Toimus ESALi ja Swedbank Academy kohtumine

                                                                                                 

25. aprillil 2013 kohtusid ESALi ja Swedbank Academy esindajad

 Kohtumise teemaks oli Swedbanki Sisekoolitajate klubi loomine. Klubi eesmärgiks on tunnustada ja väärtustada sisekoolitajaid ning toetada nende arengut.  ESALi esindajad andsid nõu ja jagasid kogemusi sisekoolitajate klubi käivitamisel, tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.

Üheskoos jõuti arusaamisele, et sisekoolitajate klubiline tegevus võiks olla vabatahtlik. Oluline on muuta klubi tegevus sisekoolitajate jaoks sedavõrd kasulikuks ja arendavaks, et sisekoolitajad tunneksid vajadust klubi töös osaleda ja soovitaksid seda ka teistele.

Arutleti, milliseid teemasid ja millises vormis klubikohtumistel kajastada.  Leiti, et oluline on alustada sisekoolitaja rolli teadvustamisest ning seejärel käsitleda erinevaid sisekoolitaja kompetentsi toetavaid teemasid. Esinejatena võiks kombineerida nii organisatsiooni sisekoolitajaid kui ka välislektoreid.

Kohtumisel osalesid Swedbank Academy esindajad Kairi Nodapera ja Veronika Oras ning ESAList Annika Allikas ja Kaire Takjas.

ESALi esindajatel on rõõm tõdeda, et Swedbank väärtustab sisekoolitust ja sisekoolitajaid ning soovib edu ja pikka iga Swedbanki Sisekoolitajate klubile!

 

Scroll to Top