aasta sisekoolitaja

Sisekoolituse konverents 2022: Kuidas toetada juhte ja avada sisemine potentsiaal?

 

Sisekoolituse konverents 2022:

Kuidas toetada juhte ja avada sisemine potentsiaal?
AASTA SISEKOOLITAJA 2022 väljakuulutamine

24. novembril 2022
Tallink SPA & Conference Hotel
Sadama 11a, Tallinn

 

Sisekoolituse konverents toimub juba XII korda ning käesoleva aasta programmi raames vaatame juhtide ja juhtimise poole – kuidas kasutada sisemist potentsiaali juhtide toetamiseks, juhtide ning organisatsiooni potentsiaali organisatsiooni personali arengu toetamiseks, et saavutada konkurentsieelis ja teha koostööd professionaalse meeskonnaga.

Konverentsi eesmärk on teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab parimate tulemuste saavutamiseks järjepidevat arendamist ja kaasajastamist. Konverentsilt saab kogeda tähelepanu ja meelerahu harjutusi, mis on lihtsad abivahendid nii enda kui grupi sisemise potentsiaali avamiseks ja tasakaalu toetamiseks.

Konverentsi programm:

Ajakava:

09.30-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-10.10 Päevajuhi avasõnad
Gunnar Toomemets, Lexus Tallinn, tegevjuht

Gunnar on olnud nii ettevõtte sisekoolitaja kui ka teinud nüüdseks üle 10 aasta juhtide koolitusi.
Pikaajaline kogemus mentorina ja Eesti Mentorite Koja juhatuse liikmena on andnud laiapõhjalist vaadet inimeste arendamisest. 
Ettevõtte juhina peab oluliseks inimeste tegevusele tähenduse andmist ja meeskonna väärtustamist.

 


10.10-10.40
 A contrarian view of developing teams that value learning and development inside organizations
Chris Robbins, Tele2 Eesti CEO

Chris is Values-based leader with a passion for customers, brand and culture, working with an amazing team at Tele2 Estonia.

My personal objectives? Live my values: Passion, challenge, inner strength, and learning. Learn, coach, do… Take some risks, kick some ass, have some fun!
Specialties: Leading Change, driving positioning, customer experience development and leadership, strategy development and implementation, practical digital transformation, building company culture, brand building, start ups, cross-cultural Leadership, creating organization-wide engagement. Real speciality? People.


10.40-11.10
Teekond klienditeenindajast tegevjuhiks

Anastasija Zubov, McDonald´s Baltikumi personali- ja koolitusdirektor

Anastasija has today more than ten years of experience in the HR field. Before McDonald’s restaurants, Anastasija worked in the financial sector for seven years. Today, Anastasija has been working for McDonald’s for six years and is already leading the HR activities in the Baltics. A long career in various fields has given the speaker a wide range of experience, which enables her to adapt large teams quickly and smoothly in today’s turbulent and rapidly changing environment.

 • Who are the people that work in the service sector, using MCD as an example
 • How do people enter the service sector?
 • How different groups of people are motivated and guided towards development.
 •  Everyone is treated equally!
 • Description of the process. What are the first steps to get an employee’s personal development started? What are the in-between actions to take the next step on the career ladder? Performance reviews. How to deal with people who are happy where they are and don’t want to move on?
 • What is being done differently today? Temporary employees (development of these people?), recruitment agencies, digitalisation.
 • Summer Academy pilot project.
 • Developing from Estonian to the international labour market. Talent management, Manager trainee program.

11.10-11.20  Tähelepanu ja meelerahu harjutused  grupi ja enda sisemise potentsiaali avamiseks, heaolu ja tasakaalu toetamiseks
Malle Rajangu,  Vaikuseminutid MTÜ teadveloleku koolitaja, lahenduskeskne coach
Malle on teadveloleku (mindfulness’i) koolitaja ja õpetab praktilisi oskusi, mis toetavad keskendumist, emotsioonide ja stressiga toimetulekut ning kasvatavad psühholoogilist heaolu. Lahenduskeskse coachina aitab ta inimestel luua soovitud muutusi. Mallel on ka ligi 10 aastane kogemus sisekoolitajana ja inimeste arengu toetajana rahvusvahelistes ettevõtetes.

