Tulevased sündmused:
Sisekoolitaja koolitus: Lihvitud teemant (15.02-07.06.2019)
Koolitushooaja avaseminar: Loovad probleemlahendusmeetodid sisekoolitusel (23.08.2019)

Sisekoolituse kovisiooniprogramm (18.09.-04.12.2019)

Sisekoolitaja koolitus: Lihvitud teemant
15.02.-07.06.2019


Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit on koostanud viiest moodulist koosneva sisekoolitaja koolitusprogrammi!

Programm on koostatud spetsiaalselt organisatsioonide sisekoolitajatele - spetsialistidele ja juhtidele, kes oma töö iseloomust tulenevalt peavad oma teadmisi ja kogemusi edasi andma ka kolleegidele. Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.
Koolitusprogrammis jagavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi viis koolitajat - praktikud organisatsioonidest, õppejõud ülikoolidest, professionaalsed koolitajad koolitusfirmadest.

Teemade osas läbitakse peamised koolitaja kompetentsi ja koolitusprotsessi toetavad valdkonnad.

Koolitusprogrammi kestvus on 15.02. – 07.06.2019 ja kogu programmi läbimisel anname  osalejatele ka vastava tunnistuse. Programmi maht on 35 akadeemilist tundi.

Sisekoolitaja koolitusel osalejad on lihvitud teemandina valmis oma organisatsioonis sisekoolitajana mõjusaid ja tulemuslikke sisekoolitusi läbi viima.

Koolitusprogrammi ajakava:

15. veebruar 2019 – I moodul:  Täiskasvanud õppija eripära ja koolituse ettevalmistus
15. märts 2019 – II moodul:  Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
5. aprill 2019 - III moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel
17. mai 2019 - IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
7. juuni 2019 - V moodul: Tagasiside ja refleksioon

Osalemistingimused:

Osalemistasu koolitusprogrammis 680 EUR + km
Osalemistasu  ühel koolituspäeval 167 EUR + km
ESAL´i  liikmetele hind 30% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine kogu programmi
 
________________________________________

I moodul: Täiskasvanud õppija. Koolituse ettevalmistus
15.02.2019


Koolitaja:

Georgi Skorobogatov, Sihtasutuses Kutsekoda välisprojektide juht ning on EPALE Eesti eestvedaja

Georgi  on kutsega täiskasvanute koolitaja (tase 7), Tallinna Ülikooli külalisõppejõud ja MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutaja. Ta on töötanud avalikus sektoris koolitus-arendusjuhina ja erasektoris ettevõtte juhina. Georgi on koolitajate koolitaja ning kutse taotlejate hindaja.




Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Täiskasvanud õppija eripära
Kuidas täiskasvanud õpib, kuidas mõjutavad õppimist vanus ja õpistiilid?
Millised on tähendusliku ja tulemusliku õppimise eeldused?
Mis mõjutab õppija motivatsiooni ja kuidas seda tõsta?

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45 Koolituse ettevalmistus
Kuidas kavandada koolitust kui terviklikku õpiprotsessi?
Kuidas selgitada õpivajadust, seada õpieesmärke ja sõnastada õpiväljundeid?
Kuidas koostada koolitusprogrammi/õppekava?

13.45-14.30 Lõuna

14.30-16.15  Õpikeskkonna kujundamine ja õppematerjalide koostamine
Millised on õpikeskkonna tüübid ja võimalused?
Kuidas kujundada toetav, inspireeriv ja tõhus õpikeskkond?
Mida silmas pidada õppe- ja esitlusmaterjalide loomisel?

