Sisekoolitaja raamaturiiul: Koolitusjuhi käsiraamat

 

3.05.2022 kell 16.30-18.00 veebikeskkonnas Zoom

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit jätkab sisekoolitajatele suunatud lugemisklubiga, mille eesmärk on ühiselt arutleda sisekoolitajat toetava, arendava ja inspireeriva raamatu üle, jagada oma arusaama käsitletud teemade kohta ning täiendada loetut enda kogemuste ja mõtetega.

Hiljuti ilmunud ja kõigile tasuta kättesaadav koolitusprotsessi juhtimise veebipõhine käsiraamat on suunatud kõigile, kes oma rollis puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega organisatsioonis. EPALE veebikeskkonnas avaldatud õppevara räägib koolitusprotsessist kui tervikust, mille all mõeldakse erinevaid organisatsioonisiseseid koolitus- ja arendustegevusi, ning annab häid nõuandeid, millega protsessi juhtimisel arvestada.  Materjal on kirjutatud autorite enda kogemusest lähtudes ehk minult-sinule-põhimõttel, toetudes küll teooriale, aga suures osas ka autorite enda kogetud praktikatele erinevates organisatsioonides.
Kuna iga kogemus on ainulaadne, siis loodame, et lugejad leiavad õppevarast inspiratsiooni oma praktika loomiseks ja rakendamiseks

Käsiraamatut aitab lahti mõtestada käsiraamatu peatoimetaja Helina Kibar, kes on hariduselt andragoog, lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste valdkonnas ja magistrikraadi  samas ülikoolis andragoogika erialal. Ta on pikalt töötanud meeskonna juhina administratiiv valdkondades (koolitus, personal, rahvusvaheline personal, haldus)  luues tugeva kompetentsikeskuse erinevates organisatsioonides. Ta tunneb väga hästi täiendkoolituse ja hariduse valdkonda,  olles olnud 9 aastat lektor Tallinna Ülikoolis magistritasemel ning juhendades mitmeid magistritöid.  Viimastel aastatel on Helina töötanud koolitaja ja konsultandina nõustades  organisatsioone, ettevõtteid ja kohalikke omavalitsusi . Tema peamised koolitusvaldkonnad on olnud  hariduse  ja täiskasvanu õppimise valdkonnas,  koolitusprotsessi juhtimise arendamisel.Helinal on täiskasvanukoolitaja kutse tasemel 7, personaaltreeneri tase EFQ4, samuti on ta täiskasvanuhariduse saadik EPALE juures.


Sisekoolitaja raamaturiiuli lugemisklubi näol on tegemist ühise vestlusringiga ehk kohtumise ajaks on paremate tulemuste saavutamiseks vajalik raamat läbi lugeda ning olla valmis oma mõtteid kohapeal ka teistega jagama. Lugemisklubis osalemiseks:

  • Registreeru lugemisklubi kohtumisele
  • Loe raamat kohtumise ajaks läbi
  • Tule kohale ja jaga enda mõtteid loetust

    Raamatu saab tasuta allalaadida SIIN

Oodatud on kõik sisekoolitusvaldkonna huvilised –  sisekoolitajad, personali- ja koolitusjuhid ning – spetsialistid!
Registreerimine avatud kuni 1.05.2022 allolevalt:

Registreeru

    Scroll to Top