Tulevased sündmused:
Koolitushooaja avaseminar: Loovad probleemlahendusmeetodid sisekoolitusel (23.08.2019)
Jätkukoolitus edasijõudnud sisekoolitajatele: Lihvitud teemant II (13.09-08.11.2019)
Sisekoolituse kovisiooniprogramm (18.09.-04.12.2019)

Koolitushooaja avaseminar:
Loovad probleemlahendusmeetodid sisekoolitusel

23. augustil 2019
Tallinn


Ka sel aastal koguneme traditsiooniliselt augustikuu teisel poolel, et üheskoos midagi põnevat õppida ja torti süües algavat koolitushooaega tervitada.

Sel korral tutvume praktilisel seminaril loovate probleemlahendusmeetoditega, mida saab kasutada nii koolituste korraldamisel ja läbiviimisel kui ka organisatsioonis toimuva informaalse ja mitteformaalse õppimise ergutamisel.

Loovate probleemilahendusmeetodite olemus ja kasutamine põhinevad tõsiasjal, et parimate tulemuste saavutamiseks probleemide lahendamisel on oluline nii koonduv (konvergentne) kui hargnev (divergentne) mõtlemine. Probleemina võib sealjuures mõista ükskõik missugust ebakõla soovitava ja tegeliku olukorra vahel kas tööl või eraelus, aga ka toppama jäämise või rutiini langemise tunnet.

Loovad probleemilahendusmeetodid toovad vaheldust tavapärasele täiskasvanulikule ratsionaalsele ja analüütilisele mõtlemisele ning võimaldavad märgata ja kasutusele võtta selliseid ressursse, millest tavapäraselt ei pruugita teadlikud olla. Loovate probleemilahendusmeetodite kasutamine võimaldab ühelt poolt välja mõelda mõjusaimaid lahendusi ebakõladele ning teiselt poolt vähendada takistustega tavapäraselt kaasnevat stressi. Loovate probleemilahendusmeetodite kasutamine arendustöös muudab nähtavaks erinevate inimeste erinevad tugevused ja avab seeläbi ukse suuremale kaasatusele ja kõrgemale töömotivatsioonile.

09.30-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-11.45 Loovuse määratlemine ja ergutamine
Lahendamist vajavate näidisprobleemide kaardistamine
Loovate probleemilahendusmeetodite tutvustamine ja valimine
Töö rühmades (1-2 meetodit)

11.45-12.15 Tordipaus

12.15-12.30 Majatuur

12.30-14.00 Loovate lahenduste tulemuste esitlemine
Töö rühmades (1-2 meetodit)
Loovate probleemilahendusmeetodite kasutamise plaani sõnastamine
Kokkuvõte õpitust ja kasutusvõimalustest

14.00-14.15 ESAL-i hooaja avamine
Annika Allikas, Liisi Männistu

Eesmärk: Omandada valmisolek viia koolitusi ja arenduskoosolekuid läbi kaasaval ja looval viisil ning saavutada seeläbi osalejate suurem sisuline pühendumine.

Õpiväljundid: Õppetöö tulemusena:
•  on õppijal reflekteeritud kogemus loovate probleemilahendusmeetodite kasutamisest väikegrupis;
•  mõistab õppija divergentse ja konvergentse mõtlemise kombineerimise eeliseid probleemide lahendamisel;
•  sõnastab õppija plaani, mis aitab tal õpitut edaspidi rakendada.

Meetodid: Õppetöö sisuks on loovad probleemilahendusmeetodid koolitaja poolt pakutud valikust õppijate otsuse alusel. Õppetöö vormiks on töö väikerühmades, miniloeng, esitlus, refleksioon.

Koolitaja Riina Kütt on pikaajalise täiskasvanute koolitamise kogemusega praktik, kellele on enam kui tuttav ka juhtimise ja organisatsioonide arendamise töö. Riinal on magistrikraad andragoogikas ja täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse. Riina töötas aastaid Kaitseministeeriumi valitsemisalas, koordineerides, korraldades ja ellu viies seal paljusid personalitöö ning haridus- ja koolitusvaldkonna projekte. Pärast pikaajalist välislähetust Moskvas valis ta elukohaks Setomaa ning viimased kolm aastat on ta tegutsenud ettevõtja, arendaja ja koolitajana.
Riina tööandjaks on Koolituskeskus Tungal.

