Avame sisemist
potentsiaali

Esileht_Liidust-2

Mittetulundusühing Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit (ESAL) koondab Eesti organisatsioonide sisekoolitajaid, sisekoolitusega tegelevaid koolitusspetsialiste, -juhte ja personalivaldkonna töötajaid.
ESAL on sisekoolituste alase info vahendamise ja vahetamise keskuseks, korraldades ja vahendades töötubasid, seminare, konverentse.
ESALi eesmärk on toetada sisekoolitaja kui täiskasvanute koolitaja professionaalset arengut ja tõsta sisekoolituste alase tegevuse professionaalset taset Eestis.
ESALi tegevussuundadest, eesmärkidest, töökorraldusest, liikmete õigustest ja kohustustest saab lähemalt lugeda ESALi põhikirjast.

Kes on sisekoolitaja?

Sisekoolitaja on täiskasvanute koolitaja, kes lisaks erialasele tööle jagab
organisatsiooni siseselt teadmisi kolleegidele, juhendab neid spetsiifiliste oskuste arendamisel, suunab täiskasvanute arusaamade ja hoiakute kujunemist ning toetab nende enesearengut.

Mis on sisekoolitus?

Sisekoolitus on koolitusvorm, mille kaudu saab edastada tulemuslikult organisatsiooni- ja erialaspetsiifilist infot.

Meie koostööpartnerid

logo__pare-paremaks@2x
EAL logo pikk-rgb
koolitusjuhtide kogu
EPALE NSS - Wordmark and Tree_Estonia
Excellence
kutsekoda_logo

Meie liikmed

image 1
circle k
välisministeerium
elisa
Scroll to Top