Sisekoolitaja koolitus: Täiskasvanud õppija ja koolituse ettevalmistus

8.09.2023

Teadvustame täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandame teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Koolitaja: Cynne Põldäär

Cynne on andragoog,  täiskasvanute koolitaja ja ettevõtja ning töötab projektipõhiselt erinevate sihtrühmadega kutse- ja kõrgkoolides ning kohaliku omavalitsuse tasandil. Ta osaleb Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuris (HAKA) täienduskoolituste õppekavade hindamiskomisjonis, panustab Eesti Andragoogide Liidu ning Läänemaa täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolitajate võrgustiku tegemistesse. Tema koolitusvaldkonnad on seotud ettevõtlusega, praktika juhendamise, täiskasvanute õppimise  ja õpetamise oskustega, enesearengu, grupiprotsesside, hindamise ja refleksiooniga. Cynnel on täiskasvanute koolitaja tähtajatu kutse, tase 7.


Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30  Täiskasvanud õppija eripära
Kuidas täiskasvanu õpib?
Kas ja kuidas mõjutab õppimist vanus?
Millised on tähendusliku ja tulemusliku õppimise eeldused?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kaasava ja motiveeriva õppekeskkonna loomine
Mis mõjutab täiskasvanu õppimist ja õpimotivatsiooni?
Millised on õppimist toetava keskkonna (sh veebikeskkonnas) loomise põhimõtted ja võimalused?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-16.15  Koolitusprogrammi loomise etapid
Kuidas selgitada õpivajadust ja seada eesmärke?
Kuidas ehitada üles tulemuslik koolitusprogramm?
Millest lähtuda õppemeetodite ja -materjalide valikul?

Koolituspäeva maht:  7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Teadvustada täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandada teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab täiskasvanud õppija eripära ja arvestab sellega tema õppimise toetamisel;
• teab koolitusprotsessi etappe ja koolitusprogrammi koostamise põhimõtteid;
• tunneb õppimist toetava õpikeskkonna kujundamise võimalusi kontakt- ja e-õppes;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 31. augustini 185€ + km, alates 1. septembrist  225€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/ kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 5. septembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreeru

    Scroll to Top