Osalemistingimused:

Seminaripäeval osalemine ESAL liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule kuni 8. augustini registreerudes TASUTA.
Teistele liikmesorganisatsioonidest registreerujatele kehtib soodustus -30%

Mitteliikmetele osalemine registreerudes kuni 8. augustini 65€+km

ESAL’i uutele liitujatele registreerumisel kuni 8. augustini soodustus -25%
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele registreerumisel -5% hinnasoodustus

Alates 9. augustist kõikidele osalejatele hind 89€+km

Registreerumine avaseminarile

 


Lihvitud teemant II: jätkukoolitus edasijõudnud sisekoolitajatele
13.09.-08.11.2019

 
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit on koostanud edasijõudnud sisekoolitajatele jätkukoolituse, kus kolme praktikumi jooksul lihvime süvendatult kolme sisekoolitaja jaoks olulist kompetentsi – koolitusprogrammi koostamisoskust, esitlustarkvarade kasutamisoskust ning esinemisoskust.

Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.

Koolitusprogrammi ajakava:
13.09.2019 – Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
11.10.2019 – Lihvitud teemant II: Esitlustarkvarade kasutamisoskuse lihvimine
08.11.2019 – Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine

Osalemistingimused:
Osalemistasu koolitusprogrammis  400€ + km
Osalemistasu  ühel koolituspäeval  150€ + km
ESAL´i  liikmetele hind 20% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine tervesse koolitusprogrammi

________________________________________

Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
13.09.2019


Koolitaja:

Helina Kibar omab magistrikraadi andragoogikas. On  töötanud 10 aastat avalikus sektoris, 6 aastat keskastmejuhina,  diplomaadina ning sisekoolitajana. Samuti on Helina juba 10 aastat õpetanud Tallinna Ülikoolis aines koolitusprotsessi juhtimine andragoogika magistriõppe raames. Viimastel aastatel tegutseb Helina koolitajana-õpetajana, viib läbi koolitusi, seminare, töötubasid ning konsulteerib organisatsioone õppimise, õpetamise, juhtimise, planeerimise ja liikumisõpetuse valdkonnas. Helina omab koolitaja kutset tasemel 7.


Koolituse ajakava ja teemad:

 9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitusvajaduse analüüs koolitusprogrammi koostamise eeldusena
Millised on võimalused koolitusvajaduse analüüsiks enne koolitust?
Mida teha siis, kui koolitusvajadust enne koolitust ei ole võimalik analüüsida?
Kuidas läbi viia koolitusvajaduse analüüs koolituse käigus?

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15 Koolituse eesmärgi  ja õpiväljundite sõnastamine arvestades sihtgruppi ja ajaraami
Kuidas sõnastada koolituse eesmärki ja õpiväljundeid vastavalt  koolitusvajaduse analüüsile?
Koolituse eesmärkide ja väljundite sõnastamine koolituse ajaraami arvestades
Koolitusteemade ja meetodite valimine
Koolitusteemade sõnastamine
Koolitusmeetodite valimine vastavalt sihtgrupile, ajaraamile ja väljunditele

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Koolituse tagasiside  kogumine koolitusprotsessi vältel ja lõpus
Millal koguda koolituse tagasisidet?
Millised on tagasiside kogumise meetodid?
Kuidas koolituse tagasisidet analüüsida?

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
NB! Koolitusel osalejal palume kaasa võtta „oma teema“, millele soovitakse koolitusprogramm luua või seda oluliselt edasi arendada.
Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused koolitusprogrammi kavandamiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab koostada koolituse programmi arvestades koolituse eesmärki ja  sihtgrupi vajadusi
•    oskab analüüsida sihtgrupi  koolitusvajadust ning püstitada koolituse eesmärke ja õpiväljundeid
•    oskab valida  sobivad koolitusmeetodid vastavalt sihtgrupi eripärale, koolituse teemale  ja ajaraamile
•    mõistab koolituse tagasiside kogumise ning  analüüsi vajalikkust ja võimalusi
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ +km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine I moodulisse
________________________________________

Lihvitud teemant II: Esitlustarkvarade kasutamisoskuse lihvimine
11.10.2019


Koolitaja:

Jaan Vaabel, IT Koolituse koolitaja/konsultant
Töötanud Baltimaade suurima IT koolitusfirma IT Koolituskeskus partner-lektorina alates 2003 aastast. Omab pikaaegset koolituskogemust erinevate kasutajakoolituste läbiviimisel – Microsoft Office, OpenOffice, Microsoft Windows ja eritarkvara. Tänaseks on ta edukalt koolitanud üle 7000 inimese.Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Suurepärase PowerPointi loomise V etappi
Üldised soovitused esitluse koostamisel
Peamised töövõtted ja nende õigeaegne rakendamine
Esitluse animatsioonidega rikastamine
Presentatsiooni ettevalmistamine esitlemiseks

