AASTA SISEKOOLITAJA 2013 on Ericsson Eesti ASist

21. novembril 2013 kuulutati Sisekoolituse konverentsil “Kuidas muuta sisekoolitus toimivaks?” Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu poolt välja Aasta Sisekoolitaja 2013.

Aasta Sisekoolitaja konkursi eesmärk on tunnustada organisatsioonide sisekoolitajaid kui täiskasvanute arengu toetajaid,kesjagavad teadmisi organisatsioonisiseselt, juhendavad kolleege spetsiifiliste oskuste arendamisel, suunavad nende kui täiskasvanud õppijate arusaamade ja hoiakute kujunemist.


Aasta Sisekoolitaja 2013 konkurss kuulutati Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu (ESAL) poolt välja 1. oktoobril ja kandidaatide ülesseadmise tähtaeg oli 1. november 2013.

Käesoleval aastal osalesid konkursil 12 tublit organisatsiooni, kust esitati 13 kandidaati:

Anu Ahven, Baltika AS
Janek Popell,  Coca-Cola HBC Eesti AS
Peeter Schamardin, Danske Bank A/S Eesti filiaal
Heddi-Liis Laurits, Statoil Fuel & Retail Eesti AS
Taavi Talve, Elion Ettevõtted AS
Olav Erikso, Ericsson Eesti AS
Marina Borodina, Keskkonnaamet
Tõnu Talvi, Keskkonnaamet
Kai Kutsar AS, SEB Pank
Sergo Kohal, Stockmann AS
Kalle Laasberg, Swedbank AS
Aleksandr Moshnikov, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
Annika Laane, Eesti Energia AS

Aasta Sisekoolitaja 2013 nominendid (vasakult: Olav Erikso, Aleksander Moshnikov,  Anu Ahven)

Komisjoni poolt tänuavaldus kõigile loetletud kandidaatidele ja kandidaatide ülesseadjatele arendusmeelsete koolitusjuhtide, personalijuhtide ja juhtide näol!

Aasta Sisekoolitaja 2013 nominendid:

Olav Erikso, Ericsson Eesti AS
Anu Ahven, Baltika AS
Aleksandr Moshnikv, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS

Aasta Sisekoolitaja 2013 tiitli võitis Olav Erikso, Ericsson Eesti AS

Olavi saavutused puudutavad mitte ainult vajadusel koolituste läbiviimist vaid ka sisulist koolituste toimumissüsteemi väljatöötamist.

Olav on üles ehitanud regulaarselt toimuvad tõstukijuhtide koolitused (ca 100 inimest), valmistas ette ning viis ühe lektorina 2012-2013 aastal läbi juhtidele suunatud tööohutuse ja tuleohutusealase koolituse (ca 35 juhti). Samuti viib Olav uute töötajate sisseelamisprogrammi raames läbi ohutusalaseid koolitusi nii eesti kui inglise keeles ning oli meie oma ettevõtte ergonoomile abiks tootmisvõimlemiste juurutamisel 2011 aastal sh võimlemiskava ettenäitamisel.
Hindamisel võeti aluseks järgmised aspektid:

Kandidaadi saavutused ja väärtus organisatsioonile
Kandidaadi ettevalmistus, enesetäiendus ja organisatsiooni toetus
Kandidaadi enese- ja koolitusprotsessi analüüs

Aasta Sisekoolitaja 2013 konkursi hindamiskomisjoni liikmed:

Ülo Vooglaid, Tartu Ülikooli emeriitprofessor/ ESAL ekspertgrupi liige
Ketlin Ilves, Eesti Energia HR projektijuht/ ESAL ekspertgrupi liige
Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, koolituskonsultant
Heigo-Aulemb Ensling,  Elion Ettevõtted  arendusspetsialist-sisekoolitaja/ ESAL ekspertgrupi liige
Kreet Aun, ESAL ekspertgrupi liige
Siiri Sõmer, If P&C Insurance koolituskonsultant/ ESAL juhatuse liige
Kaire Takjas, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse projektijuht, ESAL juhatuse liige
Annika Allikas, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus arendusjuht, ESAL juhatuse liige

Aasta Sisekoolitaja konkursist on kujunenud  iga-aastane traditsioon, kuna Eesti organisatsioonides on väga palju pühendunud sisekoolitajaid, kes väärivad kindlasti rohkem tunnustust!

Aasta Sisekoolitaja 2014 konkursini!

Annika Allikas, Kaire Takjas, Siiri Sõmer
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit (meeskond)

Scroll to Top