Sisekoolituse konverents 2023: Kuidas saavutada kvaliteet ja tulemus?

 

Sisekoolituse konverents 2023:
Kuidas saavutada kvaliteet ja tulemus?

AASTA SISEKOOLITAJA 2023 väljakuulutamine

 

23. novembril 2023
Radisson Blu Olümpia Hotell
Liivalaia 33, Tallinn

 

Sisekoolituse konverents toimub juba XIII korda ning käesoleval aastal võtame fookusesse tulemuse ja vastutuse, et saavutada kvaliteet ning läbi selle konkurentsieelis luues samaaegselt heaolutunnet organisatsioonis.

Räägime sellest, kuidas seada sisekoolitusele mõistlikke eesmärke ja mõõta nende mõju. Peatume mikroõppel, et aru saada, kas väike amps on ka piisavalt tõhus. Loome arutelusid tehisintellekti tänastest praktikatest ja tuleviku väljakutsetest.  Saame osa kogemuslugudest sisekoolituse mõju kujundamisest ja hindamisest ning kuidas mõõta süstemaatiliselt sisekoolituste edukust. Selgitame, kes vastutab sisekoolituste  kvaliteedi ja tulemuste eest.
Hoolivalt läheneme vaimsele tervisele õppiva ja vastutava organisatsiooni heaolu kontekstis.

Konverentsi eesmärk on teadvustada sisekoolitust kui peronali arengu toetamise võimalust organisatsiooni sisemise potentsiaali abil, mis vajab parimate tulemuste saavutamiseks järjepidevat arendamist ja kaasajastamist. 


Konverentsi programm:

09.30-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-10.20 Päevajuhtide avasõnad

Anna Tarnašinskaja, Wise õpidisaini ja -kogemuse vanemspetsialist, Aasta Sisekoolitaja 2022 tiitli võitja
Stanislav Voronovski, Getsmart partner, ESAL ekspert

Anna on Wise’i ’õpidisaini ja -kogemuse spetsialist, kes tegeleb nii sisekoolituste läbiviimisega kui ka toetab Wise’i meeskondi õpidisaini nõustamisel ja loomisel ning seda kõikides Wise’i regioonides. Seega on Anna fookuses õppija tervikliku kogemuse loomine, et omandatud teadmised, saaksid igapäevatöös edukalt rakendatud.

 


Stanislav on kutseline täiskasvanute koolitaja, kellel on koolitusvaldkonnas 11+ aastat kogemust. Tänasel hetkel on Stanislav spetsialiseerunud mõjusate ja kaasahaaravate koolitusvideote produktsioonile ettevõttes Getsmart ning tegutseb vabakutselise tootekoolitajana ja moderaatorina. 

 

 

10.20-10.50 Heaolu kui oskus, areng kui protsess, juhtimiskvaliteet kui konkurentsieelis
Martin Rajasalu, Motichecki juht ja asutaja, PARE juhatuse liige

Martini kutsumus on juhtimiskvaliteedi parandamine ja arendamine. Enne Motichecki asutamist töötas Martin pea 20 aastat finantsvaldkonna ettevõtetes ja organisatsioonides. Martini teele on jäänud 27 tuhande kliendiga konkurendi tooteportfelli ostmine, osalemine Baltikumi suurimas ühinemises tootevaldkonna- ja maajuhina, mitmeid toodete ja teenuste lansseerimisi, projektide, müükide, finantside ja protsesside juhtimist ning nii otseste alluvate juhtimist rahvusvahelisel tasemel kui ka paguniteta juhtimist. Täna innustab Martinit hiljutine wow-kogemus tehisaruga juhtimismentori teenuse lansseerimisest Motichecki klientidele. AI on siin selleks, et jääda – nagu ka inimesed. 

Keskkond meie ümber muutub pidevalt ja pigem kiiresti kui aeglaselt. Eelnevatel aastatel on olnud oluline küsida, kuidas olla teadlik organisatsiooni vajadustest ning sisemistest ressurssidest? Seadustele vastavus on minimaalne, mida peame tagama. Konkurentsieelise saavutamiseks peame aga tundma oma talente, leidma varjatud andeid ja looma paindlike isikukeskseid rolle aga samuti mõistma, mida nõuab meie tegevusvaldkond kahe-kolme aasta pärast. 2023 on oluline küsida, mis mudelit me arenguks kasutame? Kus kohas on paikneb 70/20/10 mudelis tehisintellekt? Kas tehisaru on täna juba sisekoolitamise tööriist või alles mänguasi? Vaatame mõnda näidet lähemalt. 

