Annika Allikas

Rectangle 162

Annika Allikas, juhatuse esimees
info@sisekoolitus.eu
+372 52 30 718

Annika on koolitusvaldkonnas tegutsenud 18 aastat. Koolitusprotsessi juhtimise ja personali arendamise kogemust on ta omandanud nii koolitusi kui konverentse korraldavates ettevõtetes kui ka IT- ja telekommunikatsiooniettevõttes.
Igapäevaselt panustab Annika koolitusfirma arendamisse ja organisatsioonide personali täienduskoolitusse, luues ja arendades koolitusprogramme koostöös valdkonna parimate ekspertidega.
Annika on omandanud magistrikraadi andragoogikas. Magistritöö teema: ”Sisekoolitus kui personali arendamise
võimalus töökeskkonnas”.
ESALi tegevust toetab ta strateegiliste otsuste ja sisekoolitajate arengut ja kompetentse toetavate mõtetega – panustab sisekoolitajatele paremate õppimisvõimaluste ja arengukeskkonna loomisesse.

Marju Meejärv

Marju_Meejarv

Marju Meejärv, juhatuse liige
info@sisekoolitus.eu
+372 56 918 880

Marjule on koolitusvaldkond alati väga südamelähedane olnud, sest hariduselt (ja hingelt) on ta andragoog. Hetkel täiendab ta ennast ka TalTechis magistriõppes inimressursside juhtimise erialal. Koolitusjuhina töötades viib ta ka ise läbi mitmeid koolitusi, mistõttu on sisekoolituste arendamise valdkond talle aktuaalne ja inspireeriv missioon.

Katrin Bergmann

Katrin Bergmann 6.2.2024

Katrin Bergmann, eestvedaja
info@sisekoolitus.eu

Katrin on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal bakalaureusekraadi ja tal on täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse. Varasemalt on ta lõpetanud müügikorralduse eriala. Igapäevaselt tegeleb ta koolitussüsteemi loomise ning koolitusprogrammide koostamise, analüüsimise, arendamise ja hindamisega. ESALi tegevusse ja sisekoolitajate toetamisse panustab ta läbi erinevate ürituste ja sündmuste eestvedamise ja korraldamisega.

LIISI Männistu

Rectangle 161

Liisi Männistu, juhatuse liige
info@sisekoolitus.eu

Liisi on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal nii bakalaureuse- kui magistrikraadi. Lisaerialana on õppinud organisatsioonipsühholoogiat. Igapäevaselt tegeleb koolitus- ja konverentsiprogrammide väljatöötamise ja arendamisega ning koolitusprotsessi juhtimisega. On aktiivselt tegelenud ka sisekoolituste analüüsimise, hindamise ja arendamisega ning sisekoolitajate toetamisega.

Scroll to Top