Lähenevad sündmused:

Lihvitud teemant II: jätkukoolitus edasijõudnud sisekoolitajatele (15.09-10.11.2017)
Sisekoolituse konverents: Miks ühed süsteemid toimivad? (24.11.2017) 
Lihvitud teemant II: jätkukoolitus edasijõudnud sisekoolitajatele
15.09.-10.11.2017
 
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit on koostanud edasijõudnud sisekoolitajatele jätkukoolituse, kus kolme praktikumi jooksul lihvime süvendatult kolme sisekoolitaja jaoks olulist kompetentsi – koolitusprogrammi koostamisoskust, esitlusoskust ning esinemisoskust.

Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.

Koolitusprogrammi ajakava:
15.09.2017 – Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
13.10.2017 – Lihvitud teemant II: Esitlemisoskuse lihvimine
10.11.2017 – Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine

Osalemistingimused:
Osalemistasu koolitusprogrammis  400€ + km
Osalemistasu  ühel koolituspäeval  150€ + km
ESAL´i  liikmetele hind 20% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine Lihvitud teemant II kõikidesse moodulitesse

________________________________________

Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
15.09.2017

Koolitaja:

Katrin Karu,
Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut, õppejõud ja andragoogika bakalaureuseõppe õppekava kuraator
Töötab alates 1997.aastast Tallinna Ülikooli andragoogika osakonnas õppejõuna. Koolitajana on olnud privileeg koolitada nii täiskasvanute koolitajaid kui kõrgkoolide õppejõude juba 10 aastat. Omab täiskasvanute koolitaja kutset (7. tase). Alates 2012. aastast on tegutsenud täiskasvanute koolitaja kutsehindajana.Koolituse ajakava ja teemad:

 9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolituse kavandamise põhimõtted
Koolitusvajaduse selgitamine
Koolituse eesmärgistamine ja õpitulemuste sõnastamine

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Koolitusprogrammi koostamine
Koolitusvormi valik ja ajaplaneerimine
Sisu ja metoodika valik
Koolitusmaterjali koostamine

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30  Koolituse hindamismudeli koostamine
Koolituse tagasiside ja analüüs

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupi- ja paarisarutelu, rühmatöö, praktilised harjutused
Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused koolituse kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    mõistab koolitust süsteemse protsessina
•    oskab koolitusvajaduse analüüsitulemustest lähtuvalt  koolitust eesmärgistada ja sõnastada õpitulemused
•    teab meetodite valiku ja koolitusmaterjali koostamise põhimõtteid
•    suudab kasutada asjakohaseid hindamismudeleid  
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ +km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine koolitusprogrammi lihvimise moodulile

________________________________________

Lihvitud teemant II: Esitlemisoskuse lihvimine
13.10.2017

Koolitaja:

Jaan Vaabel
, IT Koolituse koolitaja/konsultant
Töötanud Baltimaade suurima IT koolitusfirma IT Koolituskeskus partner-lektorina alates 2003 aastast. Omab pikaaegset koolituskogemust erinevate kasutajakoolituste läbiviimisel – Microsoft Office, OpenOffice, Microsoft Windows ja eritarkvara. Tänaseks on ta edukalt koolitanud üle 7000 inimese.Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Suurepärase PowerPointi loomise V etappi
Üldised soovitused esitluse koostamisel
Peamised töövõtted ja nende õigeaegne rakendamine
Esitluse animatsioonidega rikastamine
Presentatsiooni ettevalmistamine esitlemiseks

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Prezi – jutusta oma lugu!
Prezi.com konto loomine, privaatsus ja seadistamine
Peamised töövõtted ja kasutusvõimalused
Jutustuse loomine ja animeerimine
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30  Microsoft Sway – interaktiivne esitlus!
Programmi tutvustus ja peamised töövõtted
Lõuendite kujundamine ja üleminekud
Esitluse interaktiivsemaks muutmine – Youtube, Twitter jne
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloengud ja praktilised harjutused
NB! Koolituspäevale palume kaasa võtta sülearvuti.
Eesmärk: Tutvuda erinevate esitlustarkvarade võimalustega ning omandada teadmised ja oskused nende programmide kasutamiseks oma sõnumi mõjusamaks edastamiseks. Eraldi käsitlemist leiavad peamised esitlustarkvarad – PowerPoint 2016, veebipõhine Prezi.com ja Microsoft Sway.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab paremini ära kasutada erinevate esitlustarkvarade põhifunktsioone ja võimalusi.
•    teab, millised on esitluse koostamise head tavad
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway programmidega esitlemise võimalusi
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway põhifunktsioone ja töövõtted
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ + km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine esitlusoskuse lihvimise moodulisse

________________________________________

Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine
10.11.2017  

Koolitaja:

Jaana S. Liigand-Juhkam
on õppinud Rotary stipendiumiga militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis 2012. aastal. 2013-2014. aastal täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis.
Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, Estonian Business School’is ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine nii eesti kui ka inglise keeles.
Jaanale omistati 2008. aastal täiskasvanute koolitaja  Andragoog IV (alates 2013 EKR täiskasvanute koolitaja, tase 7) kutsekvalifikatsioon. Jaana on valitud Tallinna Ülikooli Täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks 2008.


Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30   Hea esinemise alused
Psühholoogilised tegurid esinemise juures
Hea esineja põhikompetentsid ja nende arendamine

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs

13.15-14.00    Lõuna

14.00-15.30 Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs
Koolituse kokkuvõtted osalejate ja läbiviija poolt

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloeng, videoharjutused ja nende analüüs
Eesmärk: Omandada teadmised ja oskused ning psühholoogiline valmisolek avalikuks esinemiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab teadlikult end esinemiseks ette valmistada;
•    oskab esinejana enda käitumist teadvustada ja analüüsida;
•    oskab toime tulla esinemisärevusega;
•    oskab omi mõtteid selgelt ja arusaadavalt edastada.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ +km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine esinemisoskuse lihvimise moodulisse


 

SISEKOOLITUSE KONVERENTS 2017:
Miks ühed süsteemid toimivad?

AASTA SISEKOOLITAJA 2017 väljakuulutamine
24. november 2017
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)


Konverentsi eesmärk on teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab tulemuslikkuse saavutamiseks ja tasakaalu hoidmiseks süsteemset lähenemist ning järjepidevat arendamist.

10.00-10.15 Päevajuhi avasõnad
Tauri Tallermaa

10.15-10.45 Milline mõtlemine annab süsteemsuse?
Tauri Tallermaa koolitaja ja mälutreener

Me kõik oleme erinevad lähtuvalt sellest, kuidas me aju on õppinud koos meiega elama. Varajases lapsepõlves loodud mustreid kasutame alateadlikult täiskasvanunagi. Miks ühtedele sobib ratsionaalsus ja teistele loomingulisus, on tingitud väga erinevatest põhjustest. Oma ettekandes valgustab Tauri veidi aju arengut ja mälu kasutamiseks ning süsteemsuse loomiseks vajalikke tehnikaid, mis toimivad.

Tauri on hariduselt raamatupidaja, aga töökogemusi nii finants- kui turundusmaailmast. 2001. aastast liitus Kiirlugemiskooli meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast kohtumist kaheksakordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, hakkas mälutreeninguid tegema. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja keskendumisvõimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas nende omaduste treenimisele. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine.


10.45-11.15 Milline on frantsiisiettevõtte R-Kiosk Eesti väljakutse süsteemse personali arengu toetamisel?
Tiia Ilves AS R-Kiosk Eesti tegevjuht

R-Kiosk on viimaste aastate jooksul läbi viinud suuri muudatusi. Pelgalt „lehekioskiks“ ei saa nimetada enam ühtegi R-Kioskit. Ka kõige väiksemast poest on juba paari viimase aasta jooksul võimalik osta kohvi ja sooja toitu. Tiia Ilves räägib, kuidas saavad sisekoolitused toetada ärieesmärkide saavutamist ning muudatuste elluviimist.  Lisaks tutvustab Tiia, mida kujutab endast frantsiisipidajatele suunatud arenguprogramm R-Akadeemia, mis pälvis PARE konkursil Parim Personaliprojekt 2017 koha 3 finalisti hulgas.

Tiia on R-Kioski tegevjuht, kirglik toiduarmastaja, kes lähtub iga päev oma töös tõdemusest, et ka kiire toit peab olema täisväärtuslik toit, mis on sinu kehale ja vaimule hea ning mille najal kestad kaua. Tiia usub, et elu on liiga lühike, et end lihtsalt „tankida“ ja süüa toitu, mis ei paku naudingut.
11.15-11.30 Arutelu

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.15 DHL Certified koolitusprogramm - ühe eduka koolitusprogrammi lugu
Anneli Tõnissoo DHL Freight personalijuht

Elina Roosi DHL Freight kommunikatsiooni- ja kvaliteedijuht ning sisekoolitaja

Certified koolitusprogrammi olemus
Miks on koolitusprogramm olnud edukas?
Miks oleme sisekoolitajatena kasutanud erinevaid töötajaid ja milliste kriteeriumite alusel oleme neid valinud?
Värsked muljed äsja läbitud Certified koolitusprogrammi uue mooduli koolituselt

