ESAL käis tugevdamas Stockmanni sisekoolitajate identiteeti

Stockmanni Sisekoolitajate Klubi sai 5 aastaseks

23. mail 2013 toimus Stockmanni Sisekoolitajate Klubi juubeli puhul
sisekoolitajate koolitus teemal: Kes on sisekoolitaja ja mis on sisekoolitus Stockmannis? ,
mida viis Stockmanni sisekoolitusmeelse klubi elushoidja, koolitusspetsialisti
Heldi Sakkariase kutsel läbi ESALI esindaja Annika Allikas.

Koolituse eesmärk oli toetada Stockmanni sisekoolitajate kui täiskasvanute koolitajate kompetentsi teadvustades sisekoolitaja ja sisekoolituse olemust ning tähtsus.

Koolitusel arutleti teemadel:

Mis on sisekoolitus?
Kes on sisekoolitaja?
Mis on sisekoolitaja eelised ja mis on sisekoolitaja mured?
Kuidas ma ennast sisekoolitajana näen?
Millist väärtust loob sisekoolitus organisatsioonile?

Stockmanni Sisekoolitajate Klubi on Eesti mõistes lausa pioneer – nad olid ühed esimestest, kes alustasid sisekoolitajate praktikakogukondliku tegevusega ja lõid klubi. Stockmanni Sisekoolitajate Klubi eesmärk on ühendada sisekoolitajaid, et koos tegutsemine ja omavaheline suhtlemine looks võimaluse kogemuste jagamiseks, õppimiseks, uute teadmiste loomiseks, praktiseerimiseks ja identiteedi kujunemiseks.
Stockmannist  on ajapikku saanud  väga sisekoolitusmeelne organisatsioon, keda võib sisekoolitusvaldkonnas kindlasti esile tõsta kui sisekoolitust ja sisekoolitajaid väärtustavat organisatsiooni.

 

Pildil Stockmanni sisekoolitajate pere

Palju entusiasmi ja rõõmsat meelt Stockmanni sisekoolitajate perele soovib ESAL!
 
 

Scroll to Top