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Prezi – jutusta oma lugu!
Prezi.com konto loomine, privaatsus ja seadistamine
Peamised töövõtted ja kasutusvõimalused
Jutustuse loomine ja animeerimine
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30  Microsoft Sway – interaktiivne esitlus!
Programmi tutvustus ja peamised töövõtted
Lõuendite kujundamine ja üleminekud
Esitluse interaktiivsemaks muutmine – Youtube, Twitter jne
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloengud ja praktilised harjutused
NB! Koolituspäevale palume kaasa võtta sülearvuti.
Eesmärk: Tutvuda erinevate esitlustarkvarade võimalustega ning omandada teadmised ja oskused nende programmide kasutamiseks oma sõnumi mõjusamaks edastamiseks. Eraldi käsitlemist leiavad peamised esitlustarkvarad – PowerPoint 2016, veebipõhine Prezi.com ja Microsoft Sway.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab paremini ära kasutada erinevate esitlustarkvarade põhifunktsioone ja võimalusi.
•    teab, millised on esitluse koostamise head tavad
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway programmidega esitlemise võimalusi
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway põhifunktsioone ja töövõtted
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ + km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine II moodulisse

________________________________________

Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine
08.11.2019 

Koolitaja:


Jaana S. Liigand-Juhkam on õppinud Rotary stipendiumiga militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis 2012. aastal. 2013-2014. aastal täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis.
Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, Estonian Business School’is ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine nii eesti kui ka inglise keeles.
Jaanale omistati 2008. aastal täiskasvanute koolitaja  Andragoog IV (alates 2013 EKR täiskasvanute koolitaja, tase 7) kutsekvalifikatsioon. Jaana on valitud Tallinna Ülikooli Täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks 2008.


Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30   Hea esinemise alused
Psühholoogilised tegurid esinemise juures
Hea esineja põhikompetentsid ja nende arendamine

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs

13.15-14.00    Lõuna

14.00-15.30 Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs
Koolituse kokkuvõtted osalejate ja läbiviija poolt

Koolituspäeva maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloeng, videoharjutused ja nende analüüs
Eesmärk: Omandada teadmised ja oskused ning psühholoogiline valmisolek avalikuks esinemiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab teadlikult end esinemiseks ette valmistada;
•    oskab esinejana enda käitumist teadvustada ja analüüsida;
•    oskab toime tulla esinemisärevusega;
•    oskab omi mõtteid selgelt ja arusaadavalt edastada.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ +km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine III moodulisse
 


Sisekoolituse kovisiooniprogramm
18. september - 4. detsember 2019


Tööelu tegelikkus on kiirus, lakkamatu infotulv, olukordade muutumine, tähtajad, jooksu pealt otsustamised, tegevuste pooleli jätmine telefonikõne tõttu, kiirkoosolekud.

Mõtlemiseks peab korraks peatuma ja võtma aja, et mõtestada oma tegevust, sest lakkamatu tegutsemise käigus me ei märka tähendusi. Inimese põhiolemuses on vajadus võtta aega mõtlemiseks ja tähenduste loomiseks. Mis siis juhtub, kui tööelus hetkeks aeg maha võtta, kolleegidega ringis maha istuda, esitada küsimusi, kuulata vastuseid, lasta iseendal olla... ning mõelda?

Oleks see hirmutav? Tulemusrikas? Mõttetu? Vajalik? Ootamatu? Alternatiivne? Ootuspärane?

Kas sa oskad luua oma töö juures sellise keskkonna, et selline tunniks-kaheks koos maha istumine, kuulamine, rääkimine ja mõtlemine kõigile energiat ja sihikindlust juurde annab?

Kui soovid
•    proovida, kuidas eelkirjeldatu tundub
•    õppida, kuidas sellist oaasi luua
•    kogeda küsimist ja kuuldud saamist
•    värskendada oma teadmisi grupidünaamikast,
siis tule kovisioonikursusele, milles on 4 kohtumist, mis toimuvad kord kuus, iga kohtumine 4 tundi.

Kovisioonigruppi on oodatud nii sisekoolitajad, koolitus- ja personalijuhid kui ka koolitus- ja personalispetsialistid, kes tegevad sisekoolituste valdkonnas.