Koolituspäeva maht:  7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Teadvustada täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandada teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    mõistab täiskasvanud õppijate eripärasid ja õppimise toetamise võimalusi;
•    oskab teadlikult koolitust kavandada, ettevalmistada ning läbi viia;
•    tunneb õppimist toetava õpikeskkonna kujundamise võimalusi;
•    oskab koostada asjakohaseid õppematerjale.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 167 EUR + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 12. veebruariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine I moodulisse
________________________________________

II moodul: Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
15.03.2019


Koolitaja:

Mari Karm, Tartu Ülikool, haridusteaduste instituudi lektor

Töötanud Tallinna Ülikoolis andragoogika õppetoolis, praegu on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor.2007. aastal kaitses doktoritöö teemal "Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused." Põhitegevuseks on õppetöö TÜ haridusteadusteinstituudi õppekavadel. Samuti õpetamise alase täienduskoolituse läbiviimine õppejõududele ja koolitajatele (õppemeetodid, täiskasvanute õppimine ja õpetamine). Mari uurimishuviks on täiskasvanud inimese õppimine ning ülikooli õppejõu ja/või täiskasvanukoolitaja professionaalne areng ja selle toetamine.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Õppemeetodite valiku printsiibid
Õppijate kaasamine koolitusel
Loeng kui koolitusmeetod

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Rühmatöö tõhus rakendamine koolitusel
Rühmatööde läbiviimise põhiprintsiibid
Rühmatöö meetodite tutvustus

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Lugemist ja reflekteerimist toetavad ülesanded koolitusel
Erinevate õppemeetodite tutvustus õppimise üle reflekteerimiseks

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Anda osalejatele võimalusi mõtestada enda tegevust õppemeetodite kasutajana, laiendada oma teadmisi erinevate õppemeetodite ning nende sihipärase rakendamise kohta.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    oskab valida täiskasvanute koolituseks sobivaid õppemeetodeid;
•    teab õppemeetodite taustaks olevaid õppimisteoreetilisi seisukohti;
•    teab erinevaid võimalusi õppijate kaasamiseks loengus ja on valmis neid rakendama oma koolitustel;
•    oskab rakendada arutelusid ja diskussioone õppimise toetamiseks;
•    teab erinevaid rühmatööde rakendamise võimalusi ning oskab kavandada eesmärgipärast rühmatööd;
•    teab refleksiooni toetamise meetodeid;
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 167 EUR + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 12. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine II moodulisse
________________________________________

III moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel
05.04.2019


Koolitaja:

Koidu Tani-Jürisoo

Koidu on psühholoog, OK Arenduskeskuse juht, koolituskeskuse AMI koolitaja ja superviisor, Tallinna Ülikooli külalisõppejõud (haridusjuhtide, pedagoogilise nõustamise magistriõpe, mentorite väljaõpe, õppejõudude koolitus, „Noored Kooli“). Psühholoogihariduse on omandanud Tartu Ülikoolis. Täiskasvanukoolituse seisukohast peab  enda arenguteel olulisemateks ja inspireerivamateks väljaõpeteks erinevaid grupijuhtimise väljaõppeid psühhodraama, sotsiomeetria ja grupi psühhoteraapia valdkonnast,  efektiivsustreeningu juhtimise vallas (Gordon Training International, YET, PET, TET), väljaõpet New Adult Learning Movement koolitajana. Viimastel aastatel on ta end erinevates kohtades täiendanud eelkõige juhtimise, supervisiooni, coachingu ja isiksusliku arengu teemadel (ESÜ ja Eesti Supervisiooni Ühing, Eesti Protsessitöö Ühing, Psychodrama Cooperation, Psühhodraama Instituut, Analüütilise Psühholoogia Erakool). Omab superviisori ja coachi sertifikaati (Helsinki Psychodrama Institute).

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Grupi psühholoogilised arengufaasid
Häälestumine grupile ja teemale
Grupi psühholoogilise arengu faasid
3 protsessi koolituse läbiviimisel
Sõltuvusfaasi ilmingud, grupiliikmete emotsionaalne seisund selles faasis
Koolitaja võimalused selle faasi ettevalmistamisel ja kujundamisel

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Grupi ja koolitaja koostöö
Grupi soojendamine, tutvumisharjutused ning nende läbiviimine
Grupiliikmete ootuste ja eesmärkide väljaselgitamine sõltuvusfaasis
Koolitaja selge eneseväljendamise oskused
Konfliktifaas ja grupiliikmete vajadused selles faasis
Vastupanu mõiste, ilmnemine, liigid; vastupanu ennetamise ja mõjutamise viisid
Koolitaja erinevad käitumisviisid ja nende mõju grupiliikmete tegevusele

