Uudised (10)Uudiste arhiiv

Tulevased sündmused:
26.08.2021 Koolitushooaja avaseminar: Kuidas kasutada arengukaarte sisekoolitusel?
15.09.-1.12.2021 Sisekoolituse kovisiooniprogrammKoolitushooaja avaseminar:
Kuidas kasutada arengukaarte sisekoolitustel?

26. augustil 2021
L'Embitu hotelli konverentsikeskuses
Lembitu 12, Tallinn
 
Sel aastal koguneme traditsiooniliselt augustikuu teisel poolel, et üheskoos midagi põnevat õppida ja torti süües algavat koolitushooaega tervitada.
 
26. augustil planeerime kokku saada füüsilises ruumis, L'Embitu hotelli konverentsikeskuses. Meie külaliskoolitajaks sel päeval on Jaanika Rannula, kes viib läbi praktilise koolituse, mille käigus õpime kasutama loovmeetodeid, harjutusi ja võtted arengukaartide kasutamiseks gruppides. Koolitusel praktiseerituid meetodeid saab tulevikus kasutada ka videosilla vahendusel.
 
09.30-10.00 Kogunemine ja tervituskohv
 
10.00-11.45 Arengukaartide kasutusvõimalused ja metoodikad + praktika 
 
 • Kellele arengukaardid sobivad ja kelle jaoks on suur väljakutse? Milline on kaartide mõju ja reaktsioon neile?
 • Kuidas toimivad fotodega arengukaardid?
  Millised on võimalused ja kitsaskohad?
 • Millised võimalusi pakuvad fotodega arengukaardid koolituste vaheldusrikkamaks muutmisel?
  Millises ajahetkes või metoodikatest on hea kaarte kasutada (soojendus, grupitööd, rollimängud, erinevad temaatikad jne)? Mida on hea teada, kui rakendada kaarte koolitustel?
 • Praktilised harjutused ja metoodikad- töö individuaalselt ja gruppides, aruteluring
11.45-12.15 Tordipaus 

12.15-12.30 ESAL-i hooaja avamine
Annika Allikas, Marju Meejärv, Reelika Vainola
 
12.30-14.00 Praktikum
 • Kuidas kaasata osalejaid koolituse alguses?
 • Millised harjutused sobivad individuaalseks, koosloome ja grupi harjutusteks koolituse käigus?
 • Millised metoodikad sobivad hästi koolituste kokkuvõtteks, refleksiooniks ja tuleviku vaate loomiseks?
 • Kokkuvõte
Eesmärk: 
- Jagada teadmisi loovate meetodite kasutusvõimalusest sisekoolitustel
- Õppida uusi töövõtteid ja meetodeid sisekoolituste mitmekülgsemaks muutmiseks
- Rakendada oma igapäeva töösse uusi meetodeid sisekoolituste läbiviimiseks
 
Õpiväljundid: Õppetöö tulemusena:
- oled saanud uusi teadmisi erinevatest loovmeetoditest ja tehnikatest;
- oled teadlikum arengukaartide, kui loova meetodi kasutamise võimalustest, kui ka takistustest ja
kitsaskohtadest nii klassiruumis, kui ka veebikeskkonnas;
- oskad kasutada arengukaarte nii koolituste sissejuhatuse "jäämurdjatena", praktiliste harjutuste ja
grupitööde läbiviimiseks, kui ka koolituste reflekteerimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks;
- oled saanud 7 uut harjutust ja tööriista, kuidas rakendada arengukaarte sisekoolitusel.
 
Meetodid: Koolituspäev on üles ehitatud interaktiivsena: 20:30:50- loengu osa 20%, praktika ja kogemuste jagamine 30% ning 50% aktiivõppe metoodikad.
 