10.50-11.20 Tehisintellekt – Inimlikud oskused versus automatiseeritud oskused koolitamisel
Kristjan Heinmets, Goal Marketing  projektijuht

Kristjan on AI entusiast, kogenud koolitaja ja digiturunduse ekspert. Redline’i AI start-upi loomise käigus on ta süvitsi uurinud tehisintellekti tehnoloogiaid. Omades rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi, ühendab ta AI teoreetilised võimalused praktiliste rakendustega organisatsioonides. Kristjanil on lai kogemuste pagas kaheksast erinevast tööstusest, olles korjanud kogemusi nii start-up’idest, kui ka globaalsetest organisatsioonidest. Tema koolitused on suunatud ettevõtete juhtkondadele, haridusasutustele ja laiemale avalikkusele, ehk kõigile, kes soovivad tehisintellekti potentsiaali oma tegevuses maksimaalselt ära kasutada.

Eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas inimlikke ja automatiseeritud oskusi saab kombineerida koolitamisel ning kuidas tehisintellekt annab lisaväärtust inimlikele oskustele. Lisaks heidame pilgu ka protsessiga kaasnevatele riskidele.
Kas, kui palju ja kuidas kasutada AI’d õppedisainis, inimeste arendamises? Mis on ohud ja võimalused?

11.20-11.40  Arutelu  – AI tänased praktikad ja homsed väljakutsed personali arengu toetamisel
(Karina Leinuste, Stanislav Voronovski, Riina Kütt, Martin Rajasalu, Kristjan Heinmets)

11.40-12.00 Kohvipaus

Refleksiooniharjutus

12.10-12.40 Kas mikroõppest võiks mikrokvalifikatsioonide ajastul olla abi mikroõppimise toetamisel?
Riina Kütt, Koolituskeskus Tungal omanik ja juhtivkoolitaja

Riina  on tegelenud täiskasvanute koolitamisega 1999. aastast alates. Tal on andragoogika magistri kraad ja täiskasvanute koolitaja kutse, 8 tase. Magistritöö kirjutas ta mikroõppest täiskasvanukoolitaja koolituses. Riina on täiendanud end paljudel erialastel koolitustel nii Eestis, Põhjamaades kui ka veebipõhistel avatud kursustel. Riina on täiskasvanute täienduskoolitusettevõte Koolituskeskus Tungal omanik ja juhtivkoolitaja. 


Maailm on pöördumas väikese usku.
Mikrokvalifikatsioonid ja mikrokraadid, mikroõppimine, õpiampsud, õpiterad, digiterad – otsitakse ja luuakse erinevaid võimalusi selleks, et vähenenud tähelepanu ja tiheda ajakavaga täiskasvanud õppija ootustele ja valmisolekutele vastavaid õpiühikuid luua. Mikroõppe „kõrvalmõju“ annab selleks suurepäraseid võimalusi. Väike pole mitte ainult ilus, vaid see võib olla ka tõhus ning see pole usu küsimus – tõenduspõhine info selle kohta on olemas.

12.40-13.10  Kuidas seada sisekoolitustele mõistlikke eesmärke ja mõõta nende mõju?
Jaan Aps, Stories For Impact juht, sotsiaalse mõju ekspert

Jaan  on sotsiaalse mõju tunnustatumaid eksperte Eestis. Ta veab eest ettevõtet Stories For Impact, mille missioon on suurendada inimeste heaollu ja arengusse panustavate organisatsioonide positiivset mõju. Jaan on ka Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hindaja. Ta õpetab külalisõppejõuna Estonian Business School´is (ESG juhi arenguprogramm) ja Tallinna Ülikoolis (rahvusvaheline sotsiaalse ettevõtluse magistriprogramm). 2019. ja 2023. aastal said Jaani osalusel algatatud mitteformaalse hariduse programmid “Aasta teo” auhinna Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning Haridus- ja Noorteametilt.


Milliste erisustega tuleb arvestada sise- ja väliste koolituste mõju hindamisel? Mis aitab mõju hinnata piiratud ressursside tingimustes? Sessioonis tutvustatakse praktilist kontrollnimekirja, mis aitab sisekoolituste korraldajatel neile küsimustele vastata.

13.10 – 14.10 Lõuna

Refleksiooniharjutus


14.20 – 14.45 Kogemuslugu:  How to systematically measure success of internal training
Rob Markus, People & Organisation Development Lead at Wise

Rob Markus currently works as a People & Organisation Development Lead at Wise. He leads the Instructional Design team – a team that is responsible for designing globally impactful learning experiences for employees as well as consulting Wise’s stakeholders on instructional design related topics. Rob has been working at Wise for the past 2 years and in  Learning & Development for the past 10 years. Over the last decade, he has designed and delivered various learning experiences on a wide range of topics from IT service management through Cisco Networking to Soft skills.

Wise’s Learning Experience & Design Team members Rob Markus & Anna Tarnašinskaja will bring to the audience:

  • a high level overview of how we do internal training at Wise,
  • what the success metrics are and how they are defined and lastly,
  • how we measure and sustain the quality results of internal training.

Speakers will dive into how the foundations of how the systematic approach of measuring the quality of internal trainings was created: from a meticulous analysis of the existing materials, data, feedback, to understanding the ever evolving business and learners needs in the year of 2023.

