Uudised (10)Uudiste arhiiv

Tulevased sündmused:
Sisekoolitaja koolitus: Lihvitud teemant (14.02-05.06.2020)
Sisekoolitaja raamaturiiul: raamatud, mis innustavad, toetavad, arendavad (25.02.2020)

Sisekoolitaja koolitus: Lihvitud teemant
14.02.-05.06.2020

Sisekoolitaja koolitusprogramm on koostatud spetsiaalselt organisatsioonide sisekoolitajatele - spetsialistidele ja juhtidele, kes oma töö iseloomust tulenevalt peavad oma teadmisi ja kogemusi edasi andma ka kolleegidele. Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.
Koolitusprogrammis jagavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi viis koolitajat - praktikud organisatsioonidest, õppejõud ülikoolidest, professionaalsed koolitajad koolitusfirmadest.

Teemade osas läbitakse peamised koolitaja kompetentsi ja koolitusprotsessi toetavad valdkonnad.

Koolitusprogrammi kestvus on 14.02. – 05.06.2020 ja kogu programmi läbimisel anname osalejatele ka vastava tunnistuse. Programmi maht on 35 akadeemilist tundi.

Sisekoolitaja koolitusel osalejad on lihvitud teemandina valmis oma organisatsioonis sisekoolitajana mõjusaid ja tulemuslikke sisekoolitusi läbi viima.

Koolitusprogrammi ajakava:

14. veebruar 2020 – I moodul:  Täiskasvanud õppija eripära ja koolituse ettevalmistus
13. märts 2020 – II moodul:  Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
17. aprill 2020 - III moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel
15. mai 2020 - IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
5. juuni 2020 - V moodul: Tagasiside ja refleksioon

Osalemistingimused:

Tervikprogrammi maksumus kuni 30. jaanuarini registreerudes 695€ + km, alates 31. jaanuarist 725€ + km.
Ühe mooduli maksumus eelregistreerimisel 175€ + km, peale eelregistreerimise lõppu 205€ + km. Eelregistreerimise tähtaja leiab vastava mooduli kirjeldusest.

ESAL´i  liikmetele hind 30% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine tervikprogrammi
________________________________________

I moodul: Täiskasvanud õppija. Koolituse ettevalmistus
14.02.2020


Koolitaja:

Kadri Kiigema, täiskasvanute koolitaja ning Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Kadri on täiskasvanute koolitajana tegutsenud alates 2001. aastast ja omab andragoogika- ja juhtimisalast ettevalmistust kõrghariduse tasemel.
Viimased 5 aastat on juhtinud Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonda, viinud läbi mitmeid rahvusvahelisi ning turundus- ja kommunikatsiooniprojekte ning korraldanud kümneid konverentse ja üle saja arendussündmuse (sh koolitused, seminarid, Avatud Ruumid, konsultatsioonid, modereerimised jne). Koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute koolitamine, meeskonnatöö, juhtimine, turundus ning kommunikatsioon.


Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Täiskasvanud õppija eripära
Kuidas täiskasvanud õpib, kuidas mõjutavad õppimist vanus ja õpistiilid?
Millised on tähendusliku ja tulemusliku õppimise eeldused?
Mis mõjutab õppija motivatsiooni ja kuidas seda tõsta?

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45 Koolituse ettevalmistus
Kuidas kavandada koolitust kui terviklikku õpiprotsessi?
Kuidas selgitada õpivajadust, seada õpieesmärke ja sõnastada õpiväljundeid?
Kuidas koostada koolitusprogrammi/õppekava?

13.45-14.30 Lõuna

14.30-16.15  Õpikeskkonna kujundamine ja õppematerjalide koostamine
Millised on õpikeskkonna tüübid ja võimalused?
Kuidas kujundada toetav, inspireeriv ja tõhus õpikeskkond?
Mida silmas pidada õppe- ja esitlusmaterjalide loomisel?

