Möödunud

Toimus ATAK´is lühikoolitus „Sisekoolitus organisatsioonis“

17. juunil toimus Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse meeskonnale Eesti Sisekoolituse  Arendamise Liidu poolt korraldatav liitu ja sisekoolitust tutvustav lühikoolitus  „Sisekoolitus organisatsiooonis“!   Koolitusel tutvustati liidu tegemisi, eesmärki ja tulevikuplaane. Räägiti sellest, mis tingib täna vajaduse sisekoolituse järele ja millal võiks seda nimetada üheks eelistatuimaks koolitusvormiks avatud ja tellimuskoolituste kõrval. Arutati selle üle, millist väärtust sisekoolitus loob …

Toimus ATAK´is lühikoolitus „Sisekoolitus organisatsioonis“ Read More »

Toimus Koolitushooaja lõpuseminar: Sisekoolitaja ja koolitusjuhi koostöö!

2. juunil toimus Viking Line laeval XPRS  Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu Koolitushooaja lõpuseminar: Sisekoolitaja ja koolitusjuhi koostöö!         Lisaks sisukatele ja kaasavatele ettekannetele koostöö teemal toimus ka grupitöö, kus supervisiooni meetodil lahendati praktiline juhtum elust enesest.   Seminari käigus tekkisid praktilised küsimused sisekoolitaja valiku- ja värbamisprotsessi kohta, milline peaks olema sisekoolitusprotsessis koolitusjuhi ja sisekoolitaja vastutus …

Toimus Koolitushooaja lõpuseminar: Sisekoolitaja ja koolitusjuhi koostöö! Read More »

 Toimus liitudega tutvumine PARE klubi raames: Mis on õhus ja mis on teoksil koolitusvaldkonnas!?

31. mail 2011 toimus PARE klubi: Mis on õhus ja mis on teoksil koolitusvaldkonnas!?, kus tutvustasid end eriala liidud. Lisaks Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidule (ESAL) olid esindatud Eesti Koolitusliit ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon (ANDRAS). Liidud andsid ülevaate oma tegevustest ja eesmärkidest ning tulevikuplaanidest. Lisaks liitude ettekannetele toimusid grupitööd, kus arutleti erinevatel personali arendamise teemadel ja …

 Toimus liitudega tutvumine PARE klubi raames: Mis on õhus ja mis on teoksil koolitusvaldkonnas!? Read More »

Sisekoolituse teenused Excellence Koolitus- ja Arenduskeskusest

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist koolitusfirmaga, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsioonidele suunatud professionaalse koolitus- ja arendusteenuse pakkumine. Eesmärk on organisatsioonidele pakkuda nende tegevusvaldkonna spetsiifikast lähtuvalt süsteemset personali (juht, spetsialist) arengut toetavaid arendamisvõimalusi. Teenused: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud ja sisseostetud koolitused, seminarid, konverentsid ning konsultatsioonid) on peamisteks teenusteks koolitusprotsessi haldamise ja juhtimise teenus ning sisekoolitussüsteemi loomise ja arendamise teenus organisatsioonidele sh …

Sisekoolituse teenused Excellence Koolitus- ja Arenduskeskusest Read More »

Sisekoolitus kui personali arendamise võimalus organisatsioonis

Sisekoolitus on koolitusvorm, mille kaudu saab tulemuslikult edastada organisatsiooni- ja erialaspetsiifilist infot. Samal ajal on sisekoolitus  personali arengut toetav võimalus töökeskkonnas, mis tagab sisemise kompetentsi, personali parema informeerituse ja motivatsiooni, töötajate isikliku arengu ning ressursi kokkuhoiu. Oluline roll on seejuures sisekoolitajal kui andragoogil, kes vahendab täiskasvanud inimestele teadmisi ja oskusi, suunab nende arusaamade ja hoiakute …

Sisekoolitus kui personali arendamise võimalus organisatsioonis Read More »

Scroll to Top