ESALi tegevustest ESTÜ suveseminar

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit tutvustas liidu tegevusi Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu suvepäeval
11. august 2012 Leppoja puhkekeskuses

ESALi tegevusi kajastavad Kaire Takjas ja Annika Allikas

Suveseminaril tutvustasid oma tegevust viis erialaliitu:

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing
Eesti Pereteraapia Ühing
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit
Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
Eesti Suhtlemistreenerite Ühing

Suveseminari esimesel poolel tutvustasid ühingud oma tegevusi, eesmärke, prioriteete, liikmeid,  kutse
taotlemise võimalusi.
Päeva teisel poolel arutati koostöövõimalustest ja päev lõpetati muinasjutu meetodiga mõeldes tuleviku perspektiividele.

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit tänab Eesti Suhtlemistreenerite Ühingut suveseminari kutse eest!

Scroll to Top