14.45-15.10  Kogemuslugu: Kuidas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus arendustegevuste mõju kujundab ja hindab?
Maria Kütt,  Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja

Maria Kütt on tegutsenud personalijuhtimise valdkonnas üle 20 aasta, viimased poolteist aastat on ta keskendunud tippjuhtide värbamisele ja arendamisele Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuses. Maria on õppinud ettevõttemajandust, organisatsioonikäitumist ja rahvusvahelisi suhteid. Ta on tegev ka juhtimisvaldkonna konsultandi ja koolitajana, omades suhtlemistreeneri, executive coachi, Korn Ferry leadership architecti ja LEGO serious play juhendaja diplomeid. Maria on Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE juhatuse liige ja TalTechi ärikorralduse doktorant.


Maria räägib praktilistele näidetele tuginedes, kuidas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus arendustegevuste mõju kujundab ja hindab. Tippjuhtide kompetentsikeskus korraldab arendustegevusi 96’le avaliku teenistuse tippjuhile – kantslerid, asekantslerid, valitsusasutuste peadirektorid. Plaanis on lahata ühte n.ö pikka arenguprogrammi, arengureedet ja 360-kraadi hindamist. Teemaks tuleb, kuidas neid mõjusalt planeerida, mis on seni õnnestunud ja kuidas saaks paremini, sissejuhatuseks põgus ülevaade tippjuhtide arendusprotsessist tervikuna.

15.10-15.30  Arutelu – Kes vastutab sisekoolituse kvaliteedi ja tulemuse eest?
(Jaan Aps, Maria Kütt, Rob Markus, Anna Tarnašinskaja)

15.30-16.00  Mis siis saab, kui vastutust on liiga palju?
Reelika Kravets, Kuehne-Nagel Tallinna IT keskuse koolitusjuht, andragoog, perenõustaja

Reelika rakendab end tööalaselt globaalse logistikaettevõtte Kuehne-Nageli Tallinnas asuva IT arenduskeskuse koolitusjuhina ning lisaks väljaõppes oleva pereterapeudina. Varasemalt on ta rikkalikku töökogemust kogunud erinevates rollides personali- ja koolituse juhtimise valdkonnas mitmetes rahvusvahelistes ettevõtetes. Olles täna coachi, konsultandi, terapeudi ja valdkonnajuhi rollis, on ta pühendunud inimeste toetamisele eneseteadlikkuse ja suhtetarkuse arendamisel, olles veendunud, et „meie suhete kvaliteet määrab meie elu kvaliteedi“.


Kuidas kujuneb nii, et meile on ühel hetkel kuhjunud ülejõukäiv vastutusekoorem, mis tekitab meis pinget ja ärevust? Kuhu meie energia tegelikult läheb? Kuidas minu ülevastutamine toidab teiste alavastutamist? Kuidas vastutus oleks vähem pingevabam? Ehk et räägime vastutusest enda ees, teiste ees ja teiste eest.

16.00-17.15 Aasta Sisekoolitaja 2023 pidulik väljakuulutamine, õnnitlemine ja tordisöömine

Kandidaadi esitamiseks lae alla ankeet allolevatelt linkidelt:
Tunnustan ja esitan sisekoolitaja (osalise ajaga) kandidaadi Aasta Sisekoolitaja 2023 
Tunnustan ja esitan sisekoolitaja (täisajaga) kandidaadi Aasta Sisekoolitaja 2023 konkursile 
Kandideerimise tähtaeg 1. november 2023. Palume täidetud ankeedid edastada e-posti aadressil info@sisekoolitus.eu

Konverentsi sihtrühm: Oodatud kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed – sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Toimumiskoht: Radisson Blu Olümpia Hotell  (Liivalaia 33, Tallinn)

Konverentsi osalemistasu:

Targalt planeerija 225 € + km  registreerudes  kuni 9. november 2023 , hilisemal registreerumisel hind 275 € + km osaleja kohta.

ESALi liikmetele hind 25% soodsam registreerudes (märksõnaks registreerides ESAL)*
Aasta Sisekoolitaja 2023 kandidaatidele hinnasoodustus 25% (märksõnaks registreerides KANDIDAAT)*
ESALi Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele hinnasoodustus 5% (märksõnaks registreerumisel ESAL FB)*
Koolitusjuhtide kogu liikmetele hinnasoodustus 10% (märksõnana registreerimisel KOOLITUSJUHTIDE KOGU)*
EPALE liikmetele hinnasoodustus 5% (märksõna registreerimisel EPALE)*
PARE liikmetele hinansoodustus 5% (märksõna registreerimisel PARE)*
EAL liikmetele hinnasoodustus 5%  (märksõna registreerimisel EAL)*

* Kehtib ainult üks suurem soodustus ja juhul kui on registreerimisel kirjutatud vastav märksõna.

Loobumine: Konverentsist loobumise korral palume sellest kirjalikult teatada hiljemalt 17. novembriks 2023, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Kohtumiseni konverentsil, sisekoolitusvaldkonna aasta tippsündmusel!

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas

 

Koostööpartnerid:

                                             

 

     

        

 

 

 

Registreeru

    Scroll to Top