Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit on ellu kutsunud ekspertgrupi, kelle ülesandeks on toetada liidu ning sisekoolitajate arengut ning sisekoolitusalast tegevust läbi sisulise arutelu ja süsteemse arenduse.

Ekspertgrupi liikmed:

Ülo Vooglaid

Tartu Ülikool, emeriitprofessor

Täienduskoolituses tegev alates aastast 1965 – TRÜ sotsioloogialabori lepingupartnerite juures, Kergetööstuse Ministeeriumi Õppekombinaadis, Juhtide ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudis, Rapla Rajooni Pirgu Aernduskeskuses, Tallinna Ülikooli Täiendusõppe Osakonnas. Aastast 2000 TÜ Õigusinstituudis tegev. Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS ja ka Juhtimiskonsultantide Assotsiatsiooni asutajaliige. Teadustöö põhisuunad sotsiaalne kommunikatsioon, organisatsiooni- ja juhtimisteooria innovatsioon, mentorlus ja haridusfilosoofia.

Gerly Roosmets

Projektibüroo OÜ, personalijuht

Personalivaldkonnas on tegutsenud ca 10 aastat erinevates suurettevõtetes erinevatel ametikohtadel. Omandanud kasvatuteaduste magistrikraadi ning lähiajal ootab magistritöö kaitsmine TalTechis personalijuhtimise erialal. Tööalaselt on tänane väljakutse on ca 40 töötajaga peaprojekteerimisega tegelevas ettevõttes, ehitada ülesse kogu personalijuhtimine tervikuna. Naudib oma tööd personalijuhina, kus saab olla nõustajaks kolleegidele ja partneriks juhtidele erinevates inimesi puudutavates teemades, sh heade inimeste leidmisel ja hoidmisel. Tema kirg on arengu toetamine, karjäärinõustamine, sisseelamise toetamine, tööandaja bränding ja sisekoolitamine. Teda kõnetab ütlus: „ Ei piisa sellest, et teatakse –  teadmisi tuleb ka rakendada. Ei piisa sellest, et tahetakse – tuleb ka vastavalt tegutseda!“

Klairika Linaste

Välisministeerium, peaspetsialist (personaliarendus ja koolitused)

Klairika töötab välisministeeriumis aastast 1993. Ta on töötanud paljudes erinevates osakondades ja viibinud välislähetustes. 2013. aastast on ta tegelenud välisministeeriumi personali arenduse ja koolitusküsimustega. Tegeleb aasta koolitusplaani ja eelarve kokkupanemise ning elluviimisega. Igapäevatöös on oluliseks ülesandeks töötajate (sh juhtide) nõustamine ja arengu toetamine. Lisaks on Koolitusjuhtide Kogu juhatuse liige.

Jana Schmidt

Cleveron AS, koolitusspetsialist

Jana on 2018. aasta algusest olnud osa Cleveroni meeskonnast, vastutades kõikide koolituste korraldamise eest ja õppiva keskkonna loomise eest. Peamised tegevusvaldkonnad on koolitusprogrammide planeerimine ja organiseerimine, indiviidi arenguvajaduste väljaselgitamine ja selle toetamine, meistrite-õpipoiste programmi loomine  (Cleveroni sisseelamisprogramm), erinevate sündmuste ja programmide juhtimine ja loomine (nt CleverHack, arendusreeded) jpm. Lisaks on ta Wopi sertifikaadi omanik ning testi tulemuste põhjal jaganud personaalset tagasisidet rohkem kui 100-le inimesele. Jana tööd toetab ka andragoogika bakalaureusekraadi omamine.

Stanislav Voronovski

Lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna magistrantuuri juhtimise ja turunduse erialal. Lõputöödes keskendunud kliendi lojaalsuse temaatika uurimisele ja pälvinud SA Archimedese teadustööde konkursi preemia aastal 2010.
Koolitamisega alustas tegevust 2010. aastal Samsung Electronics Baltics Eesti esinduses, juhtis hilisemalt Baltikumi koolitusmeeskonda ning lõi aktiivselt kaasa projektis Digipööre digitaalsete hariduslahenduste eksperdina. Juurutas edukalt Euronicsis e-õppe lahenduse ja vastutas personali arendamise strateegia loomise ning eduka rakendamise eest. Professionaalsel tasemel on end täiendanud mitmete koolituste raames personali arendamise, koolituskorralduse, juhtimise ja emotsionaalse intelligentsuse temaatikal.

Kreet Aun

Koolitajana alustanud aastast 1994, sisekoolitajana ja sisekoolitajate coachina aastast 2001. Õppis Tartu Ülikoolis ajalugu. Koolitajana end täiendanud ETKA Andrase täiskasvanute õpetaja/andragoogi kvalifikatsioonikursusel, Self Erakooli koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppes ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikoolis Interkulturaalse supervisiooni, coachingu ja oranisatsiooniarendamise-alase väljaõppe programmis. Ifi sisekoolitusmeeskonna liikmena võitis 2005. aastal PARE Parima Personaliprojekti konkursi tööga „Tooteteadlik ja ennast juhtiv Ifi töötaja.“

Heigo-Aulemb Ensling

Telia Eesti AS, tehnikajuht ja sisekoolitaja

Tegelenud õpetamise ja koolitamisega alates aastast 1985. Õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis matemaatika-füüsika erialal, töötanud alates 1988. aastast Tallinna 20. keskkoolis matemaatika ning arvuti õpetajana. Koolitamisega alustas tegevust aastast 1996, olles mobiiltelefonide firmas Esmofon müügijuht. Praegu töötab Telia Eestis, kus lisaks põhitööle tehnikajuhina koolitab uusi töötajaid ning korraldab seadmete ja tehnoloogiaalast koolitust.
Heigo on üks Telia Koolitajate Klubi idee algatajaid ning eestvedajaid.

Marju Meejärv

Marju Meejärv, juhatuse liige
Marju.Meejarv@sisekoolitus.eu
+372 56 918 880

Marjule on koolitusvaldkond alati väga südamelähedane olnud, sest hariduselt (ja hingelt) on ta andragoog. Hetkel täiendab ta ennast ka TalTechis magistriõppes inimressursside juhtimise erialal. Koolitusjuhina töötades viib ta ka ise läbi mitmeid koolitusi, mistõttu on sisekoolituste arendamise valdkond talle aktuaalne ja inspireeriv missioon.

Reelika Vainola

Reelika Vainola, juhatuse liige
info@sisekoolitus.eu
+372 5361 4149

Omandamas magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis personalijuhtimise erialal. Omandanud bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal. Igapäevaselt tegeleb koolitus- ja konverentsiprogrammide väljatöötamise ja arendamisega ning koolitusprotsessi juhtimisega. Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu aktiivne eestvedaja ja koordinaator.

Liisi Männistu

Liisi Männistu, juhatuse liige
info@sisekoolitus.eu
+372 58 417 448

Liisi on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal nii bakalaureuse- kui magistrikraadi. Lisaerialana on õppinud organisatsioonipsühholoogiat. Igapäevaselt tegeleb koolitus- ja konverentsiprogrammide väljatöötamise ja arendamisega ning koolitusprotsessi juhtimisega. On aktiivselt tegelenud ka sisekoolituste analüüsimise, hindamise ja arendamisega ning sisekoolitajate toetamisega.

Scroll to Top