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15 Ebakohase käitumise eesmärgid ja sellega toimetulek
Eraldumis- ja koostööfaasi ilmingud ning koolitaja võimalused nendes faasides

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk: Teadvustada koolitusgrupi psühholoogilise arengu faase ning 3 protsessi juhtimist koolitusel; õppida tundma koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise; kogeda kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerida nende mõju ja kasutatavust.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    omab ülevaadet koolitusgrupi psühholoogilise arengu faasidest;
•    teadvustab kolme protsessi  juhtimist koolitusel ning reflekteerib enda tegevust koolitajana;
•    teab koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise;
•    tunneb koolitaja erinevate käitumisviiside mõju grupiliikmete tegevusele;
•    on kogenud kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerinud nende mõju ja kasutatavust;
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 167 EUR + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski mnt 4, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 2. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine III moodulisse
________________________________________

IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
17.05.2019


Koolitaja:

Jaan Vaabel, IT Koolituse koolitaja/konsultant

Töötanud Baltimaade suurima IT koolitusfirma IT Koolituskeskus partner-lektorina alates 2003 aastast. Omab pikaaegset koolituskogemust erinevate kasutajakoolituste läbiviimisel – Microsoft Office, OpenOffice, Microsoft Windows ja eritarkvara. Tänaseks on ta edukalt koolitanud üle 7000 inimese.




Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45 Esineja meistriklass I
Hea algus ja suurepärane lõpp!
Auditooriumi valitsemine ja mõjus sõnumi edastamine.
Verbaalne- ja mitteverbaalne suhtlemine.

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Esineja meistriklass II
Aktiivne kuulamine kui koolitaja põhioskus.
Kes ei oska, see õpetab! – ehk koostöötamine ühise eesmärgi nimel.
Esinemine ja esitlemine. Koolituse ettevalmistamine.

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Esitlustarkvarade põhitõed ja ettevalmistus
Erinevad esitlustarkvarad ja nende kasutamise võimalused
PowerPointi esitluse ettevalmistamine.
Prezi.com – jutusta oma lugu! Zoomit – salvesta oma lugu!
 
Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Omandada teadmised esitluse ettevalmistamisest, enese häälestamisest ja koolitusel kohapeal toimuvaga toimetulekuks. Tutvuda erinevate esitlustarkvarade ja abiprogrammidega ning omandada teadmised ja oskused nende programmide võimalustest oma sõnumi mõjusamaks edastamiseks.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    teab veenva esitluse ja esinemise ülesehitust
•    teab mõjusa esinemise põhiprintsiipe
•    teab erinevaid esitlustarkvarasid ja nende kasutamisvõimalusi
•    oskab kavandada ja planeerida oma esitlust
Sihtrühm: Sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 167 EUR + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 14. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine IV moodulisse
________________________________________

V moodul: Tagasiside ja refleksioon
07.06.2019


Koolitaja:

Kadri Kiigema, täiskasvanute koolitaja ning Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Kadri on täiskasvanute koolitajana tegutsenud alates 2001. aastast ja omab andragoogika- ja juhtimisalast ettevalmistust kõrghariduse tasemel.
Viimased 5 aastat on juhtinud Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonda, viinud läbi mitmeid rahvusvahelisi ning turundus- ja kommunikatsiooniprojekte ning korraldanud kümneid konverentse ja üle saja arendussündmuse (sh koolitused, seminarid, Avatud Ruumid, konsultatsioonid, modereerimised jne). Koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute koolitamine, meeskonnatöö, juhtimine, turundus ning kommunikatsioon.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Tagasiside ja refleksiooni funktsioon koolitaja professionaalses arengus
Milliseid võimalusi saab koolitaja kasutada professionaalseks arenguks?
Kuidas, kellelt ja millal võtta tagasisidet?
Kuidas reflekteerida oma põhimõtteid ja tegevust koolitajana?

