Esitlustarkvarad ja veebikeskkonnad – sisekoolitaja tehniline kompetents

22.09.2023
Tutvume erinevate esitlustarkvaradega,  võrdleme erinevaid veebikoolituse läbiviimise keskkondi ja omandame teadmised Teamsi võimalustest koolituse läbiviimisel.

Koolitaja: Tarmo Rosenfeldt 

 Tarmo on BCS Koolituse täiskasvanute arvutikoolituste koolitaja – ekspert juba alates 1996ndast aastast. Tarmo koolitusvaldkonnad on laialdased. Tabelarvutus MS Excel kuni profitasemeni, dokumendihaldus SharePoint, Microsoft 365 keskkond, tekstitöötlus MS Word, OpenOffice alg-, kesk- ja profitasemel, töökorraldus MS Outlook, ettekande koostamine MS PowerPoint, projektijuhtimine MS Project.
Tunnistused ja sertifikaadid: Microsoft Certified Application Specialist; ECDL-i tunnistus eksamineerija õigustega; Andragoog tase 6 kutse; TLÜ magistrikraad.Koolitaja: Merje Vaide

Merje on arvutikoolitajana  töötanud väga kaua (alates 1988). Hetkel töötab nii projektijuhi kui koolitajana. Põhiliselt on teinud kasutajakoolitusi (MS Office), aga viimasel ajal on rohkem koolitanud alustavaid veebiarendajaid (HTML, Css, Javascript, php) ning aitab inimestel kasutama õppida erinevaid veebipõhiseid koostöövahendeid (MS Teams, Slack, Trello, koosolekutevahendid jms).

 Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 PowerPointi koostamise põhitõed ja valikuvõimalused koolituse läbiviimiseks
PowerPoint esitluse koostamise põhitõed, soovitused
Uute võimaluste kasutamine (Zoom, Morph)
Video lisamine, lõikamine, seadistamine
Ekraanisalvestuse loomine – Screen Recording

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45.00-13.15  Teamsi keskkonna ja võimaluste tutvustamine koolituse läbiviimiseks
Erinevate kanalite kasutamine
Sandard vs Privat
Lisamoodulite kasutamine
Klassikaline koolitus (koosolek) vs Live Event
Breakout Rooms
Loomine
Osalejate ümbergrupeerimine
Erinevate õiguste jagamine osalejateleErinevate kanalite kasutamine

13.15-14.00  Lõuna

14.00-16.15 Vabavaralised lahendused Mentimeter, Padlet, Slido,  ja Miro

Mentimeter
Küsitluse (presentation) koostamine, haldamine
Küsimuste (slides) tüübid
Küsitluse läbi viimine
Padlet
Tahvli (padlet) loomine ja muutmine
Postitused, erinevad võimalused
Tahvli jagamine, tulemuste eksportimine
Slido
Esitluse (slido) koostamine, mallide kasutamine (icebreakesr, team meetings, trainings, quizzes, just for fun)
Küsitluste | hääletuse (poll) koostamine
Integreerimine esitlusvahenditega (PowerPoint, Google Slides)
Miro
Tahvlite (board) tüübid: Ice Breaker, Mind Map, PEST Analysis jne
Mõistekaardi kasutamise näide

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk: Omandada teadmised PowerPointi koostamise põhitõdedest, Teamsi võimalustest ja vabavaralistest lahendustest koolituse tulemuslikuks läbiviimiseks.

Õpimeetodid: lühiloengud koos praktiliste harjutustega ja lisaks iseseisvad ülesanded läbitud teemade kinnistamiseks

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab PowerPointi koostamise põhitõdesi
  • teab Teamsi võimalusi ja oskab kasutada neid koolituste läbiviimisel
  • teab ja oskab kasutada vabavaralisi lahendusi koolituste läbiviimisel

Sihtrühm: Sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 7. septembrini 185€ + km, alates 8. septembrist  225€ + km
Toimumiskoht: Veebis Teams/zoom (soovitavalt kaks ekraani)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, koolitusmaterjale, tunnistust/tõendit
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest  teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 17. septembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreeru

    Scroll to Top