Anneli on DHL Freight Estonia personalijuht. Logistikasektoris on ta personalijuhina töötanud 10 aastat, DHL Freight’is on ta tööl alates 2013. aasta jaanuarist. Maanteetranspordi äriüksuses on töötajaid 114 ning kõik personaliküsimusi puudutavad teemad on Anneli vastutusala, lisaks ka ettevõtte koolitusvaldkond.Elina on DHL Estonia maanteetranspordi äriüksuse kommunikatsiooni- ja kvaliteedijuht, kelle tööalaseks lisaülesandeks on ka ettevõtte töötajate koolitamine ning juhendamine erinevatel teemadel. Elina koolituspisik sai alguse kuus aastat tagasi ülikooli ajal tudengiorganisatsioonis. Sellest ajast saati on erinevatel teemadel koolitamisega tegelenud põhitööga paralleelselt. Hetkel viib Elina läbi Certified Freight Specialist programmi koolitusi, sisekoolitusi uutele töötajatele ning lisaks ettevõtte spetsiifilisi protsesside efektiivsusele suunatud töötubasid.

12.15-12.45 Kuidas toetatakse juhtide ja spetsialistide arengut Hotell Olümpias?
Airi Neemre Radisson Blu Hotell Olümpia personalijuht


Milline on rahvusvahelisse hotelliketti kuuluva Radisson Blu Hotel Olümpia sisekoolituste süsteemi ülesehitus?
Kuidas toetame uue töötaja sisenemist ettevõttesse?
Millist tuge koolituste näol pakume esmatasandi juhtidele, kes sageli on töötajate hulgast edutatud?
Mida teeme oma juhtide ja spetsialistide kasvamiseks töökohal ning nende arengu toetamiseks?

Airi töötab personalijuhina alates aastast 1995 ning Carlson Rezidor Hotel Group hotellidega on seotud alates 2001, mil Eestis avati praegune Radisson Blu Sky Hotel. Alates 2010 tegeleb  Radisson Blu Hotel Olümpia ja vahelduvalt ka Park Inn by Radisson Central personalitöö korraldamisega ning sisekoolituste läbiviimisega. Tegutsenud ka ettevõtjana, pakkudes personalitöö ja värbamisteenuseid. Haridus Tallinna Ülikoolist ja varasemast Audentese Ülikoolist.


12.45-13.15 Kuidas motiveeriva intervjueerimisega sisekoolitajaid toetada? (ingliskeelne ettekanne)
Mary Spirio (USA)

Oma ettekandes tutvustab Mary motiveeriva intervjueerimise tehnikat ja selle rakendamise võimalusi töökohal. Motiveeriv intervjueerimine on eesmärgile suunatud kommunikatsioonimeetod, mis pöörab erilist tähelepanu muudatustele suunatud keelekasutusele. Selle eesmärk on suurendada inimese motivatsiooni ja liikumist konkreetse eesmärgi suunas, selgitades ja kaardistades inimese argumente muudatusteks.
Motiveeriv intervjueerimine on empaatiline ja reflekteeriv tööriist, mis toetab tulemuslikke vestlusi, aidates toime tulla nii muudatustega kui eesmärkide seadmise ja saavutamisega.

Mary õpib hetkel Tallinna Ülikooli rahvusvahelisel õppekaval „Adult Education for Social Change“.
Pärit on USA-st, Coloradost, kus ta on loonud ja 10 aastat juhtinud mittetulundusühingut, mis tegeleb vähekindlustatud laste toetamisega. Tema järgmine tööalane seiklus ei ole veel selgunud, kuid tema sooviks on panustada marginaliseeritud kogukondadesse.
Tal on kaks poega ning borderkolli Nike. Mary on aktiivse eluviisi ja värskes õhus liikumise entusiast, kes naudib nii rattasõittu, mägedes matkamist, ujumist, joogat kui sisesõudmist.
Mary lemmiktsitaat pärineb Maya Angelou’lt: „Ma olen õppinud, et inimesed unustavad, mida sa ütlesid, inimesed unustavad, mida sa tegid, aga inimesed ei unusta kunagi, kuidas sa neid tundma panida.“13.15-13.30 Arutelu

13.30-14.15 Lõuna

14.15-14.45 Süsteemne sisekoolitus Politsei- ja Piirivalveametis
Ruth Orgusaar Politsei- ja Piirivalveamet koolitus- ja arendustalituse juhataja


Süsteemne sisekoolitus on pidevas muutumises ning parimate lahenduste otsinguil. Täna toimiv süsteem ei saa olla igavene ning muutub ja areneb koos inimeste ja meid ümbritseva keskkonnaga. Politsei- ja Piirivalveameti roll on tagada meie kõigi turvalisus ja kui me mõtleme sellele, mis turvalisus meie jaoks on, siis me mõistame, et see koosneb väga paljudest erinevatest aspektidest. Selle tõttu on ka sisekoolitused Politsei- ja Piirivalveametis väga mitmetahulised ja laia spektrit hõlmavad – alates seadusandluse tundmisest kuni väga praktiliste õppusteni. Et sellises keskkonnas saavutada parimaid õpitulemusi, eeldab koolitussüsteem põhjalikku läbimõeldust ja samas paindlikkust. Kuna politseivaldkond on ühest küljest väga lai, kuid samas äärmiselt spetsiifiline, siis tuleb meil alati nö õmmelda rätsepaülikondi.