Koolituspäeva maht:  7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Teadvustada täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandada teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    mõistab täiskasvanud õppijate eripärasid ja õppimise toetamise võimalusi;
•    oskab teadlikult koolitust kavandada, ettevalmistada ning läbi viia;
•    tunneb õppimist toetava õpikeskkonna kujundamise võimalusi;
•    oskab koostada asjakohaseid õppematerjale.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 30. jaanuarini 175€ + km, alates 31. jaanuarist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 11. veebruariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine I moodulisse

________________________________________

II moodul: Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
13.03.2020


Koolitaja:

Mari Karm, Tartu Ülikool, haridusteaduste instituudi lektor

Töötanud Tallinna Ülikoolis andragoogika õppetoolis, praegu on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent. 2007. aastal kaitses doktoritöö teemal "Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused." Põhitegevuseks on õppetöö TÜ haridusteaduste instituudi õppekavadel. Samuti õpetamisalase täienduskoolituse läbiviimine õppejõududele ja koolitajatele (õppemeetodid, õppimist toetava õpikeskkonna loomine). Mari uurimishuviks on täiskasvanud inimese õppimine ning ülikooli õppejõu ja täiskasvanukoolitaja professionaalne areng ja selle toetamine.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Õppemeetodite valiku printsiibid
Õppijate kaasamine koolitusel
Loeng kui koolitusmeetod
Õppimist toetava õpikeskkonna kujundamine

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Rühmatöö tõhus rakendamine koolitusel
Rühmatööde läbiviimise põhiprintsiibid
Rühmatöö meetodite tutvustus

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Lugemist ja reflekteerimist toetavad ülesanded koolitusel
Erinevate õppemeetodite tutvustus õppimise üle reflekteerimiseks

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Anda osalejatele võimalusi mõtestada enda tegevust õppemeetodite kasutajana, laiendada oma teadmisi erinevate õppemeetodite ning nende sihipärase rakendamise kohta.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    oskab valida täiskasvanute koolituseks sobivaid õppemeetodeid;
•    teab õppemeetodite taustaks olevaid õppimisteoreetilisi seisukohti;
•    teab erinevaid võimalusi õppijate kaasamiseks loengus ja on valmis neid rakendama oma koolitustel;
•    oskab rakendada arutelusid ja diskussioone õppimise toetamiseks;
•    teab erinevaid rühmatööde rakendamise võimalusi ning oskab kavandada eesmärgipärast rühmatööd;
•    teab refleksiooni toetamise meetodeid;
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 27. veebruarini 175€ + km, alates 28. veebruarist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 10. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine II moodulisse

________________________________________

III moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel
17.04.2020


Koolitaja:

Koidu Tani-Jürisoo

Koidu on psühholoog, OK Arenduskeskuse juht, koolituskeskuse AMI koolitaja ja superviisor, Tallinna Ülikooli külalisõppejõud (haridusjuhtide, pedagoogilise nõustamise magistriõpe, mentorite väljaõpe, õppejõudude koolitus, „Noored Kooli“). Psühholoogihariduse on omandanud Tartu Ülikoolis. Täiskasvanukoolituse seisukohast peab  enda arenguteel olulisemateks ja inspireerivamateks väljaõpeteks erinevaid grupijuhtimise väljaõppeid psühhodraama, sotsiomeetria ja grupi psühhoteraapia valdkonnast,  efektiivsustreeningu juhtimise vallas (Gordon Training International, YET, PET, TET), väljaõpet New Adult Learning Movement koolitajana. Viimastel aastatel on ta end erinevates kohtades täiendanud eelkõige juhtimise, supervisiooni, coachingu ja isiksusliku arengu teemadel (ESÜ ja Eesti Supervisiooni Ühing, Eesti Protsessitöö Ühing, Psychodrama Cooperation, Psühhodraama Instituut, Analüütilise Psühholoogia Erakool). Omab superviisori ja coachi sertifikaati (Helsinki Psychodrama Institute).

