Sisekoolituse teenused Excellence Koolitus- ja Arenduskeskusest

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist koolitusfirmaga, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsioonidele suunatud professionaalse koolitus- ja arendusteenuse pakkumine.

Eesmärk on organisatsioonidele pakkuda nende tegevusvaldkonna spetsiifikast lähtuvalt süsteemset personali (juht, spetsialist) arengut toetavaid arendamisvõimalusi.

Teenused: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud ja sisseostetud koolitused, seminarid, konverentsid ning konsultatsioonid) on peamisteks teenusteks koolitusprotsessi haldamise ja juhtimise teenus ning sisekoolitussüsteemi loomise ja arendamise teenus organisatsioonidele sh koolitaja kompetentsi arendamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus kutsub kõiki organisatsiooni juhte, personalijuhte, personali arendusjuhte, personalispetsialiste, personalikonsultante, koolitusjuhte, koolitusspetsialiste seminarile: 

Mentorlus, coaching, supervisioon – milline on õige valik organisatsioonile?

 
Mentorlus, coaching ja supervisioon on personali arendamiseks organisatsioonis suurepärased meetodid.
Vaatamata sellele, et need nõustamismeetodid on leidnud kajastamist erinevates allikates, on keeruline mõista, mis on nende meetodite erinevus. Nõustamismeetodi valikuprotsessis oleme aga sageli ikka teadmatuses nende sobivusest organisatsiooni.

Oleme selleks kutsunud seminarile Eesti nõustamisvaldkonna parimad eksperdid ja kogemustega meetodite rakendajad, kes toovad teoreetilist selgust ja jagavad praktilisi kogemusi tulemuslikkuse võtmes.

Seminari teemad ja esinejad:

·         Supervisioon – mis see on?
Signe Vesso, supervisiooni ekspert
Teemad:
–          Ülevaade supervisioonist
–          Kuidas rakendatakse supervisiooni
–          Milleks rakendatakse supervisiooni – mis olukordades on supervisioon „õige“ meetod
–          Supervisiooni eelised
–          Võimalikud tagajärjed, oodatavad tulemused supervisiooni rakendamisel
–          Supervisiooni rakendamise soovitused

 
·         Coaching – mis see on?
Haide Antson, coachingu ekspert
Teemad:
–          Ülevaade coachingust
–          Kuidas rakendatakse coachingut
–          Milleks rakendatakse – mis olukordades on antud meetod „õige“
–          Coachingu eelised
–          Võimalikud tagajärjed, oodatavad tulemused coachingu rakendamisel
–          Coachingu rakendamise soovitused

 
·         Mentorlus – mis see on?
Eike Tõnismäe ja Helle Gern, mentorluse eksperdid
Teemad:
–          Mentorluse mõiste
–          Organisatsiooni valmisolek mentorluseks
–          Millal rakendada mentorlust – mentorluse tasemed organisatsiooni
–          Mentorluse käivitamine organisatsioonis.
–          Mentorsuhte etapid
–          Mentorluse kasu  ja ohud

 
·         Supervisiooni praktika
Siivi Hansen, perekonnapsühhoterapeut, laste- ja noortetervise vanemspetsialist
Teemad:
–       Miks tahta supervisiooni?
–       Kuidas tunda ära head superviisorit?
–       Mille järgi hinnata supervisiooni headust?

 
·         Coachingu praktika Coca-Cola HBC näitel
Teemad:
–          Kuidas rakendatakse coachingut Coca-Cola HBC-s
–          Milleks rakendatakse, miks otsustati just selle nõustamismeetodi kasuks
–          Senised tulemused coachingu rakendamisel
–          Coachingu rakendamise soovitused

 
·         Mentorluse praktika Swedbanki näitel
Eve Vuks, Tallinna regiooni direktor ja Aet Leppik, Personali arendamise ja planeerimise osakonna projektijuht, AS Swedbank
Teemad:
–            Mida tähendab mentoriks olemine praktikas?
–            Mentori nägemus mentorlussuhtest, mentoriks olemise kogemusest
–            Mentori soovitused mentorluse praktiseerijatele
–            Kuidas on Swedbankis mentorlus lahti mõtestatud?
–            Kuidas on plaanis Swedbankis mentorlust rakendada?

 
Päeva modereerib:Tauri Tallermaa
 
Täpsema ajakava leiab  SIIT
Seminarile registreerida saab SIIT 
 
Seminari osalemistasusoodushind kuni 19. aprillini  115 eur osaleja kohta, hilisematele registreerujatele 129 eur.
 
Kohtumiseni seminaril!

Scroll to Top