Koolitushooaja avaseminar: Kuidas kasutada arengukaarte sisekoolitustel?

26. augustil 2021
L'Embitu hotelli konverentsikeskuses
Lembitu 12, Tallinn

Sel aastal koguneme traditsiooniliselt augustikuu teisel poolel, et üheskoos midagi põnevat õppida ja torti süües algavat koolitushooaega tervitada.

26. augustil planeerime kokku saada füüsilises ruumis, L'Embitu hotelli konverentsikeskuses. Meie külaliskoolitajaks sel päeval on Jaanika Rannula, kes viib läbi praktilise koolituse, mille käigus õpime kasutama loovmeetodeid, harjutusi ja võtted arengukaartide kasutamiseks gruppides. Koolitusel praktiseerituid meetodeid saab tulevikus kasutada ka videosilla vahendusel.

09.30-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-11.45 Arengukaartide kasutusvõimalused ja metoodikad + praktika 

 • Kellele arengukaardid sobivad ja kelle jaoks on suur väljakutse? Milline on kaartide mõju ja reaktsioon neile?
 • Kuidas toimivad fotodega arengukaardid?
  Millised on võimalused ja kitsaskohad?
 • Millised võimalusi pakuvad fotodega arengukaardid koolituste vaheldusrikkamaks muutmisel?
  Millises ajahetkes või metoodikatest on hea kaarte kasutada (soojendus, grupitööd, rollimängud, erinevad temaatikad jne)? Mida on hea teada, kui rakendada kaarte koolitustel?
 • Praktilised harjutused ja metoodikad- töö individuaalselt ja gruppides, aruteluring

11.45-12.15 Tordipaus

12.15-12.30 ESAL-i hooaja avamine
Annika Allikas, Marju Meejärv, Reelika Vainola

12.30-14.00 Praktikum

 • Kuidas kaasata osalejaid koolituse alguses?
 • Millised harjutused sobivad individuaalseks, koosloome ja grupi harjutusteks koolituse käigus?
 • Millised metoodikad sobivad hästi koolituste kokkuvõtteks, refleksiooniks ja tuleviku vaate loomiseks?
 • Kokkuvõte

Eesmärk: 
- Jagada teadmisi loovate meetodite kasutusvõimalusest sisekoolitustel
- Õppida uusi töövõtteid ja meetodeid sisekoolituste mitmekülgsemaks muutmiseks
- Rakendada oma igapäeva töösse uusi meetodeid sisekoolituste läbiviimiseks

Õpiväljundid: Õppetöö tulemusena:
- oled saanud uusi teadmisi erinevatest loovmeetoditest ja tehnikatest;
- oled teadlikum arengukaartide, kui loova meetodi kasutamise võimalustest, kui ka takistustest ja
kitsaskohtadest nii klassiruumis, kui ka veebikeskkonnas;
- oskad kasutada arengukaarte nii koolituste sissejuhatuse "jäämurdjatena", praktiliste harjutuste ja
grupitööde läbiviimiseks, kui ka koolituste reflekteerimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks;
- oled saanud 7 uut harjutust ja tööriista, kuidas rakendada arengukaarte sisekoolitusel.

Meetodid: Koolituspäev on üles ehitatud interaktiivsena: 20:30:50- loengu osa 20%, praktika ja kogemuste jagamine 30% ning 50% aktiivõppe metoodikad.

Koolitaja Jaanika Rannula on sertifitseeritud coach ja superviisor, 15 aastase rahvusvahelise juhtimiskogemusega koolitaja ning meeskondade arendaja, kes on läbi viinud üle 600 tunni coachingu ja supervisiooni sessioone juhtidele ja meeskondadele ning koolitanud üle 3000 inimese Baltikumis ja Soomes. Jaanika on inspireerivate arengukaartide autor. Järgib oma töös nii ICF kui ka ANSE rahvusvahelisi standardeid ja omab vajalikke kompetentse. Omab ESCÜ coach-superviisori 6. kvaliteeditaset. On Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse liige ning kuulub ka ICF liikmeskonda. 2021 kaitses Tartu Ülikoolis strateegilise juhtimise eriala magistritöö teemal "Meeskonna coachingu roll muudatuste juhtimise protsessis", mille käigus viis läbi 1,5 aastase longituud tegevusuuringu 3 erinevas organisatsioonis meeskonna coachingu abil muudatuste elluviimiseks.

Osalemistingimused:
Seminaripäeval osalemine ESAL liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule kuni 10. augustini registreerudes TASUTA.
Teistele liikmesorganisatsioonidest registreerujatele kehtib soodustus -30%

Mitteliikmetele osalemine registreerudes kuni 10. augustini 65€+km

ESAL’i uutele liitujatele registreerumisel kuni 10. augustini soodustus -25%
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele registreerumisel -5% hinnasoodustus

Alates 11. augustist kõikidele osalejatele hind 89€+km

Registreeru

  Scroll to Top