SA Innove sisekoolitajatele külla 09.03.2018!

9. märtsil kell 14.00-16.30 ootavad meid külla Aasta Sisekoolitaja 2017 kandidaat, klienditeeninduse ja asjaajamise keskuse juht Kristi Madismäe, personaliteenuste keskuse juht Elina Meidla ning koolitusspetsialistid Ave Uustal ja Ande Magus SA Innovest!

Kristi Madismäe klienditeeninduse ja asjaajamise keskuse juht, Aasta Sisekoolitaja 2017 kandidaat

Kristi on  Innoves töötanud juba 13 aastat ja ka koolitaja staaž on sama pikk.   
Ta viib läbi dokumendihaldussüsteemi arendustega seotud koolitusi, lisaks asjaajamiskorrast tulenevad teemad (dokumentide vormistamine jmt). Uue suunana koolitab ta sellel aastal klienditeeninduse teemadel. Vastutusvaldkonnaks on SA dokumendihaldust ja arhiivindust puudutavate kordade ja juhiste väljatöötamine, valdkonna arendamine, assistentide töö korraldamine, DHS-i arendamine ja administreerimine.

Elina Meidla personaliteenuste keskuse juht

Elina on 10 aastat töötanud personalivaldkonnas. SA Innoves on ta töötanud viis aastat ning tema vastutusvaldkonnaks on Innove personalistrateegia kujundamine, töökorraldusereeglite, värbamispõhimõtete ja palgapoliitika kaasajastamine, arenguvestluste süsteemi koordineerimine, personaliuuringute läbiviimine. Ta on partner juhtidele ja juhatuse liikmetele töötajatega seotud küsimustes.

Ave Uustal koolitusspetsialist

Avel on kogemust koolitus- ja arendusvaldkonnas kuus aastat, SA Innoves on ta töötanud veidi üle aasta. Tema peamiseks vastutusvaldkonnaks on peakontori töötajate koolitused ja arendus, sh mentorlus, sisekoolitus ja rahvusvahelise töö tegijate arendamine. Samuti üle-organisatsiooni koolituste korraldamine.

Ande Magus koolituse peaspetsialist

Andel on koolituse- ja arendusvaldkonnas kogemusi ligi 14 aastat, sellest Innoves üheksa aastat. Tema vastutusvaldkonnaks on hariduse tugiteenuste agentuuri spetsialistide arendus ja koolitus, sh sisekoolitus, samuti  Rajaleidja spetsialistide kovisioonisüsteemi koordineerimine ja arendamine. Ta on ka ise koolitaja meeskonna, erinevate meetodite ja kunstiteraapia teemadel.

Kohtumiseni Kristi, Elina, Ave ja Ande juures SA Innove peakontoris (Lõõtsa 4, Tallinn)!

Külastusele saab registreeruda kuni 2. märtsini 2018.

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit meeskond
Liisi Männistu, Annika Allikas, Kaire Takjas

Scroll to Top