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Grupi psühholoogilised arengufaasid
Häälestumine grupile ja teemale
Grupi psühholoogilise arengu faasid
3 protsessi koolituse läbiviimisel
Sõltuvusfaasi ilmingud, grupiliikmete emotsionaalne seisund selles faasis
Koolitaja võimalused selle faasi ettevalmistamisel ja kujundamisel

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Grupi ja koolitaja koostöö
Grupi soojendamine, tutvumisharjutused ning nende läbiviimine
Grupiliikmete ootuste ja eesmärkide väljaselgitamine sõltuvusfaasis
Koolitaja selge eneseväljendamise oskused
Konfliktifaas ja grupiliikmete vajadused selles faasis
Vastupanu mõiste, ilmnemine, liigid; vastupanu ennetamise ja mõjutamise viisid
Koolitaja erinevad käitumisviisid ja nende mõju grupiliikmete tegevusele

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15 Ebakohase käitumise eesmärgid ja sellega toimetulek
Eraldumis- ja koostööfaasi ilmingud ning koolitaja võimalused nendes faasides

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk: Teadvustada koolitusgrupi psühholoogilise arengu faase ning 3 protsessi juhtimist koolitusel; õppida tundma koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise; kogeda kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerida nende mõju ja kasutatavust.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    omab ülevaadet koolitusgrupi psühholoogilise arengu faasidest;
•    teadvustab kolme protsessi  juhtimist koolitusel ning reflekteerib enda tegevust koolitajana;
•    teab koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise;
•    tunneb koolitaja erinevate käitumisviiside mõju grupiliikmete tegevusele;
•    on kogenud kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerinud nende mõju ja kasutatavust;
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 2. aprillini 175€ + km, alates 3. aprillist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 14. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine III moodulisse

________________________________________

IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
15.05.2020


Koolitaja:

Jaan Vaabel, Nordic Koolitus koolitaja/konsultant 


Jaani koolitajakarjäär sai alguse 2003. aastal. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on Microsoft Office programmid, aga samuti vabavaralised kontoritarkvara lahendused ning peamiste operatsioonisüsteemide kasutajakursused. Lisaks on Jaan pikaajalise kogemusega esineja ja erinevate esinemistarkvarade koolitaja. Jaan on kokku koolitanud üle 10 000 inimese.
Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45 Esineja meistriklass I
Hea algus ja suurepärane lõpp!
Auditooriumi valitsemine ja mõjus sõnumi edastamine.
Verbaalne- ja mitteverbaalne suhtlemine.

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Esineja meistriklass II
Aktiivne kuulamine kui koolitaja põhioskus.
Kes ei oska, see õpetab! – ehk koostöötamine ühise eesmärgi nimel.
Esinemine ja esitlemine. Koolituse ettevalmistamine.

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Esitlustarkvarade põhitõed ja ettevalmistus
Erinevad esitlustarkvarad ja nende kasutamise võimalused
PowerPointi esitluse ettevalmistamine.
Prezi.com – jutusta oma lugu! Zoomit – salvesta oma lugu!
 
Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Omandada teadmised esitluse ettevalmistamisest, enese häälestamisest ja koolitusel kohapeal toimuvaga toimetulekuks. Tutvuda erinevate esitlustarkvarade ja abiprogrammidega ning omandada teadmised ja oskused nende programmide võimalustest oma sõnumi mõjusamaks edastamiseks.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    teab veenva esitluse ja esinemise ülesehitust
•    teab mõjusa esinemise põhiprintsiipe
•    teab erinevaid esitlustarkvarasid ja nende kasutamisvõimalusi
•    oskab kavandada ja planeerida oma esitlust
Sihtrühm: Sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 30. aprillini 175€ + km, alates 1. maist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 12. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine IV moodulisse
________________________________________

V moodul: Tagasiside ja refleksioon
05.06.2020


Koolitaja:

Kadri Kiigema, täiskasvanute koolitaja ning Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Kadri on täiskasvanute koolitajana tegutsenud alates 2001. aastast ja omab andragoogika- ja juhtimisalast ettevalmistust kõrghariduse tasemel.
Viimased 5 aastat on juhtinud Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonda, viinud läbi mitmeid rahvusvahelisi ning turundus- ja kommunikatsiooniprojekte ning korraldanud kümneid konverentse ja üle saja arendussündmuse (sh koolitused, seminarid, Avatud Ruumid, konsultatsioonid, modereerimised jne). Koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute koolitamine, meeskonnatöö, juhtimine, turundus ning kommunikatsioon.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Tagasiside ja refleksiooni funktsioon koolitaja professionaalses arengus
Milliseid võimalusi saab koolitaja kasutada professionaalseks arenguks?
Kuidas, kellelt ja millal võtta tagasisidet?
Kuidas reflekteerida oma põhimõtteid ja tegevust koolitajana?

