Sisekoolitaja koolitus: Lihvitud teemant

Sisekoolitaja koolitusprogramm on koostatud spetsiaalselt organisatsioonide sisekoolitajatele – spetsialistidele ja juhtidele, kes oma töö iseloomust tulenevalt peavad oma teadmisi ja kogemusi edasi andma ka kolleegidele. Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.
Koolitusprogrammis jagavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi viis koolitajat – praktikud organisatsioonidest, õppejõud ülikoolidest, professionaalsed koolitajad koolitusfirmadest.

Teemade osas läbitakse peamised koolitaja kompetentsi ja koolitusprotsessi toetavad valdkonnad.

Koolitusprogrammi kestvus on 14.02. – 05.06.2020 ja kogu programmi läbimisel anname osalejatele ka vastava tunnistuse. Programmi maht on 35 akadeemilist tundi.

Sisekoolitaja koolitusel osalejad on lihvitud teemandina valmis oma organisatsioonis sisekoolitajana mõjusaid ja tulemuslikke sisekoolitusi läbi viima.

14. veebruar 2020 – I moodul:  Täiskasvanud õppija eripära ja koolituse ettevalmistus
13. märts 2020 – II moodul:  Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
8. mai 2020 – III moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel
15. mai 2020 – IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
5. juuni 2020 – V moodul: Tagasiside ja refleksioon Tervikprogrammi maksumus kuni 30. jaanuarini registreerudes 695€ + km, alates 31. jaanuarist 725€ + km.
Ühe mooduli maksumus eelregistreerimisel 175€ + km, peale eelregistreerimise lõppu 205€ + km. Eelregistreerimise tähtaja leiab vastava mooduli kirjeldusest. ESAL´i  liikmetele hind 30% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

I moodul: Täiskasvanud õppija. Koolituse ettevalmistus
14.02.2020

Kadri Kiigema, täiskasvanute koolitaja ning Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Kadri on täiskasvanute koolitajana tegutsenud alates 2001. aastast ja omab andragoogika- ja juhtimisalast ettevalmistust kõrghariduse tasemel.
Viimased 5 aastat on juhtinud Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonda, viinud läbi mitmeid rahvusvahelisi ning turundus- ja kommunikatsiooniprojekte ning korraldanud kümneid konverentse ja üle saja arendussündmuse (sh koolitused, seminarid, Avatud Ruumid, konsultatsioonid, modereerimised jne). Koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute koolitamine, meeskonnatöö, juhtimine, turundus ning kommunikatsioon. 10.00-11.45  Täiskasvanud õppija eripära
Kuidas täiskasvanud õpib, kuidas mõjutavad õppimist vanus ja õpistiilid?
Millised on tähendusliku ja tulemusliku õppimise eeldused?
Mis mõjutab õppija motivatsiooni ja kuidas seda tõsta? 12.00-13.45 Koolituse ettevalmistus
Kuidas kavandada koolitust kui terviklikku õpiprotsessi?
Kuidas selgitada õpivajadust, seada õpieesmärke ja sõnastada õpiväljundeid?
Kuidas koostada koolitusprogrammi/õppekava? 14.30-16.15  Õpikeskkonna kujundamine ja õppematerjalide koostamine
Millised on õpikeskkonna tüübid ja võimalused?
Kuidas kujundada toetav, inspireeriv ja tõhus õpikeskkond?
Mida silmas pidada õppe- ja esitlusmaterjalide loomisel? Koolituspäeva maht:  7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Teadvustada täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandada teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    mõistab täiskasvanud õppijate eripärasid ja õppimise toetamise võimalusi;
•    oskab teadlikult koolitust kavandada, ettevalmistada ning läbi viia;
•    tunneb õppimist toetava õpikeskkonna kujundamise võimalusi;
•    oskab koostada asjakohaseid õppematerjale.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 30. jaanuarini 175€ + km, alates 31. jaanuarist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 11. veebruariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

II moodul: Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
13.03.2020

Mari Karm, Tartu Ülikool, haridusteaduste instituudi lektor

Töötanud Tallinna Ülikoolis andragoogika õppetoolis, praegu on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent. 2007. aastal kaitses doktoritöö teemal “Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused.” Põhitegevuseks on õppetöö TÜ haridusteaduste instituudi õppekavadel. Samuti õpetamisalase täienduskoolituse läbiviimine õppejõududele ja koolitajatele (õppemeetodid, õppimist toetava õpikeskkonna loomine). Mari uurimishuviks on täiskasvanud inimese õppimine ning ülikooli õppejõu ja täiskasvanukoolitaja professionaalne areng ja selle toetamine.