Kovisioonikursuse eesmärk on tutvustada osalejatele läbi isikliku kogemuse ja meetodite praktiseerimise kovisiooni võimalusi ning valmistada nad ette kovisiooni kasutuselevõtuks oma organisatsioonis.
Kovisioon võimaldab organisatsioonis töötajate jõustamist ja  vastastikuse toetuse arengut ning toetab organisatsioonis paindlikku ja lahendusele orienteeritud probleemikäsitlust.

Kovisioon võimaldab töötajatel turvalistes tingimustes ja toetava grupi keskel hetkeks väljuda argipäeva rutiini kiirusest ja lakkamatust tegutsemisest ning peatuda ja mõtiskleda. Selline tööviis mõjub jõustavalt, stressi vähendavalt ja motiveerivalt. Töö tähendus ja eesmärgid saavad selgemaks, suhted paranevad.

Kovisiooni väärtus on pikema aja jooksul toimuvate kohtumiste jadas, millest moodustub iga osaleja oskuste järjepidevat täiendamist ja arendamist toetav protsess.

Kursuse käigus saavad osalejad:
•    kogeda kovisiooni rakendatavust aktuaalsetes probleemides tasakaalu või kriitilistes tööolukordades selguse loomisel ning lahendusteede kaardistamisel;
•    baasteadmised ja tööriistad oma organisatsioonis kovisioonigrupi käivitamiseks ja organisatsiooni liikmete kaasamiseks;
•    isikliku kogemuse kaudu tundma õppida kovisiooni põhimudelit ja kovisiooni konteksti sobivaid harjutusi.

Kovisioonikohtumise struktuur: Kohtumine algab ühe või mitme soojendusharjutusega. Soojendusele järgneb grupis olukorra kaardistamine ja kohtumise aktuaalse eesmärgi püstitamine. Kohtumise käigus võib toimuda osalejate vajadustest lähtuv, töös esile kerkinud praktiliste probleemidele ja küsimustele vastuste otsimine, keerukate kehtestamisolukordade analüüsimine ja läbiproovimine. Kohtumise struktuuris on oluline osa aktiivõppe harjutustel. Päeva lõpptulemusena on iga osaleja saanud aktiivselt panustada grupi toimimisse ning on kogenud kovisiooni toimimist praktikas.

Coach-superviisor: Kreet Aun

Usun töötaja juhtimisse tema tugevuste leidmise ja võimendamise kaudu. Tugevuste kaudu juhtimine on minu jaoks jätkusuutliku juhtimiseni viiv tee. Minu kliendid on minu kohta öelnud, et ma olen loov, väljendusrikas ja nõudlik, et mul on üllatavaid küsimusi ning et ma oskan lühikese ajaga selgust ja tulemust luua. Lõpetasin 2013. aastal erialase väljaõppe  TLÜ Avatud Ülikool ja Supervisiooni Isiksuse Organisatsiooni Arengu Instituut Der Rote Faden (Saksamaa) ühisprogrammis „Interkulturaalse supervisiooni, coaching’u ja organisatsiooniarengu väljaõpe“. 2008. aastal õppisin SELF Erakoolis koolitajaks-suhtlemistreeneriks. 2005. aastal läbisin ETKA Andrases Täiskasvanute õpetaja / andragoogi kvalifikatsioonikursuse.

Alates 2008.aastast olen olnud tegev kui koolitaja ja töönõustaja. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige ja kvalifitseeritud superviisor-coach. Olen töötanud ekspordi- ja arendusjuhina innovaatilises eksportivas metallitööstuse ettevõttes ning teenusearendamise valdkonnas, sealhulgas 13 aastat If P&C Insurance AS-is. Olen olnud SELF II OÜ koostööpartner-koolitaja.


Kovisiooniprogrammi ajakava:

I kohtumine - 18. september 2019 kell 13.00-17.00
II kohtumine - 9. oktoober 2019 kell 13.00-17.00
III kohtumine - 6. november 2019 kell 13.00-17.00
IV kohtumine - 4. detsember 2019 kell 13.00-17.00

Sihtgrupp: personali- ja koolitusjuhid ning –spetsialistid, sisekoolitajad

Kovisioonigrupi suurus: 12 osalejat

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)

Osalemistingimused:

NB! Kovisiooniprogrammis osalemine eeldab osalemist kõikidel kohtumistel.

Kovisiooniprogrammis osalemine ESAL-i liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule 50€+km (kogu programm)

Mitteliikmetele osalemine 65 €+km /kord (260€+km kogu programm)

Uutele ESAL-iga liitujatele soodustus -25%

Registreerimine kovisiooniprogrammi