Sisekoolitaja koolitus: Tagasiside ja refleksioon

27.05.2022

Arendame oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandame teadmisi ning oskusi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.

Koolitaja: Kaire Povilaitis

Kaire on andragoog, täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ning juhatuse liige. Koolitusettevõtjana on ta koolitusvaldkonnas tegutsenud juba alates 2008. aastast, hetkel tegutseb vabakutselise koolitajana ning on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi ning Sisekaitseakadeemia külalisõppejõud. Tema koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused, grupiprotsessid, meeskonnatöö, eneseareng ja refleksioonioskused.Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Koolituse tulemuslikkuse hindamine
Kuidas hinnata koolitusprogrammi tulemuslikkust?
Milliseid mudeleid koolituse tulemuslikkuse hindamiseks kasutada?
Mille kohta ja kuidas koguda tagasisidet?

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Tagasiside ja selle andmise võimalused
Kuidas anda arengut toetavat tagasisidet?
Milliseid tagasiside-/hindamismeetodeid kasutada?
Kuidas toetada õppija refleksioonioskust?

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Refleksiooni ja enesejuhtimise tähtsus koolitaja professionaalses arengus
Millised on ennastjuhtiva õppija omadused?
Milliseid võimalusi saab koolitaja kasutada enda professionaalseks arenguks?
Kuidas reflekteerida oma põhimõtteid ja tegevust koolitajana?
Milliseid refleksioonimudeleid kasutada?

16.15-16.30 Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Arendada oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandada teadmisi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    teadvustab refleksiooni ja  enesejuhtimise tähtsust sisekoolitaja professionaalses arengus;
•    analüüsib ja hindab koolitusprogrammi tulemuslikkust;
•    tunneb erinevaid tagasisiside andmise võimalusi ning annab õppimist ja professionaalset arengut toetavat tagasisidet
kogu õppeprotsessi jooksul.
•    analüüsib ennast koolitajana ning toetab kolleegi eneseanalüüsi;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 20. maini 175€ + km, alates 21. maist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotellis Tallinnas, aadressil Paldiski mnt 4, Tallinn.
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 24. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreeru

    Scroll to Top