Koolitaja Jaanika Rannula on sertifitseeritud coach ja superviisor, 15 aastase rahvusvahelise juhtimiskogemusega koolitaja ning meeskondade arendaja, kes on läbi viinud üle 600 tunni coachingu ja supervisiooni sessioone juhtidele ja meeskondadele ning koolitanud üle 3000 inimese Baltikumis ja Soomes. Jaanika on inspireerivate arengukaartide autor. Järgib oma töös nii ICF kui ka ANSE rahvusvahelisi standardeid ja omab vajalikke kompetentse. Omab ESCÜ coach-superviisori 6. kvaliteeditaset. On Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse liige ning kuulub ka ICF liikmeskonda. 2021 kaitses Tartu Ülikoolis strateegilise juhtimise eriala magistritöö teemal "Meeskonna coachingu roll muudatuste juhtimise protsessis", mille käigus viis läbi 1,5 aastase longituud tegevusuuringu 3 erinevas organisatsioonis meeskonna coachingu abil muudatuste elluviimiseks.
 

Osalemistingimused:
Seminaripäeval osalemine ESAL liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule kuni 10. augustini registreerudes TASUTA.
Teistele liikmesorganisatsioonidest registreerujatele kehtib soodustus -30%
 
Mitteliikmetele osalemine registreerudes kuni 10. augustini 65€+km
 
ESAL’i uutele liitujatele registreerumisel kuni 10. augustini soodustus -25%
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele registreerumisel -5% hinnasoodustus
 
Alates 11. augustist kõikidele osalejatele hind 89€+km

Registreerimine avaseminarile
Sisekoolituse kovisiooniprogramm
15. september - 1. detsember 2021


Tööelu tegelikkus on kiirus, lakkamatu infotulv, olukordade muutumine, tähtajad, jooksu pealt otsustamised, tegevuste pooleli jätmine telefonikõne tõttu, kiirkoosolekud.

Mõtlemiseks peab korraks peatuma ja võtma aja, et mõtestada oma tegevust, sest lakkamatu tegutsemise käigus me ei märka tähendusi. Inimese põhiolemuses on vajadus võtta aega mõtlemiseks ja tähenduste loomiseks. Mis siis juhtub, kui tööelus hetkeks aeg maha võtta, kolleegidega ringis maha istuda, esitada küsimusi, kuulata vastuseid, lasta iseendal olla... ning mõelda?

Oleks see hirmutav? Tulemusrikas? Mõttetu? Vajalik? Ootamatu? Alternatiivne? Ootuspärane?

Kas sa oskad luua oma töö juures sellise keskkonna, et selline tunniks-kaheks koos maha istumine, kuulamine, rääkimine ja mõtlemine kõigile energiat ja sihikindlust juurde annab?

Kui soovid
•    proovida, kuidas eelkirjeldatu tundub
•    õppida, kuidas sellist oaasi luua
•    kogeda küsimist ja kuuldud saamist
•    värskendada oma teadmisi grupidünaamikast,
siis tule kovisioonikursusele, milles on 4 kohtumist, mis toimuvad kord kuus, iga kohtumine 4 tundi.

Kovisioonigruppi on oodatud nii sisekoolitajad, koolitus- ja personalijuhid kui ka koolitus- ja personalispetsialistid, kes tegevad sisekoolituste valdkonnas.

Kovisioonikursuse eesmärk on tutvustada osalejatele läbi isikliku kogemuse ja meetodite praktiseerimise kovisiooni võimalusi ning valmistada nad ette kovisiooni kasutuselevõtuks oma organisatsioonis.
Kovisioon võimaldab organisatsioonis töötajate jõustamist ja  vastastikuse toetuse arengut ning toetab organisatsioonis paindlikku ja lahendusele orienteeritud probleemikäsitlust.

Kovisioon võimaldab töötajatel turvalistes tingimustes ja toetava grupi keskel hetkeks väljuda argipäeva rutiini kiirusest ja lakkamatust tegutsemisest ning peatuda ja mõtiskleda. Selline tööviis mõjub jõustavalt, stressi vähendavalt ja motiveerivalt. Töö tähendus ja eesmärgid saavad selgemaks, suhted paranevad.