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Refleksiooni mõiste ja protsess
Mis on refleksioon ja milline on selle funktsioon õppimisprotsessis?
Millest koosneb refleksiooni protsess ja kuidas toetada eneserefleksiooni?
Millised meetodid toetavad refleksiooni?

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Tagasiside võtmine ja andmine
Miks, millal ja millist tagasisidet anda?
Milliseid võimalusi pakub Kirkpatricku mudel?
Kuidas anda õppimist toetavat tagasisidet?
Mis vahe on tagasisidel ja kriitikal?
Milliseid meetodeid kasutada tagasiside andmisel?

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Arendada oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandada teadmisi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    mõistab enesejuhtimise tähtsust ja tähendust professionaalses arengus;
•    teadvustab refleksiooni ja eneseanalüüsi täiskasvanu oluliseima õppemeetodina;
•    oskab analüüsida ennast  ning toetada kolleegi eneseanalüüsi;
•    teab erinevaid tagasisiside andmise meetodeid ning oskab anda õppimist ja professionaalset arengut toetavat tagasisidet.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 21. maini 175€ + km, alates 22. maist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 2. juuniks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine V moodulisseSisekoolitaja raamaturiiul: raamatud, mis innustavad, toetavad, arendavad
25. veebruar 2020
Kreutzwald Hotel Tallinn
(Endla 23, Tallinn)

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit jätkab sisekoolitajatele suunatud lugemisklubiga, mille eesmärk on ühiselt arutleda  sisekoolitajat toetava, arendava ja inspireeriva raamatu üle, jagada oma arusaama käsitletud teemade kohta ning täiendada loetut enda kogemuste ja mõtetega.

Järgmine kohtumine toimub 25. veebruaril 2020 kell 16.30-18.30, kus vestleme koos Tauri Tallermaaga tema raamatust Ajulugu.

Tauri on hariduselt raamatupidaja, aga töökogemusi nii finants- kui turundusmaailmast. 2001. aastast liitus Kiirlugemiskooli meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast kohtumist kaheksakordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, hakkas mälutreeninguid tegema. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja keskendumisvõimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas nende omaduste treenimisele. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine, suhtlemine ja müük, läbirääkimised ja enesekehtestamine, avalik esinemine, õppimine ja õpetamine.

„Ajulugu“ on kokkuvõte minu kui mälutreeneri viimase 17 aasta jooksul loetust, õpitust, kuuldust, räägitust, kogetust, katsetatust. Ma ei ole teadlane, vaid praktik. Ma ei ole teinud ühtegi uurimust, küll aga lugematu arvu edukat praktilist tõestust iseenda peal, et mälu on meil kõigil olemas ja see on ülivõimas, kui seda õigesti kasutada. Ka minul lähevad täna asjad meelest, aga ma tean, miks see nii on. Enamik inimesi kalduvad süüdistama oma mälu, kui miskit meelde ei jää või õigel hetkel meelde ei tule. Asjata. Aju annab kogu aeg endast parima, et meil hästi läheks. Ja tihti just sellepärast me ei mäletagi seda, mida võib-olla tahaks, sest ajul on meiega omad plaanid. 
– Tauri Tallermaa


Sisekoolitaja raamaturiiuli lugemisklubi näol on tegemist ühise vestlusringiga ehk kohtumise ajaks on paremate tulemuste saavutamiseks vajalik raamat läbi lugeda ning olla valmis oma mõtteid kohapeal ka teistega jagama.

Lugemisklubis osalemiseks:
•    Registreeru lugemisklubi kohtumisele
•    Loe raamat kohtumise ajaks läbi
•    Tule kohale ja jaga enda mõtteid loetust

Raamatut on võimalik endale osta SIIT või SIIT.

Omaltpoolt kostitame tee ja väikeste suupistedega.

Registreerimine lugemisklubisse