Ruth alustas tööd politseis Põhja Politseiprefektuuri koolitusjuhina aastal 2006. Sellest ajast alates on tal olnud võimalus tegeleda politseiametnike väljaõppe süsteemi loomisega ja täiendusõppe arendamisega. Lühidalt võtab Ruth kokku enda tegemised Politsei- ja Piirivalveametis nii: „Lisaks igapäevastele põnevatele väljakutsele on andnud mulle politseis töötamine kõrge moraalitunnetuse ning kindlalt püsivad väärtused. Ma teadvustan endale igal sammul, et minu ja minu üksuse tegemistest sõltub otseselt iga Eesti inimese turvalisus, kuna iga koolitusega loome politseiametnikele võimalused oma töö veel paremaks tegemiseks.“

14.45-15.15 Kuidas hinnata sisekoolitusel õppimist toetaval viisil?
Kristel Jalak PhD, kaubamärgi DevelopDesign® koolitaja, konsultant, suhtlemistreener


Õpitulemuste hindamise kohta sisekoolitustel on vastakaid seisukohti ja erinevaid praktikaid.
Ettekandes vaatleme, kuidas suhestub täiskasvanute õppimise põhiprintsiipidesse õppija hindamine. Millised võiksid olla hindamise eesmärgid sisekoolitusel, mida üldse saab hinnata ja kuidas seda teha motiveerival ning õppimist toeteval viisil. Uurime ka hindamismeetodite tööriistakasti ning meetodi valiku põhimõtteid.

Kristel on kaubamärgi DevelopDesign konsultant, suhtlemistreener ja koolitaja. Tal on 30-aastane juhtimiskogemus, millest 14 aastat on ta olnud personalijuht nii avalikus teenistuses kui rahvusvahelistes suurfirmades. Koolitamise ja arendamisega tegelenud alates aastast 1997. Omab andragoogi/täiskasvanute koolitaja kõrgeimat riiklikku kutseastet ning on täiskasvanute koolitaja kutsekomisjoni hindamisgrupi liige. Kristel on olnud ka sisekoolitaja, korraldanud sisekoolitussüsteemide loomist organisatsioonides ning koolitab koolitajaid.

15.15-15.30 Arutelu

15.30-15.45 ESAL meeskond
Annika Allikas, Liisi Männistu, Kaire Takjas15.45-16.00 Aasta Sisekoolitaja 2016 tervitus
Liina Hindremäe SEB Pank AS  koolitus- ja arenduskonsultant, Aasta Sisekoolitaja 2016 esindaja

Liina
on SEB-s erinevatel ametikohtadel töötanud alates 2007. aastast ja 2012. aastast tegelenud töötajate arendamisega. Tema vastutusvaldkondadeks on kogu SEB Eesti koolituste planeerimine, ettevalmistuse ja läbiviimise koordineerimine, samuti baltiüleste arenguprojektide toetamine. Ühtlasi tegeleb ta sisekoolitajate arenguprogrammiga. 2017. aasta suuremad väljakutsed on koolituste administreerimissüsteemi muutumine grupiüleseks ja uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtt koolitustes.


16.00-17.00 AASTA SISEKOOLITAJA 2017 pidulik väljakuulutamine

Kandideerimise tähtaeg 1. november 2017.
Palume täidetud ankeedid edastada e-posti aadressil: info@sisekoolitus.eu


Konkursi info SIIN

Tunnustame tublit kolleegi! Sel aastal kahes kategoorias.

Ankeedi leiate allolevalt vastavalt kategooriale:

Tunnustan ja esitan sisekoolitaja (osalise ajaga) kandidaadi Aasta Sisekoolitaja 2017 konkursile

Tunnustan ja esitan sisekoolitaja (täiskohaga) kandidaadi Aasta Sisekoolitaja 2017 konkursile


Konverentsi sihtrühm:
oodatud kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed - sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Konverentsi osalemistasu: Kuni 9. novembrini registreerudes 165€ + km osaleja kohta, hilisemal registreerumisel kõikidele hind 185€ + km osaleja kohta.

ESALi liikmetele hind 30% soodsam registreerudes kuni 9.11.2017
ESALi Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele hinnasoodustus 5%


Loobumine:
Konverentsist loobumise korral palume sellest kirjalikult teatada hiljemalt 21. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Registreerimine konverentsile

Kohtumiseni konverentsil, sisekoolitusvaldkonna aasta tippsündmusel!


Konverentsi projektimeeskond
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit
E-post: info@sisekoolitus.eu
Telefon: +372 58 417 448
Koduleht: www.sisekoolitus.eu

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!