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Refleksiooni mõiste ja protsess
Mis on refleksioon ja milline on selle funktsioon õppimisprotsessis?
Millest koosneb refleksiooni protsess ja kuidas toetada eneserefleksiooni?
Millised meetodid toetavad refleksiooni?

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Tagasiside võtmine ja andmine
Miks, millal ja millist tagasisidet anda?
Milliseid võimalusi pakub Kirkpatricku mudel?
Kuidas anda õppimist toetavat tagasisidet?
Mis vahe on tagasisidel ja kriitikal?
Milliseid meetodeid kasutada tagasiside andmisel?

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Eesmärk:  Arendada oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandada teadmisi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.
Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    mõistab enesejuhtimise tähtsust ja tähendust professionaalses arengus;
•    teadvustab refleksiooni ja  eneseanalüüsi täiskasvanu olulisima õppemeetodina;
•    oskab analüüsida ennast  ning toetada kolleegi eneseanalüüsi;
•    teab erinevaid tagasisiside andmise meetodeid ning oskab anda õppimist ja professionaalset arengut toetavat tagasisidet.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 167 EUR + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 4. juuniks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine V moodulisse
 


Koolitushooaja avaseminar:
Loovad probleemlahendusmeetodid sisekoolitusel

23. augustil 2019
Tallinn


Ka sel aastal koguneme traditsiooniliselt augustikuu teisel poolel, et üheskoos midagi põnevat õppida ja torti süües algavat koolitushooaega tervitada.

Sel korral tutvume praktilisel seminaril loovate probleemlahendusmeetoditega, mida saab kasutada nii koolituste korraldamisel ja läbiviimisel kui ka organisatsioonis toimuva informaalse ja mitteformaalse õppimise ergutamisel.

Loovate probleemilahendusmeetodite olemus ja kasutamine põhinevad tõsiasjal, et parimate tulemuste saavutamiseks probleemide lahendamisel on oluline nii koonduv (konvergentne) kui hargnev (divergentne) mõtlemine. Probleemina võib sealjuures mõista ükskõik missugust ebakõla soovitava ja tegeliku olukorra vahel kas tööl või eraelus, aga ka toppama jäämise või rutiini langemise tunnet.

Loovad probleemilahendusmeetodid toovad vaheldust tavapärasele täiskasvanulikule ratsionaalsele ja analüütilisele mõtlemisele ning võimaldavad märgata ja kasutusele võtta selliseid ressursse, millest tavapäraselt ei pruugita teadlikud olla. Loovate probleemilahendusmeetodite kasutamine võimaldab ühelt poolt välja mõelda mõjusaimaid lahendusi ebakõladele ning teiselt poolt vähendada takistustega tavapäraselt kaasnevat stressi. Loovate probleemilahendusmeetodite kasutamine arendustöös muudab nähtavaks erinevate inimeste erinevad tugevused ja avab seeläbi ukse suuremale kaasatusele ja kõrgemale töömotivatsioonile.

09.30-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-11.45 Loovuse määratlemine ja ergutamine
Lahendamist vajavate näidisprobleemide kaardistamine
Loovate probleemilahendusmeetodite tutvustamine ja valimine
Töö rühmades (1-2 meetodit)

11.45-12.15 Tordipaus

12.15-12.30 Majatuur

12.30-14.00 Loovate lahenduste tulemuste esitlemine
Töö rühmades (1-2 meetodit)
Loovate probleemilahendusmeetodite kasutamise plaani sõnastamine
Kokkuvõte õpitust ja kasutusvõimalustest

14.00-14.15 ESAL-i hooaja avamine
Annika Allikas, Liisi Männistu

Eesmärk: Omandada valmisolek viia koolitusi ja arenduskoosolekuid läbi kaasaval ja looval viisil ning saavutada seeläbi osalejate suurem sisuline pühendumine.

