Uudised (39)Uudiste arhiiv







Lähenevad sündmused:

Sisekoolituse konverents 2016: Vanaviisi enam ei saa, uutmoodi veel ei oska (17.11.2016)



SISEKOOLITUSE KONVERENTS 2016:
Vanaviisi enam ei saa, uutmoodi veel ei oska

AASTA SISEKOOLITAJA 2016 väljakuulutamine

17. novembril 2016
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Toompuiestee 27, Tallinn)

 

Konverentsi eesmärk: Teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab süsteemset ja uudset lähenemist tulenevalt pidevalt muutuvast majanduskeskkonnast ja uuenevast põlvkonnast.

10.00-10.20 Päevajuhi avasõnad
Marek Link Sisekaitseakadeemia arendusprorektor

Marek on viimased kümme aastat töötanud Sisekaitseakadeemias kasvades kompetentsuspõhise õppe projektijuhi ametikohast arendusprorektori positsioonini, aidates luua uut teadmust ja innovaatilist õpikeskkonda Eesti praegustele ja tulevastele politseinikele, päästjatele, vanglaametnikele ja tolliametnikele. Teadmised andragoogikast ja haridusprotsesside juhtimisest on ta omandanud Tallinna Ülikooli magistrantuurist ning rakendanud neid näiteks üle Euroopalise politsei täiendusõppe võrgustiku loomisel või koolitajate koolituste läbiviimisel pea 40-s välisriigis Afganistanist Hispaaniani. Lisaks on tema juhtimise all valminud haridusinnovatsiooni alased projektid pälvinud ligi neli rahvusvahelist tunnustust, millest oma valdkonnas tuntuim on kriiside juhtimise ja kriitiliste otsuste vastuvõtmise treeningkeskkond virtuaalreaalses keskkonnas.

10.20-10.50 X, Y ja Z generatsioon ning multikultuursus sisekoolituse mõjutajatena
Tiina Saar-Veelmaa AS Proekspert tööõnnespetsialist

Õppimise muutunud tähendus - miks ülikoolid enam popid pole ja miks meistri käe all õppimine jälle au sees on?
Millised võtmepädevused tagavad homsel tööturul edu?
Sotsiaalne innovatsioon organisatsioonilise õppimise teenistuses
Mida tähendab mängustatus töökultuuris ja sisekoolitustes?
Mis on need muudatused, mida toovad õppimisse Y ja Z generatsiooni töötajad ehk miks pikad koolitused ja PowerPoint slaidid enam ei tööta?

Tiina on koolitaja, lektor, konsultant, nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Sel teemal on ta innustanud sadu Eesti organisatsioone ja tuhandeid töötajaid-tööotsijaid. Hariduselt psühholoog ja psühhodraama lavastaja. On nõustajana kaasa teinud ERR saates Tööotsija, loonud sisu mahukale e-kursusele karjäärinõu.ee, lisaks hulgalistele artiklitele on kirjutanud  ka kuus raamatut. Neist viimased „Valmistun tööintervjuuks“ (Äripäeva Kirjastus, 2010), „Eduard ja Pihla hakkavad töövarjudeks“( Koolibri Kirjastus, 2012). Omaloodud kaubamärgi Aaretesaar.ee alt töötab ta nii karjäärinõustaja kui terapeudina ning õpetab juba seitsmendat aastat Rocca al Mare koolis karjääriplaneerimise valikainet.
Alates 2011. aastast on Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proeksperdi tööõnnespetsialist ja loonud omanäolise personalifilosoofia, mis võitis 2014. aastal PARE personalikonkussil II koha ja pälvis rahvusvahelist tähelepanu 2015 aasta juunis Vilniuses toimunud innovatsioonikonverentsil.


10.50-11.20 Kiirus ja paindlikkus (sise)koolituses– kuidas hoida kvaliteeti?
Maria Kütt Paulig Grupi Baltikumi personalijuht

Maria ärgitab kaasa mõtlema teemadel, kui kaua võtab aega oskuse omandamine ja kuidas oleks võimalik seda protsessi kiirendada tulemuses lõivu maksmata? Näited pärinevad nii Pauligist kui Maria personalijuhtimise loengutest Tallinna Ülikoolis.

Maria tegutseb koolitajana alates 2003. aastast, kui koos toonase Kristiine Kasiino tegevjuhiga tõdeti, et klientidele meeldejääva ja konkurentidest eristuva klienditeeninduse pakkumiseks tuleb asuda ise ettevõtte töötajaid teeninduse vallas välja õpetama. Sellest tegevusest on kasvanud välja aastate pikkune armastus koolitaja rolli vastu. Tänaseks on nii Pauligi Grupi personalijuht Baltikumis kui ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu juhatuse liige.


11.20-11.40 Kohvipaus

11.40-12.10 Uus reaalsus koolitus- ja arendustegevuses
Heddi-Liis Laurits Circle K Eesti AS koolitusspetsialist

„Muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga koos käib, käib natukene kiiremini kui maailm. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab.“ -  Lennart Meri
Heddi-Liis annab ülevaate väljakutsetest koolitusvaldkonnas seoses töötajate voolavuse ning uute põlvkondade erinevustega. Uued ootused nõuavad tööandjalt uut lähenemist nii töötajatele kui ka väljaõppele.  