Sul on võimalus kogeda tähelepanu ja meelerahu harjutusi, mis aitavad luua kohalolu ja rahu seisundit. Harjutused aitavad häälestuda järgnevale tegevusele, paremini keskenduda või toimivad kosutava puhkepausina. Harjutuste abil saad välja tulla hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Harjutused on lihtsad ja käepärased abivahendid nii iseenda jaoks kui ka töös grupiga.

11.20-11.40 Kohvipaus

11.40-12.05  Tehisintellekti kasutamiskogemus koolitustegevuses
Priit Liiv, Nordic Business Forum Oy tegevjuht ja partner

Priit  on Soome ettevõtte Nordic Business Forum Oy tegevjuht ja partner. Viimased 12 aastat on ta olnud seotud koolituste ja konverentside korraldamisega erinevates rollides. Sellest viimased 10 aastat panustanud Põhjamaade suurima juhtimiskonverentsi Nordic Business Forum korraldamisse. See on üritus, kus osaleb kokku üle 7000 juhi ja ettevõtja üle 40 riigist.  Varasemalt on Priit juhtinud EAS-is alustavatele ettevõtjatele suunatud ärimentorprogrammi, tegelenud nõrkvoolusüsteemide projektimüügiga ning olnud aktiivne liige ettevõtlike noorte kojas JCI Tallinn

 

 • Kas arvutiprogramm suudab hinnata, kui hea esineja Sa oled?
 • Koolitaja ja arvuti koostöö ning sellest tulenev üllatav kasu
 • Koolitatavate valmisolek koostööks arvutiga

12.05-12.25  Tehisintellektiga koolitusvideo kasutamise praktilised näited
Stanislav Voronovski, Getsmart, koolitusjuht ja partner

Stanislav on mõjusate ja kaasahaaravate koolitusvideote produktsiooni ettevõtte Getsmart partner. Lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna magistrantuuri juhtimise ja turunduse erialal. Koolitamisega alustas tegevust 2010. aastal Samsung Electronics Baltics Eesti esinduses, juhtis hilisemalt Baltikumi koolitusmeeskonda ning lõi aktiivselt kaasa projektis Digipööre digitaalsete hariduslahenduste eksperdina. Juurutas edukalt Euronicsis e-õppe lahenduse ja vastutas personali arendamise strateegia loomise ning eduka rakendamise eest. Professionaalsel tasemel on end täiendanud mitmete koolituste raames personali arendamise, koolituskorralduse, juhtimise ja emotsionaalse intelligentsuse temaatikal.

 • Kuidas tehisintellekti abil kohandada koolitusvideo keelepõhiseks
 • Praktilised näited tehisintellektiga koolitusvideo kasutamisest. 

12.25-13.00  Rohepööre koolitusvaldkonnas – koolituste kontseptsioon ja ringmajanduse mudel
Mihkel Kangur, Rakvere Riigigümnaasiumi õppe- ja arendusjuht, ökoloogia doktor ja haridusteaduste magister

Mihkel on ökoloogia doktor ja haridusteaduste magister. Oma teadustöös on ta uurinud nii taimkatte arengulugu, kui ka säästva arengu hariduse aluseid. Ta on töötanud Tallinna ülikoolis ökoloogia vanemteadurina ja jätkusuutliku arengu dotsendina. Hetkel on ta peamine töökoht Rakvere Riigigümnaasiumis õppe- ja arendusjuhina.