Õpiväljundid: Õppetöö tulemusena:
•  on õppijal reflekteeritud kogemus loovate probleemilahendusmeetodite kasutamisest väikegrupis;
•  mõistab õppija divergentse ja konvergentse mõtlemise kombineerimise eeliseid probleemide lahendamisel;
•  sõnastab õppija plaani, mis aitab tal õpitut edaspidi rakendada.

Meetodid: Õppetöö sisuks on loovad probleemilahendusmeetodid koolitaja poolt pakutud valikust õppijate otsuse alusel. Õppetöö vormiks on töö väikerühmades, miniloeng, esitlus, refleksioon.

Koolitaja Riina Kütt on pikaajalise täiskasvanute koolitamise kogemusega praktik, kellele on enam kui tuttav ka juhtimise ja organisatsioonide arendamise töö. Riinal on magistrikraad andragoogikas ja täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse. Riina töötas aastaid Kaitseministeeriumi valitsemisalas, koordineerides, korraldades ja ellu viies seal paljusid personalitöö ning haridus- ja koolitusvaldkonna projekte. Pärast pikaajalist välislähetust Moskvas valis ta elukohaks Setomaa ning viimased kolm aastat on ta tegutsenud ettevõtja, arendaja ja koolitajana.
Riina tööandjaks on Koolituskeskus Tungal.

Osalemistingimused:

Seminaripäeval osalemine ESAL liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule kuni 8. augustini registreerudes TASUTA.
Teistele liikmesorganisatsioonidest registreerujatele kehtib soodustus -30%

Mitteliikmetele osalemine registreerudes kuni 8. augustini 65€+km

ESAL’i uutele liitujatele registreerumisel kuni 8. augustini soodustus -25%
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele registreerumisel -5% hinnasoodustus

Alates 9. augustist kõikidele osalejatele hind 89€+km

Registreerumine avaseminarile

 


Sisekoolituse kovisiooniprogramm
18. september - 4. detsember 2019


Tööelu tegelikkus on kiirus, lakkamatu infotulv, olukordade muutumine, tähtajad, jooksu pealt otsustamised, tegevuste pooleli jätmine telefonikõne tõttu, kiirkoosolekud.

Mõtlemiseks peab korraks peatuma ja võtma aja, et mõtestada oma tegevust, sest lakkamatu tegutsemise käigus me ei märka tähendusi. Inimese põhiolemuses on vajadus võtta aega mõtlemiseks ja tähenduste loomiseks. Mis siis juhtub, kui tööelus hetkeks aeg maha võtta, kolleegidega ringis maha istuda, esitada küsimusi, kuulata vastuseid, lasta iseendal olla... ning mõelda?

Oleks see hirmutav? Tulemusrikas? Mõttetu? Vajalik? Ootamatu? Alternatiivne? Ootuspärane?

Kas sa oskad luua oma töö juures sellise keskkonna, et selline tunniks-kaheks koos maha istumine, kuulamine, rääkimine ja mõtlemine kõigile energiat ja sihikindlust juurde annab?

Kui soovid
•    proovida, kuidas eelkirjeldatu tundub
•    õppida, kuidas sellist oaasi luua
•    kogeda küsimist ja kuuldud saamist
•    värskendada oma teadmisi grupidünaamikast,
siis tule kovisioonikursusele, milles on 4 kohtumist, mis toimuvad kord kuus, iga kohtumine 4 tundi.

Kovisioonigruppi on oodatud nii sisekoolitajad, koolitus- ja personalijuhid kui ka koolitus- ja personalispetsialistid, kes tegevad sisekoolituste valdkonnas.

Kovisioonikursuse eesmärk on tutvustada osalejatele läbi isikliku kogemuse ja meetodite praktiseerimise kovisiooni võimalusi ning valmistada nad ette kovisiooni kasutuselevõtuks oma organisatsioonis.
Kovisioon võimaldab organisatsioonis töötajate jõustamist ja  vastastikuse toetuse arengut ning toetab organisatsioonis paindlikku ja lahendusele orienteeritud probleemikäsitlust.

