Sisekoolitaja koolitus: Meetodid täiskasvanute koolitamisel 

6.10.2023

Omandame oskuse mõtestada enda tegevust õppemeetodite kasutajana, laiendada oma teadmisi erinevate õppemeetodite ning nende sihipärase rakendamise kohta.

Koolitaja: Riina Kütt

Riina on täiskasvanuid koolitanud aastast 1999. Tal on andragoogika magistri kraad ja täiskasvanute koolitaja kutse, tase 8. Riina on täiskasvanute täienduskoolitusettevõte Koolituskeskus Tungal omanik ja juhtivkoolitaja. Lisaks teeb ta koostööd mitmete teiste haridusasutuste, koolituskeskuste ja erialaste ühendustega ning veab eest Võru- ja Põlvamaa täiskasvanute koolitajate võrgustikku. Riina koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused, õppemeetodid, õppimist toetava õpikeskkonna loomine, grupiprotsessid, enesejuhtimine.


Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Õpikeskkonna kujundamise ja õppetöö struktureerimise võimalused
Mis tegurid mõjutavad õppimist ja kuidas koolitaja saab neid tegureid mõjutada?
Milliseid meetodeid kasutada eesmärgist lähtuva ja õppimist toetava õppe erinevates etappides?

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.55 Meetodid erialaselt asjakohase mõtlemise arendamiseks
Mis meetodite abil saab aidata algajal kujuneda eksperdiks?

13.15-14.00  Lõuna

14.00-16.15 Meetodid erinevatele õpivajadustele reageerimiseks
Kuidas teha „puust ja punaseks“ ning sealjuures mitte kaotada kontakti õppijatega?
Kuidas lahendada tööalaseid probleeme nii, et see on lõbus nagu lust ja lillepidu, kuid siiski õpetlik?

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Osalejad täiendavad oma teadmisi erinevatest õppemeetoditest ja õppemetoodilistest võtetest ning mõtestavad nende sihipärase rakendamise võimalusi sõltuvalt koolituse kontekstist ja eesmärgist.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

  • saab aru õpikeskkonna psüühilise tegurite olemusest ja mõjust eesmärgipärasele õppimisele;
  • mõistab õppimise toetamise võimalusi läbi erinevate õppemeetodite kasutamise;
  • analüüsib õppemeetodite kasutamist õppetöö erinevates etappides;
  • reflekteerib enda õppimist ja tegevust koolitajana.

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 21. septembrini 185€ + km, alates 22. septembrist 225€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 19. septembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreeru

    Scroll to Top