LIIKMEKS ASTUMINE

ESALi liikmeks ootame kõiki spetsialiste ja erinevate tasandite juhte, kes tulenevalt tegevusvaldkonna spetsiifikast oma organisatasioonis koolitavad või arendavad sisekoolituse alast tegevust!

ESALi liikmena on Teil võimalus

- suhelda ja jagada kogemusi teiste sisekoolitajate ja sisekoolitustega tegelevate inimestega üle Eesti,
- kasutada sisekoolitus.eu lehe intranetti, kus on liidu liikmete kontaktid, foorum, galerii ja kasulikku infot,
- lugeda aktuaalset sisekoolituste alast teavet nii kodulehe intranetist kui ka regulaarsete uudiskirjade kaudu,
- osaleda soodsalt ESALi ja tema koostööpartnerite koolitustel, seminaridel, konverentsidel,
- jagada ESALi kaudu saadud teadmisi ja infot oma organisatsioonis ning aidata seeläbi kaasa enda ettevõtte arengule,
- osaleda ESALi üldkoosolekutel ning kandideerida ESALi juhatusse.

Liikmeks astumisel

- tuleb esitada avaldus
- tasuda liikmemaks arve alusel Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arveldusarvele Swedbank IBAN EE102200221051225668.

Pärast liikmemaksu tasumist saadetakse Teie e-posti aadressile kinnitus liikmeks saamise kohta ning ESALi kodulehe intraneti kasutajanimi ja parool.

Scroll to Top