Kovisioon võimaldab töötajatel turvalistes tingimustes ja toetava grupi keskel hetkeks väljuda argipäeva rutiini kiirusest ja lakkamatust tegutsemisest ning peatuda ja mõtiskleda. Selline tööviis mõjub jõustavalt, stressi vähendavalt ja motiveerivalt. Töö tähendus ja eesmärgid saavad selgemaks, suhted paranevad.

Kovisiooni väärtus on pikema aja jooksul toimuvate kohtumiste jadas, millest moodustub iga osaleja oskuste järjepidevat täiendamist ja arendamist toetav protsess.

Kursuse käigus saavad osalejad:
•    kogeda kovisiooni rakendatavust aktuaalsetes probleemides tasakaalu või kriitilistes tööolukordades selguse loomisel ning lahendusteede kaardistamisel;
•    baasteadmised ja tööriistad oma organisatsioonis kovisioonigrupi käivitamiseks ja organisatsiooni liikmete kaasamiseks;
•    isikliku kogemuse kaudu tundma õppida kovisiooni põhimudelit ja kovisiooni konteksti sobivaid harjutusi.

Kovisioonikohtumise struktuur: Kohtumine algab ühe või mitme soojendusharjutusega. Soojendusele järgneb grupis olukorra kaardistamine ja kohtumise aktuaalse eesmärgi püstitamine. Kohtumise käigus võib toimuda osalejate vajadustest lähtuv, töös esile kerkinud praktiliste probleemidele ja küsimustele vastuste otsimine, keerukate kehtestamisolukordade analüüsimine ja läbiproovimine. Kohtumise struktuuris on oluline osa aktiivõppe harjutustel. Päeva lõpptulemusena on iga osaleja saanud aktiivselt panustada grupi toimimisse ning on kogenud kovisiooni toimimist praktikas.

Coach-superviisor: Kreet Aun

Usun töötaja juhtimisse tema tugevuste leidmise ja võimendamise kaudu. Tugevuste kaudu juhtimine on minu jaoks jätkusuutliku juhtimiseni viiv tee. Minu kliendid on minu kohta öelnud, et ma olen loov, väljendusrikas ja nõudlik, et mul on üllatavaid küsimusi ning et ma oskan lühikese ajaga selgust ja tulemust luua. Lõpetasin 2013. aastal erialase väljaõppe  TLÜ Avatud Ülikool ja Supervisiooni Isiksuse Organisatsiooni Arengu Instituut Der Rote Faden (Saksamaa) ühisprogrammis „Interkulturaalse supervisiooni, coaching’u ja organisatsiooniarengu väljaõpe“. 2008. aastal õppisin SELF Erakoolis koolitajaks-suhtlemistreeneriks. 2005. aastal läbisin ETKA Andrases Täiskasvanute õpetaja / andragoogi kvalifikatsioonikursuse.

Alates 2008.aastast olen olnud tegev kui koolitaja ja töönõustaja. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige ja kvalifitseeritud superviisor-coach. Olen töötanud ekspordi- ja arendusjuhina innovaatilises eksportivas metallitööstuse ettevõttes ning teenusearendamise valdkonnas, sealhulgas 13 aastat If P&C Insurance AS-is. Olen olnud SELF II OÜ koostööpartner-koolitaja.


Kovisiooniprogrammi ajakava:

I kohtumine - 18. september 2019 kell 13.00-17.00
II kohtumine - 9. oktoober 2019 kell 13.00-17.00
III kohtumine - 6. november 2019 kell 13.00-17.00
IV kohtumine - 4. detsember 2019 kell 13.00-17.00

Sihtgrupp: personali- ja koolitusjuhid ning –spetsialistid, sisekoolitajad

Kovisioonigrupi suurus: 12 osalejat

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)

Osalemistingimused:

NB! Kovisiooniprogrammis osalemine eeldab osalemist kõikidel kohtumistel.

Kovisiooniprogrammis osalemine ESAL-i liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule 50€+km (kogu programm)

Mitteliikmetele osalemine 65 €+km /kord (260€+km kogu programm)

Uutele ESAL-iga liitujatele soodustus -25%

Registreerimine kovisiooniprogrammi