10.00-11.45  Õppemeetodite valiku printsiibid
Õppijate kaasamine koolitusel
Loeng kui koolitusmeetod
Õppimist toetava õpikeskkonna kujundamine 12.00-13.45  Rühmatöö tõhus rakendamine koolitusel
Rühmatööde läbiviimise põhiprintsiibid
Rühmatöö meetodite tutvustus 14.30-16.15  Lugemist ja reflekteerimist toetavad ülesanded koolitusel
Erinevate õppemeetodite tutvustus õppimise üle reflekteerimiseks Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Anda osalejatele võimalusi mõtestada enda tegevust õppemeetodite kasutajana, laiendada oma teadmisi erinevate õppemeetodite ning nende sihipärase rakendamise kohta.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    oskab valida täiskasvanute koolituseks sobivaid õppemeetodeid;
•    teab õppemeetodite taustaks olevaid õppimisteoreetilisi seisukohti;
•    teab erinevaid võimalusi õppijate kaasamiseks loengus ja on valmis neid rakendama oma koolitustel;
•    oskab rakendada arutelusid ja diskussioone õppimise toetamiseks;
•    teab erinevaid rühmatööde rakendamise võimalusi ning oskab kavandada eesmärgipärast rühmatööd;
•    teab refleksiooni toetamise meetodeid;
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 27. veebruarini 175€ + km, alates 28. veebruarist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 10. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

III moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel
08.05.2020

NB! Eriolukorra jätkumisel toimub koolitus veebikeskkonnas.

Koidu on psühholoog, OK Arenduskeskuse juht, koolituskeskuse AMI koolitaja ja superviisor, Tallinna Ülikooli külalisõppejõud (haridusjuhtide, pedagoogilise nõustamise magistriõpe, mentorite väljaõpe, õppejõudude koolitus, „Noored Kooli”). Psühholoogihariduse on omandanud Tartu Ülikoolis. Täiskasvanukoolituse seisukohast peab  enda arenguteel olulisemateks ja inspireerivamateks väljaõpeteks erinevaid grupijuhtimise väljaõppeid psühhodraama, sotsiomeetria ja grupi psühhoteraapia valdkonnast,  efektiivsustreeningu juhtimise vallas (Gordon Training International, YET, PET, TET), väljaõpet New Adult Learning Movement koolitajana. Viimastel aastatel on ta end erinevates kohtades täiendanud eelkõige juhtimise, supervisiooni, coachingu ja isiksusliku arengu teemadel (ESÜ ja Eesti Supervisiooni Ühing, Eesti Protsessitöö Ühing, Psychodrama Cooperation, Psühhodraama Instituut, Analüütilise Psühholoogia Erakool). Omab superviisori ja coachi sertifikaati (Helsinki Psychodrama Institute).

10.00-11.45  Grupi psühholoogilised arengufaasid
Häälestumine grupile ja teemale
Grupi psühholoogilise arengu faasid
3 protsessi koolituse läbiviimisel
Sõltuvusfaasi ilmingud, grupiliikmete emotsionaalne seisund selles faasis
Koolitaja võimalused selle faasi ettevalmistamisel ja kujundamisel 12.00-13.45  Grupi ja koolitaja koostöö
Grupi soojendamine, tutvumisharjutused ning nende läbiviimine
Grupiliikmete ootuste ja eesmärkide väljaselgitamine sõltuvusfaasis
Koolitaja selge eneseväljendamise oskused
Konfliktifaas ja grupiliikmete vajadused selles faasis
Vastupanu mõiste, ilmnemine, liigid; vastupanu ennetamise ja mõjutamise viisid
Koolitaja erinevad käitumisviisid ja nende mõju grupiliikmete tegevusele 14.30-16.15 Ebakohase käitumise eesmärgid ja sellega toimetulek
Eraldumis- ja koostööfaasi ilmingud ning koolitaja võimalused nendes faasides Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk: Teadvustada koolitusgrupi psühholoogilise arengu faase ning 3 protsessi juhtimist koolitusel; õppida tundma koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise; kogeda kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerida nende mõju ja kasutatavust.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    omab ülevaadet koolitusgrupi psühholoogilise arengu faasidest;
•    teadvustab kolme protsessi  juhtimist koolitusel ning reflekteerib enda tegevust koolitajana;
•    teab koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise;
•    tunneb koolitaja erinevate käitumisviiside mõju grupiliikmete tegevusele;
•    on kogenud kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerinud nende mõju ja kasutatavust;
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 23. aprillini 175€ + km, alates 24. aprillist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
NB! Eriolukorra jätkumisel toimub koolitus veebikeskkonnas.
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 5. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
15.05.2020

