AASTA SISEKOOLITAJA 2012 on Statoil Fuel&Retail ASist  

AASTA SISEKOOLITAJA 2012 on Statoil Fuel&Retail AS´ist

22. novembril 2012 kuulutati Sisekoolituse konverentsil “Kuidas leida ja motiveerida sisekoolitajaid?” Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu poolt välja Aasta Sisekoolitaja 2012.

Aasta Sisekoolitaja konkursi eesmärk on tunnustada organisatsioonide sisekoolitajaid kui täiskasvanute arengu toetajaid,kesjagavad teadmisi organisatsioonisiseselt, juhendavad kolleege spetsiifiliste oskuste arendamisel, suunavad nende kui täiskasvanud õppijate arusaamade ja hoiakute kujunemist.


Aasta Sisekoolitaja 2012 konkurss kuulutati Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu (ESAL) poolt välja 22. augustil ja kandidaatide ülesseadmise tähtaeg oli 1. november 2012.

Käesoleval aastal osalesid konkursil 12 tublit organisatsiooni, kust esitati 17 kandidaati:

Artur Asso, AS Nortal
Martin Kõrv, AS SEB Pank
Annika Laane, Eesti Energia AS
Liina Kurval, If  P&C Insurance AS
Anu Tõnurist, Statistikaamet
Liis Narusk, AS SEB Pank
Kaja Kaso, Eesti Energia AS
Jevgenia Malinina, Ericsson Eesti AS
Kristiina Sauväli, If  P&C Insurance AS
Toomas Assak, Elion Ettevõtted AS
Dagmar Gilden, Seesam Insurance AS
Külli Kuivaste, AS Swedbank
Tea Jõemägi, Eesti Post AS
Anatoli Sapovalov, Ericsson Eesti AS
Gea Bauman, Statoil Fuel&Retail AS
Ülle Lennuk, If  P&C Insurance AS
Urmas Gerndorf, Stockmann AS

Aasta Sisekoolitaja 2012 nominendid (vasakult: Urmas Gerndorf, Gea Bauman, Kristiina Sauväli)

Komisjoni poolt tänuavaldus kõigile loetletud kandidaatidele ja kandidaatide ülesseadjatele arendusmeelsete koolitusjuhtide, personalijuhtide ja juhtide näol!

Aasta Sisekoolitaja 2012 nominendid:

Gea Bauman, Statoil Fuel&Retail AS
Urmas Gerndorf, Stockmann AS
Kristiina Sauväli, If  P&C Insurance AS

Aasta Sisekoolitaja 2012 tiitli võitis Gea Bauman, Statoil Fuel&Retail AS

Gea on osalenud kõikides ettevõttesiseste koolitusprogrammide koostamise protsessis ja panustanud aktiivselt nende täiendamisse.  On saanud suurepärast tagasisidet  koolitustel osalejatelt ja nende juhtidelt, kes on märganud positiivseid muudatusi töötajate käitumises peale koolitust. Teadvustab sisekoolitaja rolli ja süsteemse koolitamise mõju tulemuslikkusele.

Hindamisel võeti aluseks järgmised aspektid:

Kandidaadi saavutused ja väärtus organisatsioonile
Kandidaadi ettevalmistus, enesetäiendus ja organisatsiooni toetus
Kandidaadi enese- ja koolitusprotsessi analüüs

Aasta Sisekoolitaja 2012 konkursi hindamiskomisjoni liikmed:

Ülo Vooglaid, Tartu Ülikooli emeriitprofessor/ ESAL ekspertgrupi liige
Ketlin Ilves, Eesti Energia HR projektijuht/ ESAL ekspertgrupi liige
Helga Vainu, Eesti Haigekassa personalispetsialist/ ESAL ekspertgrupi liige
Heigo-Aulemb Ensling,  Elion Ettevõtted  tehnikajuht-sisekoolitaja/ ESAL ekspertgrupi liige
Siiri Sõmer, If P&C Insurance koolituskonsultant/ ESAL juhatuse liige
Kaire Takjas, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskusee koolitusjuht, ESAL juhatuse liige
Annika Allikas, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse arendusjuht, ESAL juhatuse liige

Aasta Sisekoolitaja konkursist on kujunenud  iga-aastane traditsioon, kuna Eesti organisatsioonides on väga palju andekaid ja kompetentseid sisekoolitajaid, kes väärivad kindlasti rohkem tunnustust!

Aasta Sisekoolitaja 2013 konkursini!

Annika Allikas, Kaire Takjas, Siiri Sõmer
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit (meeskond)
 
 

Scroll to Top