Arutame teemal kuidas sobitub koolituste kontseptsioon kokku ringmajanduse mudeliga? Tutvustame ringmajanduse mudelit lühidalt ja koos vaatame, millised on nende kogemused ja kuidas need vastavad juba praegu ringmajandusele ja mida võiks veel paremini teha.

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00-14.10 Tähelepanu ja meelerahu harjutused  grupi ja enda sisemise potentsiaali avamiseks, heaolu ja tasakaalu toetamiseks
Malle Rajangu, Vaikuseminutid MTÜ teadveloleku koolitaja, lahenduskeskne coach

Sul on võimalus kogeda tähelepanu ja meelerahu harjutusi, mis aitavad luua kohalolu ja rahu seisundit. Harjutused aitavad häälestuda järgnevale tegevusele, paremini keskenduda või toimivad kosutava puhkepausina. Harjutuste abil saad välja tulla hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Harjutused on lihtsad ja käepärased abivahendid nii iseenda jaoks kui ka töös grupiga. 

14.10-14.40  Välisministeeriumi projekt HEA (Hindamise ja EneseArendus) inimeste arengu ja juhtimiskultuuri toetamiseks
Viivika Lumberg, Välisministeeriumi arendusnõunik ja HEA projektijuht

Viivika on Välisministeeriumi personali arendusnõunik, kelle üks peamisi projekte on ministeeriumis HEA arendamine ja edukas lansseerimine. HEA-d hakkas ta tegema seetõttu, et on varasemalt töötanud nii IT-ga seotud projektidega kui personalitööga, mistõttu saab ta aru personaliosakonna vajadustest ja IT võimekusest ning oskab need omavahel koos kõlama panna. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Organisatsioonikäitumise magistrantuuri Cum Laude ja kirjutanud lõputöö paindlikest töötingimustest ja nende seosest õnnelikkusega.

Miks HEA projekt ellu toodi

Kuidas HEA töötab
– enesehindamise tegemine
– tagasiside ringi läbiviimine
– automaatsete koolitussoovituste saamine
Tulevikuplaanid, ehk kuidas soovime HEA-d veel edasi arendada

14.40-15.10 Kuidas IKEA juhtide järelkasvu planeerib ja neid arendab?
Inga Keres, IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht

Inga on rohkem kui 20 aastat töökogemust personalijuhtimise- arendamise-ja koolitusvaldkonnas.
Mitmekülgseim töökogemus tuleb rahvusvahelisest ettevõttest Scania, kus 13 aastat juhtisin Scania Eesti personalivaldkonda ning viimased 4 aastat olin Scania Baltikumi personalijuht. Selle perioodi jooksul panime aluse Baltikumi ülesele koolituskeskusele, kus koolitasime igal aastal rohkem kui 300 töötajat. IKEA Eestiga liitus 2021 suvel, et üles ehitada IKEA organisatsioon Eestis. Täna naudib protsessi ning selle tulemust. Hindab  kõrgelt eesmärgipärast, selget ning lihtsat töötajate arendamist ning nende potentsiaali realiseerumist.

Juhtide järelkasvu planeerides tagame, et töötajaid värvatakse ja arendatakse ettevõttes nii, et võtmerollid oleksid täidetud.
Kindlustame, et meil ei teki olukorda, kus võtmerolli täitmiseks ei ole tegeletud järelkasvu arendamisega.

Mis on juhtide järelkasvu planeerimine?
Kes on juhi järglane?
Kuidas ära tunda õige järglane?
Kuidas koostada järglasele arenguplaan?

15.10-15.45 Ericsson Eesti juhi roll 5G turule toomisel
Marge Rehepapp, Ericsson Eesti Head of People Estonia
Alo Raieste, Ericsson Eesti, Manager of Competence & Admin Unit

Marge on kirglik inimeste inimene, kes samal ajal naudib tehnoloogiaettevõttes töötamiseks vajalikku fakti ja andmete põhist mõtteviisi. Ericssonis töötatud 9 aastaga on Marge näinud ettevõtte muutust suurest tootmisettevõttest innovaatiliseks tehnoloogiaettevõtteks, seda eri rollides nii koolitus-arendusvaldkonnas, personalipartnerina, karjäärinõustajana ja juhtide mentorina.

