Sisekoolitaja koolitus: Täiskasvanud õppija ja koolituse ettevalmistus

13.04.2023

Teadvustame täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandame teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Koolitaja: Kaire Povilaitis

Kaire  on andragoog,  Eesti Andragoogide liidu asutaja ja eestvedaja. Koolitusettevõtjana on ta koolitusvaldkonnas tegutsenud juba alates 2008. aastast ning tal on täiskasvanute koolitaja tähtajatu kutse, tase 7. Hetkel tegutseb koolitajana nii avalikus kui erasektoris ning on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud. Tema koolitusvaldkonnad on seotud õppimise individuaalsete erinevustega, õppimise ja õpetamise oskustega, õppemetoodikatega ja õppekavade arendamisega, grupiprotsessidega, hindamise ja refleksiooniga.


Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30  Täiskasvanud õppija eripära
Kuidas täiskasvanu õpib?
Kas ja kuidas mõjutab õppimist vanus?
Millised on tähendusliku ja tulemusliku õppimise eeldused?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kaasava ja motiveeriva õppekeskkonna loomine
Mis mõjutab täiskasvanu õppimist ja õpimotivatsiooni?
Millised on õppimist toetava keskkonna (sh veebikeskkonnas) loomise põhimõtted ja võimalused?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-16.15  Koolitusprogrammi loomise etapid
Kuidas selgitada õpivajadust ja seada eesmärke?
Kuidas ehitada üles tulemuslik koolitusprogramm?
Millest lähtuda õppemeetodite ja -materjalide valikul?

Koolituspäeva maht:  7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Teadvustada täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandada teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab täiskasvanud õppija eripära ja arvestab sellega tema õppimise toetamisel;
• teab koolitusprotsessi etappe ja koolitusprogrammi koostamise põhimõtteid;
• tunneb õppimist toetava õpikeskkonna kujundamise võimalusi kontakt- ja e-õppes;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 29. märtsini 185€ + km, alates 30. märtsist  225€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/ kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 10. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreeru

    Scroll to Top