Coca-Cola HBC Eesti sisekoolitajatele külla! 7.11.2014

Sisekoolituse valdkonna aasta tippsündmus – Sisekoolituse konverents: Millised rituaalid hoiavad sisekoolituse elus? ja Aasta Sisekoolitaja 2014 välja kuulutamine – on kohe-kohe kätte jõudmas, mis tähendab, et on õige aeg veel ühe tubli organisatsiooni sisekoolitajaid külastada!

7. novembril kell 13.00-16.00 ootavad meid külla Coca-Cola HBC Eesti tegus personali- ja koolitusmeeskond.


Lea Oja, Baltikumi personalijuht

Lea on vastutav kogu Baltikumi puudutavate personalistrateegiate väljatöötamise eest. Tema ülesandeks on tagada töötajate värbamise ning koolituse valdkonna juhtimine. Eesmärgiks on, et kõik personaliosakonna tegevused ja strateegia oleksid teostatud õigeaegselt, täpselt ja kõige kulu efektiivsemal viisil, vastavalt kehtivale seadusandlusele ja ettevõtte standarditele.


Ene Krinpus, Baltikumi koolitus- ja arendusjuht

Ene eesmärgiks on tagada organisatsioonile tema vajadustele vastav talentide hulk, koostades selleks inimeste värbamise, inimeste ja organisatsiooni võimete ja oskuste arendamise strateegiad ning tagades nende juurutamise Coca-Cola Hellenic Baltikumis.

anneli.jpg
Anneli Nelson, Baltikumi värbamis- ja koolituskoordinaator

Anneli toetab Baltikumi Koolitus- ja arendusjuhti tema igapäevatöös olles vastutav Baltikumi tasandil koolitustegevuse koordineerimise-organiseerimise, värbamise ning koolitusarvestuse ja –aruandluse pidamise eest.

 
 
Evelyn.gif
Evelyn Berg, Baltikumi personaliprojektide arendusjuht

Evelyn koordineerb personalistrateegiaid toetavate protsesside ja nendega seotud süsteemide arengut. Tegeleb  muudatuste juhtimise plaanide väljatöötamisega ning nendega seotud ettevõtmiste elluviimist Baltikumis ja vastavates äriüksustes.
 

 

Janek Popell, korporatiivse äriprogrammi E2020 piirkondlik koordinaator,  Aasta Sisekoolitaja 2013 kandidaat

Janeki tööülesanneteks on juhtida E2020 tarneahela töövahendite – pideva äriprotsesside parendamise – implementeerimist lisaks Baltikumis ka veel korporatiivtasemel Itaalias, Austrias, Ungaris, Tšehhis, Slovakkias ja Šveitsis ning tagada, et peale töövahendite implementeerimist on nõutud kohalik äri juhtimise suutlikkus olemas, et saavutada riigi aastased ärieesmärgid. Varasemalt oli Janeki ülesandeks tagada Baltikumi tarneahela inimeste areng ja tugi funktsiooni ärieesmärkide saavutamisel.
Lisaks oma igapäevatööle tegeleb Janek ettevõttes juhtimiskoolituste läbiviimisega, on juhendaja nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi taotlevatele üliõpilastele, peab Tallinna Tehnikaülikoolis loenguid, lööb kaasa aktiivselt ettevõtte talendiprogrammide toetamisel ning aitab ettevõttel osaleb ja juhib liikumist propageerivate, ühiskonnale suunatud projektide tööd. Samuti osaleb ta väljaspool ettevõtet sotsiaalvaldkonnas vabatahtliku organisatsiooni töös.

Kohtumiseni Coca-Cola HBC Eesti sisekoolitajate juures Mustamäe tee 16, Marienthali Keskus 8. korrus!

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit meeskond
Liisi Männistu, Annika Allikas, Anu Ahven, Siiri Sõmer, Kaire Takjas

Scroll to Top