Lihvitud teemant II: jätkukoolitus edasijõudnud sisekoolitajatele

13.09.-08.11.2019

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit on koostanud edasijõudnud sisekoolitajatele jätkukoolituse, kus kolme praktikumi jooksul lihvime süvendatult kolme sisekoolitaja jaoks olulist kompetentsi – koolitusprogrammi koostamisoskust, esitlustarkvarade kasutamisoskust ning esinemisoskust.

Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.

Koolitusprogrammi ajakava:
13.09.2019 – Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
11.10.2019 – Lihvitud teemant II: Esitlustarkvarade kasutamisoskuse lihvimine
08.11.2019 – Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine

Osalemistingimused:
Osalemistasu koolitusprogrammis  400€ + km
Osalemistasu  ühel koolituspäeval  150€ + km
ESAL´i  liikmetele hind 20% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
13.09.2019

Koolitaja:

Helina Kibar omab magistrikraadi andragoogikas. On  töötanud 10 aastat avalikus sektoris, 6 aastat keskastmejuhina,  diplomaadina ning sisekoolitajana. Samuti on Helina juba 10 aastat õpetanud Tallinna Ülikoolis aines koolitusprotsessi juhtimine andragoogika magistriõppe raames. Viimastel aastatel tegutseb Helina koolitajana-õpetajana, viib läbi koolitusi, seminare, töötubasid ning konsulteerib organisatsioone õppimise, õpetamise, juhtimise, planeerimise ja liikumisõpetuse valdkonnas. Helina omab koolitaja kutset tasemel 7.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitusvajaduse analüüs koolitusprogrammi koostamise eeldusena
Millised on võimalused koolitusvajaduse analüüsiks enne koolitust?
Mida teha siis, kui koolitusvajadust enne koolitust ei ole võimalik analüüsida?
Kuidas läbi viia koolitusvajaduse analüüs koolituse käigus?

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15 Koolituse eesmärgi  ja õpiväljundite sõnastamine arvestades sihtgruppi ja ajaraami
Kuidas sõnastada koolituse eesmärki ja õpiväljundeid vastavalt  koolitusvajaduse analüüsile?
Koolituse eesmärkide ja väljundite sõnastamine koolituse ajaraami arvestades
Koolitusteemade ja meetodite valimine
Koolitusteemade sõnastamine
Koolitusmeetodite valimine vastavalt sihtgrupile, ajaraamile ja väljunditele

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Koolituse tagasiside  kogumine koolitusprotsessi vältel ja lõpus
Millal koguda koolituse tagasisidet?
Millised on tagasiside kogumise meetodid?
Kuidas koolituse tagasisidet analüüsida?

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
NB! Koolitusel osalejal palume kaasa võtta „oma teema“, millele soovitakse koolitusprogramm luua või seda oluliselt edasi arendada.
Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused koolitusprogrammi kavandamiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab koostada koolituse programmi arvestades koolituse eesmärki ja  sihtgrupi vajadusi
•    oskab analüüsida sihtgrupi  koolitusvajadust ning püstitada koolituse eesmärke ja õpiväljundeid
•    oskab valida  sobivad koolitusmeetodid vastavalt sihtgrupi eripärale, koolituse teemale  ja ajaraamile
•    mõistab koolituse tagasiside kogumise ning  analüüsi vajalikkust ja võimalusi
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ +km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

Lihvitud teemant II: Esitlustarkvarade kasutamisoskuse lihvimine
11.10.2019

Koolitaja:

Jaan Vaabel, Nordic Koolitus koolitaja/konsultant  
Jaani koolitajakarjäär sai alguse 2003. aastal. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on Microsoft Office programmid, aga samuti vabavaralised kontoritarkvara lahendused ning peamiste operatsioonisüsteemide kasutajakursused. Lisaks on Jaan pikaajalise kogemusega esineja ja erinevate esinemistarkvarade koolitaja. Jaan on kokku koolitanud üle 10 000 inimese.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Suurepärase PowerPointi loomise V etappi
Üldised soovitused esitluse koostamisel
Peamised töövõtted ja nende õigeaegne rakendamine
Esitluse animatsioonidega rikastamine
Presentatsiooni ettevalmistamine esitlemiseks

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Prezi – jutusta oma lugu!
Prezi.com konto loomine, privaatsus ja seadistamine
Peamised töövõtted ja kasutusvõimalused
Jutustuse loomine ja animeerimine
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30  Microsoft Sway – interaktiivne esitlus!
Programmi tutvustus ja peamised töövõtted
Lõuendite kujundamine ja üleminekud
Esitluse interaktiivsemaks muutmine – Youtube, Twitter jne
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloengud ja praktilised harjutused
NB! Koolituspäevale palume kaasa võtta sülearvuti.
Eesmärk: Tutvuda erinevate esitlustarkvarade võimalustega ning omandada teadmised ja oskused nende programmide kasutamiseks oma sõnumi mõjusamaks edastamiseks. Eraldi käsitlemist leiavad peamised esitlustarkvarad – PowerPoint 2016, veebipõhine Prezi.com ja Microsoft Sway.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab paremini ära kasutada erinevate esitlustarkvarade põhifunktsioone ja võimalusi.
•    teab, millised on esitluse koostamise head tavad
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway programmidega esitlemise võimalusi
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway põhifunktsioone ja töövõtted
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ + km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine
08.11.2019

Koolitaja:

Jaana S. Liigand-Juhkam on õppinud Rotary stipendiumiga militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis 2012. aastal. 2013-2014. aastal täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis.
Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, Estonian Business School’is ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine nii eesti kui ka inglise keeles.
Jaanale omistati 2008. aastal täiskasvanute koolitaja  Andragoog IV (alates 2013 EKR täiskasvanute koolitaja, tase 7) kutsekvalifikatsioon. Jaana on valitud Tallinna Ülikooli Täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks 2008.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30   Hea esinemise alused
Psühholoogilised tegurid esinemise juures
Hea esineja põhikompetentsid ja nende arendamine

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs

13.15-14.00    Lõuna

14.00-15.30 Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs
Koolituse kokkuvõtted osalejate ja läbiviija poolt

Koolituspäeva maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloeng, videoharjutused ja nende analüüs
Eesmärk: Omandada teadmised ja oskused ning psühholoogiline valmisolek avalikuks esinemiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab teadlikult end esinemiseks ette valmistada;
•    oskab esinejana enda käitumist teadvustada ja analüüsida;
•    oskab toime tulla esinemisärevusega;
•    oskab omi mõtteid selgelt ja arusaadavalt edastada.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ +km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreeru

    Scroll to Top