Annika Allikas

Annika Allikas, juhatuse esimees
info@sisekoolitus.eu
+372 52 30 718

Annika on koolitusvaldkonnas tegutsenud 16 aastat. Koolitusprotsessi juhtimise ja personali arendamise kogemust on ta omandanud nii koolitusi kui konverentse korraldavates ettevõtetes kui ka IT- ja telekommunikatsiooniettevõttes.
Igapäevaselt panustab Annika koolitusfirma arendamisse ja organisatsioonide personali täienduskoolitusse, luues ja arendades koolitusprogramme koostöös valdkonna parimate ekspertidega.
Annika on omandanud magistrikraadi andragoogikas. Magistritöö teema: ”Sisekoolitus kui personali arendamise
võimalus töökeskkonnas”.
ESALi tegevust toetab ta strateegiliste otsuste ja sisekoolitajate arengut ja kompetentse toetavate mõtetega – panustab sisekoolitajatele paremate õppimisvõimaluste ja arengukeskkonna loomisesse.

Scroll to Top