Sisekoolitus kui personali arendamise võimalus organisatsioonis

Sisekoolitus on koolitusvorm, mille kaudu saab tulemuslikult edastada organisatsiooni- ja erialaspetsiifilist infot.

Samal ajal on sisekoolitus  personali arengut toetav võimalus töökeskkonnas, mis tagab sisemise kompetentsi, personali parema informeerituse ja motivatsiooni, töötajate isikliku arengu ning ressursi kokkuhoiu.

Oluline roll on seejuures sisekoolitajal kui andragoogil, kes vahendab täiskasvanud inimestele teadmisi ja oskusi, suunab nende arusaamade ja hoiakute kujunemist ning toetab nende enesearengut tööalases ettevalmistuses.

Miks kasutatakse sisekoolitust organisatsiooni ja personali arendamiseks? Kuidas toimib sisekoolitus organisatsioonis? Missugune on sisekoolitaja roll organisatsioonis?

Neile ja paljudele teistele sisekoolitusega seotud küsimustele saad vastuse seminarilt

Sisekoolitus kui personali arendamise võimalus organisatsioonis,
mis toimub 17.veebruaril  Clarion Hotel Eurooopas.

Suurepärane võimalus kuulda praktikute kogemusi organisatsioonidest, kus on sisekoolitus teadvustatud ja formaliseeritud tegevus ning vahetada kogemusi sisekoolituse valdkonna parimate ekspertidega!

Seminari lisainfo          ► Registreerumine seminarile

Scroll to Top