Juhid on määravaks jõuks äritulemuste saavutamisel ja kultuuri loomisel. Olles eeskujuks väärtuste ja eesmärkide seadmisel, on juhid need, kes inspireerivad teisi ja tagavad inimeste heaolu. Nii suures ettevõttes ilma väga hea juhtimiskultuuri ja juhtide kaasatuseta suuri mägesid ei liiguta.
Inimese areng on teekond nagu reis, kus võid avastada palju uut, avardada oma maailma ja saada inspiratsiooni, mis rikastab sind olema iga päev parem versioon iseendast.

Alo arenguteed on rikastanud lisaks eksootilistele reisidele magistrikraadi ning pikaaegse arendustiimi juhtimisega. Ericssonis on Alo tiimis 5 competence driverit, kellega koos juhtide ja teiste töötajate arengut suunatakse.

Suures ettevõttes aitab reisisihti seada strateegia, tark tiim ja süsteemne, aga paindlik lähenemine.
Ericsson Eesti teekond juhtide arendamisel tootmisettevõttest uusimate 5G toodete industrialiseerimise ja testimise üksuseks. Kuidas juhi roll, mõtteviis ja arendamine on ajas muutunud ning mõtestatud juhtimiskultuur toetab innovatsiooni.

15.45-15.55 Tähelepanu ja meelerahu harjutused  grupi ja enda sisemise potentsiaali avamiseks, heaolu ja tasakaalu toetamiseks
Malle Rajangu,  Vaikuseminutid MTÜ teadveloleku koolitaja, lahenduskeskne coach

Sul on võimalus kogeda tähelepanu ja meelerahu harjutusi, mis aitavad luua kohalolu ja rahu seisundit. Harjutused aitavad häälestuda järgnevale tegevusele, paremini keskenduda või toimivad kosutava puhkepausina. Harjutuste abil saad välja tulla hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Harjutused on lihtsad ja käepärased abivahendid nii iseenda jaoks kui ka töös grupiga.

15.55-17.00 Aasta Sisekoolitaja 2022 pidulik väljakuulutamine, õnnitlemine ja tordisöömine

Konverentsi sihtrühm: Oodatud kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed – sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Toimumiskoht: Tallink SPA & Conference Hotel  (Sadama 11a, Tallinn)

Konverentsi osalemistasu: Kuni 10. novembrini registreerudes 195€ + km osaleja kohta, hilisemal registreerumisel hind 225€ + km osaleja kohta.

ESALi liikmetele hind 25% soodsam registreerudes kuni 10.11.2022
Aasta Sisekoolitaja 2022 kandidaatidele hinnasoodustus 30% (märksõnaks registreerides KANDIDAAT)*
ESALi Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele hinnasoodustus 5% (märksõnaks registreerumisel ESAL FB)*
Koolitusjuhtide kogu liikmetele hinnasoodustus 10% (märksõnana registreerimisel KOOLITUSJUHTIDE KOGU)*
EPALE liikmetele hinnasoodustus 5% (märksõna registreerimisel EPALE)*
PARE liikmetele hinansoodustus 5% (märksõna registreerimisel PARE)*
EAL liikmetele hinnasoodustus 5%  (märksõna registreerimisel EAL)*

* Kehtib ainult üks suurem soodustus ja juhul kui on registreerimisel kirjutatud vastav märksõna.

Loobumine: Konverentsist loobumise korral palume sellest kirjalikult teatada hiljemalt 21. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Kohtumiseni konverentsil, sisekoolitusvaldkonna aasta tippsündmusel!

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas

Koostööpartnerid:

                                             

 

        

 

 

 

Registreeru

  Scroll to Top