Kovisiooni väärtus on pikema aja jooksul toimuvate kohtumiste jadas, millest moodustub iga osaleja oskuste järjepidevat täiendamist ja arendamist toetav protsess.

Kursuse käigus saavad osalejad:
•    kogeda kovisiooni rakendatavust aktuaalsetes probleemides tasakaalu või kriitilistes tööolukordades selguse loomisel ning lahendusteede kaardistamisel;
•    baasteadmised ja tööriistad oma organisatsioonis kovisioonigrupi käivitamiseks ja organisatsiooni liikmete kaasamiseks;
•    isikliku kogemuse kaudu tundma õppida kovisiooni põhimudelit ja kovisiooni konteksti sobivaid harjutusi.

Kovisioonikohtumise struktuur: Kohtumine algab ühe või mitme soojendusharjutusega. Soojendusele järgneb grupis olukorra kaardistamine ja kohtumise aktuaalse eesmärgi püstitamine. Kohtumise käigus võib toimuda osalejate vajadustest lähtuv, töös esile kerkinud praktiliste probleemidele ja küsimustele vastuste otsimine, keerukate kehtestamisolukordade analüüsimine ja läbiproovimine. Kohtumise struktuuris on oluline osa aktiivõppe harjutustel. Päeva lõpptulemusena on iga osaleja saanud aktiivselt panustada grupi toimimisse ning on kogenud kovisiooni toimimist praktikas.

Coach-superviisor: Kreet Aun

Usun töötaja juhtimisse tema tugevuste leidmise ja võimendamise kaudu. Tugevuste kaudu juhtimine on minu jaoks jätkusuutliku juhtimiseni viiv tee. Minu kliendid on minu kohta öelnud, et ma olen loov, väljendusrikas ja nõudlik, et mul on üllatavaid küsimusi ning et ma oskan lühikese ajaga selgust ja tulemust luua. Lõpetasin 2013. aastal erialase väljaõppe  TLÜ Avatud Ülikool ja Supervisiooni Isiksuse Organisatsiooni Arengu Instituut Der Rote Faden (Saksamaa) ühisprogrammis „Interkulturaalse supervisiooni, coaching’u ja organisatsiooniarengu väljaõpe“. 2008. aastal õppisin SELF Erakoolis koolitajaks-suhtlemistreeneriks. 2005. aastal läbisin ETKA Andrases Täiskasvanute õpetaja / andragoogi kvalifikatsioonikursuse.

Alates 2008.aastast olen olnud tegev kui koolitaja ja töönõustaja. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige ja kvalifitseeritud superviisor-coach. Olen töötanud ekspordi- ja arendusjuhina innovaatilises eksportivas metallitööstuse ettevõttes ning teenusearendamise valdkonnas, sealhulgas 13 aastat If P&C Insurance AS-is. Olen olnud SELF II OÜ koostööpartner-koolitaja.


Kovisiooniprogrammi ajakava:

I kohtumine - 15. september 2021 kell 13.00-17.00
II kohtumine - 13. oktoober 2021 kell 13.00-17.00
III kohtumine - 10. november 2021 kell 13.00-17.00
IV kohtumine - 1. detsember 2021 kell 13.00-17.00

Sihtgrupp: personali- ja koolitusjuhid ning –spetsialistid, sisekoolitajad

Kovisioonigrupi suurus: 12 osalejat

Toimumiskoht: Tallinn

Osalemistingimused:

NB! Kovisiooniprogrammis osalemine eeldab osalemist kõikidel kohtumistel.

Kovisiooniprogrammis osalemine ESAL-i liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule 50€+km (kogu programm)

Mitteliikmetele osalemine 65 €+km /kord (260€+km kogu programm)

Uutele ESAL-iga liitujatele soodustus -25%


Registreerimine kovisiooniprogrammi