Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit on ellu kutsunud ekspertgrupi, kelle ülesandeks on toetada liidu ning sisekoolitajate arengut ning sisekoolitusalast tegevust läbi sisulise arutelu ja süsteemse arenduse.

Ekspertgrupi liikmed:

Ülo Vooglaid

Tartu Ülikool, emeriitprofessor

Täienduskoolituses tegev alates aastast 1965 – TRÜ sotsioloogialabori lepingupartnerite juures, Kergetööstuse Ministeeriumi Õppekombinaadis, Juhtide ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudis, Rapla Rajooni Pirgu Aernduskeskuses, Tallinna Ülikooli Täiendusõppe Osakonnas. Aastast 2000 TÜ Õigusinstituudis tegev. Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS ja ka Juhtimiskonsultantide Assotsiatsiooni asutajaliige. Teadustöö põhisuunad sotsiaalne kommunikatsioon, organisatsiooni- ja juhtimisteooria innovatsioon, mentorlus ja haridusfilosoofia.

Gerly Roosmets

Bigbank AS, Head of Way of Working Support Services
(HR/Office Management)Eestis

Personalivaldkonnas on tegutsenud ca 10 aastat erinevates suurettevõtetes erinevatel ametikohtadel. Omandanud kasvatuteaduste magistrikraadi ning lähiajal ootab magistritöö kaitsmine TalTechis personalijuhtimise erialal. Tööalaselt on tänane väljakutse on ca 40 töötajaga peaprojekteerimisega tegelevas ettevõttes, ehitada ülesse kogu personalijuhtimine tervikuna. Naudib oma tööd personalijuhina, kus saab olla nõustajaks kolleegidele ja partneriks juhtidele erinevates inimesi puudutavates teemades, sh heade inimeste leidmisel ja hoidmisel. Tema kirg on arengu toetamine, karjäärinõustamine, sisseelamise toetamine, tööandaja bränding ja sisekoolitamine. Teda kõnetab ütlus: „ Ei piisa sellest, et teatakse –  teadmisi tuleb ka rakendada. Ei piisa sellest, et tahetakse – tuleb ka vastavalt tegutseda!“

Klairika Linaste

Välisministeerium, peaspetsialist (personaliarendus ja koolitused)

Klairika töötab välisministeeriumis aastast 1993. Ta on töötanud paljudes erinevates osakondades ja viibinud välislähetustes. 2013. aastast on ta tegelenud välisministeeriumi personali arenduse ja koolitusküsimustega. Tegeleb aasta koolitusplaani ja eelarve kokkupanemise ning elluviimisega. Igapäevatöös on oluliseks ülesandeks töötajate (sh juhtide) nõustamine ja arengu toetamine. Lisaks on Koolitusjuhtide Kogu juhatuse liige.

Stanislav Voronovski

Lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna magistrantuuri juhtimise ja turunduse erialal. Lõputöödes keskendunud kliendi lojaalsuse temaatika uurimisele ja pälvinud SA Archimedese teadustööde konkursi preemia aastal 2010.
Koolitamisega alustas tegevust 2010. aastal Samsung Electronics Baltics Eesti esinduses, juhtis hilisemalt Baltikumi koolitusmeeskonda ning lõi aktiivselt kaasa projektis Digipööre digitaalsete hariduslahenduste eksperdina. Juurutas edukalt Euronicsis e-õppe lahenduse ja vastutas personali arendamise strateegia loomise ning eduka rakendamise eest. Professionaalsel tasemel on end täiendanud mitmete koolituste raames personali arendamise, koolituskorralduse, juhtimise ja emotsionaalse intelligentsuse temaatikal.

Heigo-Aulemb Ensling

Telia Eesti AS, tehnikajuht ja sisekoolitaja

Tegelenud õpetamise ja koolitamisega alates aastast 1985. Õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis matemaatika-füüsika erialal, töötanud alates 1988. aastast Tallinna 20. keskkoolis matemaatika ning arvuti õpetajana. Koolitamisega alustas tegevust aastast 1996, olles mobiiltelefonide firmas Esmofon müügijuht. Praegu töötab Telia Eestis, kus lisaks põhitööle tehnikajuhina koolitab uusi töötajaid ning korraldab seadmete ja tehnoloogiaalast koolitust.
Heigo on üks Telia Koolitajate Klubi idee algatajaid ning eestvedajaid.

Marju Meejärv

Marju Meejärv, juhatuse liige
info@sisekoolitus.eu
+372 56 918 880

Marjule on koolitusvaldkond alati väga südamelähedane olnud, sest hariduselt (ja hingelt) on ta andragoog. Hetkel täiendab ta ennast ka TalTechis magistriõppes inimressursside juhtimise erialal. Koolitusjuhina töötades viib ta ka ise läbi mitmeid koolitusi, mistõttu on sisekoolituste arendamise valdkond talle aktuaalne ja inspireeriv missioon.

Liisi Männistu

Liisi Männistu, juhatuse liige
info@sisekoolitus.eu
+372 58 417 448

Liisi on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal nii bakalaureuse- kui magistrikraadi. Lisaerialana on õppinud organisatsioonipsühholoogiat. Igapäevaselt tegeleb koolitus- ja konverentsiprogrammide väljatöötamise ja arendamisega ning koolitusprotsessi juhtimisega. On aktiivselt tegelenud ka sisekoolituste analüüsimise, hindamise ja arendamisega ning sisekoolitajate toetamisega.

Annika Allikas

Annika Allikas, juhatuse esimees
info@sisekoolitus.eu
+372 52 30 718

Annika on koolitusvaldkonnas tegutsenud 16 aastat. Koolitusprotsessi juhtimise ja personali arendamise kogemust on ta omandanud nii koolitusi kui konverentse korraldavates ettevõtetes kui ka IT- ja telekommunikatsiooniettevõttes.
Igapäevaselt panustab Annika koolitusfirma arendamisse ja organisatsioonide personali täienduskoolitusse, luues ja arendades koolitusprogramme koostöös valdkonna parimate ekspertidega.
Annika on omandanud magistrikraadi andragoogikas. Magistritöö teema: ”Sisekoolitus kui personali arendamise
võimalus töökeskkonnas”.
ESALi tegevust toetab ta strateegiliste otsuste ja sisekoolitajate arengut ja kompetentse toetavate mõtetega – panustab sisekoolitajatele paremate õppimisvõimaluste ja arengukeskkonna loomisesse.

Scroll to Top