Liikmemaks

Liitumine uuele juriidilisele isikule 180 EUR aastas/üks kontaktisik

Liikmelisuse pikendamine juriidilisele isikule 160 EUR aastas/üks kontaktisik

Füüsilisele isikule nii liitumine kui pikendamine 160 EUR aastas

NB! 5 ja rohkem liitujat ühest organisatsioonist a´liige 100 EUR

ESAL´i liikmeks astumise avaldus palun edastada ESAL´i juhatusele, kes kinnitab uue ESAL´i liikme staatuse kirjaliku teatega ja esitab arve liikmemaksu tasumiseks.

Liikmelisus kehtib 12 kuud alates arve väljastamise/tasumise kuust ning aasta möödumisel väljastatakse liikmelisuse pikendamise arve.

Kui organisatsioonil on ühe kontaktisikuga liitumine, siis liikmetele mõeldud tasuta üritustel on võimalik osaleda ühel inimesel, kuid tasulistele üritustele (sisekoolituse konverents, sisekoolitaja koolitused „Lihvitud teemant“) kehtib liikmesoodustus kõikidele liikmesorganisatsooni töötajatele. Külastustele registreerime eelisjärjekorras kohti samuti vastavalt kontaktisikute arvule, kuid vabade kohtade olemasolul saame osalemist pakkuda ka rohkematele huvilistele.

Scroll to Top