Heddi-Liis on töötanud Statoilis alates 2007. aastast, mil alustas müüja-klienditeenindajana Nõmme teenindusjaamas. Aastate jooksul on olnud võimalus proovida erinevaid ametikohti: juhataja-asetäitja, teenindusjaama juhataja ja alates 2015. aasta jaanuarist vastutab koolitusvaldkonna eest. Sisekoolitajana on teenindusjaama töötajaid koolitanud neli aastat.



12.10-12.40 Sisekoolitaja enesehindamise tööriist – tugi või tõke?
Karin Taalik AS Eesti Energia arendusspetsialist

Kelle jaoks ja miks on Eesti Energial vaja sisekoolitajate enesehindamise tööriista?
Kuidas toimus tööriista loomine?
Ja milleks üldse meie sisekoolitajatele enesehindamine?  

Karin töötab Eesti Energias kolmandat aastat arendusspetsialistina. Hariduselt on Karin andragoog, lisaks on ta läbinud karjäärinõustaja väljaõppe. Arendusprotsessis peab ta oluliseks terviklikkust, süsteemsust ja mitmekesisust.




12.40-13.15 Ümarlaudade sessioon: Milline on sisekoolituse tulevik?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-14.45 Tehniliste vahendite võimalused ja tulevik sisekoolituses
Veronika Rogalevitš Tallinn Ülikooli e-õppe keskuse haridustehnoloog ja lektor

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on tänapäeva õppeprotsessi lahutamatu osa. IKT abil on võimalik kiiremini, mugavamalt ja efektiivsemalt kaasaegseid õppemeetodeid rakendada. Haridusasutustustes kasutatakse väga suurel määral vabavaralisi rakendusi, mille peamiseks põhjuseks ei ole mitte rahaline kokkuhoid, vaid paindlikkus ja võimalus vahendeid seadistada vastavalt oma asutuse vajadustele. Ettekande raames tutvustatakse Eesti ülikoolides kasutuses olevaid õpihaldussüsteeme (Moodle, eDidaktikum, Eliademy), digitaalseid töövahendeid ja õppemeetodeid, mida kasutame nii tasemeõppes, kui täiend- ja sisekoolitustes.  

Veronika töötab ülikoolis alates 2001. aastast ja on pidanud erinevaid ameteid: täienduskoolituste korraldaja, lektor, koolitaja, tehniline sekretär ja haridustehnoloog. Ta omab magistrikraadi multimeediumi ja õpisüsteemide erialal ning on õppinud kolm aastat TLÜ Digitehnoloogiate instituudi doktoriõppekaval “Infoühiskonna tehnoloogiad”. Kõige südamelähedasemaks peab koolitamist ja tehnoloogiavahendite kasutamist õppetöös, mida on korduvalt tunnustatud ka tööandja poolt - 2011 TLÜ aasta koolitaja, 2015 TLÜ aasta sisekoolitaja, 2004 TLÜ parima digitaalse õppematerjali üks loojates).

14.45-15.15 Ümarlaudade sessioon: Millised on tehnilised lahendused, mis muudaksid sisekoolituse huvitavamaks ja interaktiivsemaks?

15.15-15.30 ESAL meeskond
Annika Allikas, Liisi Männistu, Anu Ahven, Kaire Takjas, Siiri Sõmer







15.30-15.45 Aasta Sisekoolitaja 2015 tervitus
Tõnis Tajur Elektrilevi võrgutehnoloogia osakonna sektorijuhataja, AASTA SISEKOOLITAJA 2015

Tõnis töötab elektrivõrgu juhtimissüsteemi (SCADA) ja andmeside meeskonnajuhina. Tal on Elektrilevis olnud võimalus kokku puutuda erinevate aspektidega energeetika maailmast - võrguplaneerimine ja liitumised, alajaama automaatika lahendused, andmeside & SCADA. Sisekoolitamisega on ta tegelenud viimased kolm aastat, mille jooksul on inimesi koolitatud valdavalt tehnilistel teemadel.



15.45-16.30 AASTA SISEKOOLITAJA 2016 pidulik väljakuulutamine

Aasta Sisekoolitaja 2016 konkurss on avatud 1. oktoober - 1. november 2016. Konkursi info SIIN
Tunnusta tublit kolleegi! Ankeet kandidaadi esitamiseks SIIN

Konverentsi sihtrühm:
Konverentsile on oodatud kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed - sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Konverentsi osalemistasu:  kuni 3. novembrini 165 eurot osaleja kohta, hilisemal registreerumisel kõikidele hind 185 eurot osaleja kohta

ESALi liikmetele hind 30% soodsam registreerudes kuni 3.11.2016
ESALi Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele hinnasoodustus 5%

Loobumine:
Konverentsist loobumise korral palume sellest kirjalikult teatada hiljemalt 14. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Registreerimine

Kohtumiseni konverentsil, sisekoolitusvaldkonna aasta tippsündmusel!


Konverentsi projektimeeskond
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit
E-post: info@sisekoolitus.eu
Telefon: +372 58 417 448
Koduleht: www.sisekoolitus.eu