Jaan Vaabel, Nordic Koolitus koolitaja/konsultant

Jaani koolitajakarjäär sai alguse 2003. aastal. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on Microsoft Office programmid, aga samuti vabavaralised kontoritarkvara lahendused ning peamiste operatsioonisüsteemide kasutajakursused. Lisaks on Jaan pikaajalise kogemusega esineja ja erinevate esinemistarkvarade koolitaja. Jaan on kokku koolitanud üle 10 000 inimese.

10.00-11.45 Esineja meistriklass I
Hea algus ja suurepärane lõpp!
Auditooriumi valitsemine ja mõjus sõnumi edastamine.
Verbaalne- ja mitteverbaalne suhtlemine. 12.00-13.45  Esineja meistriklass II
Aktiivne kuulamine kui koolitaja põhioskus.
Kes ei oska, see õpetab! – ehk koostöötamine ühise eesmärgi nimel.
Esinemine ja esitlemine. Koolituse ettevalmistamine. 14.30-16.15  Esitlustarkvarade põhitõed ja ettevalmistus
Erinevad esitlustarkvarad ja nende kasutamise võimalused
PowerPointi esitluse ettevalmistamine.
Prezi.com – jutusta oma lugu! Zoomit – salvesta oma lugu! Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Omandada teadmised esitluse ettevalmistamisest, enese häälestamisest ja koolitusel kohapeal toimuvaga toimetulekuks. Tutvuda erinevate esitlustarkvarade ja abiprogrammidega ning omandada teadmised ja oskused nende programmide võimalustest oma sõnumi mõjusamaks edastamiseks.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    teab veenva esitluse ja esinemise ülesehitust
•    teab mõjusa esinemise põhiprintsiipe
•    teab erinevaid esitlustarkvarasid ja nende kasutamisvõimalusi
•    oskab kavandada ja planeerida oma esitlust
Sihtrühm: Sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 30. aprillini 175€ + km, alates 1. maist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 12. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

V moodul: Tagasiside ja refleksioon
05.06.2020

Kadri Kiigema, täiskasvanute koolitaja ning Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Kadri on täiskasvanute koolitajana tegutsenud alates 2001. aastast ja omab andragoogika- ja juhtimisalast ettevalmistust kõrghariduse tasemel.
Viimased 5 aastat on juhtinud Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonda, viinud läbi mitmeid rahvusvahelisi ning turundus- ja kommunikatsiooniprojekte ning korraldanud kümneid konverentse ja üle saja arendussündmuse (sh koolitused, seminarid, Avatud Ruumid, konsultatsioonid, modereerimised jne). Koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute koolitamine, meeskonnatöö, juhtimine, turundus ning kommunikatsioon. 10.00-11.45  Tagasiside ja refleksiooni funktsioon koolitaja professionaalses arengus
Milliseid võimalusi saab koolitaja kasutada professionaalseks arenguks?
Kuidas, kellelt ja millal võtta tagasisidet?
Kuidas reflekteerida oma põhimõtteid ja tegevust koolitajana? 12.00-13.45  Refleksiooni mõiste ja protsess
Mis on refleksioon ja milline on selle funktsioon õppimisprotsessis?
Millest koosneb refleksiooni protsess ja kuidas toetada eneserefleksiooni?
Millised meetodid toetavad refleksiooni? 14.30-16.15  Tagasiside võtmine ja andmine
Miks, millal ja millist tagasisidet anda?
Milliseid võimalusi pakub Kirkpatricku mudel?
Kuidas anda õppimist toetavat tagasisidet?
Mis vahe on tagasisidel ja kriitikal?
Milliseid meetodeid kasutada tagasiside andmisel? Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Arendada oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandada teadmisi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    mõistab enesejuhtimise tähtsust ja tähendust professionaalses arengus;
•    teadvustab refleksiooni ja eneseanalüüsi täiskasvanu oluliseima õppemeetodina;
•    oskab analüüsida ennast  ning toetada kolleegi eneseanalüüsi;
•    teab erinevaid tagasisiside andmise meetodeid ning oskab anda õppimist ja professionaalset arengut toetavat tagasisidet.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 21. maini 175€ + km, alates 22. maist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 2. juuniks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreeru

    Scroll to Top