Eesti Rahvusraamatukogu sisekoolitajatele külla 31.01.2020!

Selle aasta esimene külastus viib meid Eesti Rahvusraamatukokku, kus 31. jaanuaril kell 14:00-17:00 ootab meid külla Aasta Sisekoolitaja 2019 I kategoorias, Hela Ojasaar, koos kolleegide Indrek Ostrati ja Angelica Õunapuuga.

Hela Ojasaar kvaliteedispetsialist, Aasta Sisekoolitaja 2019 I kategoorias
Hela on Rahvusraamatukogu koolituse valdkonnaga olnud seotud 15 aastat. Alates 2005. aastast kuni 2017. aastani oli ta Rahvusraamatukogu koolitusjuht, koordineerides, korraldades ja ise läbi viies koolitusi nii Rahvusraamatukogu ja teiste Eesti raamatukogude töötajatele kui ka raamatukogu kasutajate erinevatele rühmadele, sh gümnaasiumiõpilastele. Viimased kaks aastat on ta olnud kvaliteedispetsialisti ametis, kelle vastututusaladeks on teenuste ja teeninduse korraldamise kvaliteedi järelevalve, teenuste ja protsesside hindamine ja parendamine ning teenusejuhtide arendamine.

Rahvusraamatukogu on kujunemas teenuspõhiseks organisatsiooniks – teenuspõhise juhtimise rakendamise protsessis on teenusejuhtidel  väga oluline roll ja panus.
Hela tutvustab teenusejuhtidele mõeldud koolitusi jt vorme, et  arendada nende teadmisi ja oskusi teenuse igapäevase toimimisega seotud olukordade lahendamiseks, tulemuste mõõtmiseks ja analüüsiks, kvaliteedi hindamiseks ja parendamiseks ning saavutada nende valmisolek teenuse ja protsessidega seotud juhtimis- ja parendusotsuste vastuvõtmiseks.  

Indrek Ostrat personalijuht
Indrek töötab Rahvusraamatukogu personalijuhina alates 2017. aastast. Tema varasem töökogemus pärineb Eesti Pangast, Rahandusministeeriumist ja Eesti Põllumajandusametist. Indrek on oma erinevatel ametikohadel juhtinud organisatsioonide juhtimissüsteemide loomist ja vastutanud nende arendamise eest, samuti olnud vastutav protsessipõhise juhtimise arendamise eest. Indrek on osalenud Eesti Kvaliteediühingu töös ning Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna konkurssidel nii assessori kui juhtassessorina.

Indrek räägib Rahvusraamatukogu personalistrateegia peamistest suundadest ning sellest, kuidas läbi usaldusliku ja loova töökeskkonna ning inimeste juhtimise parimate praktikate suudetakse täita kõik enda ambitsioonikad eesmärgid. Eraldi keskendub Indrek (peamiselt) keskastmejuhtide arendamisele just inimeste juhtidena.

Angelica Õunapuu digipädevuse spetsialist
Angelica eestvedamisel on loodud rahvusraamatukogu töötajate arendamiseks digipädevuse koolitusprogramm, mis aitab kaasa töötajate digikeskkondades toime tulemiseks vajalike teadmiste ja oskuste täiendamisele ning digivahendite paremale tundmisele.
Digipädevuste hindamine ja arendamine on osaks Rahvusraamatukogu personali tööks vajalikest oskustest ja teadmistest. DigComp digipädevuse mudelile toetudes oleme loonud rahvusraamatukogu töötajate arendamiseks digipädevuse koolitusprogrammi, mis koosneb erinevatest moodulitest ja iga moodul omakorda erinevatest tegevustest. Külastusel annab Angelica ülevaate, kuidas Rahvusraamatukogus digipädevusi hinnatakse ning koolitusprogrammi koostatakse.

Kohtumiseni Rahvusraamatukogus (Tõnismäe 2, Tallinn)!

Külastusele saab registreeruda kuni 24. jaanuar 2020.

Registreerumine külastusele

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit meeskond
Liisi Männistu, Annika Allikas, Marju Meejärv

Scroll to Top