Sisekoolitaja koolitus: Tagasiside ja refleksioon

02.06.2023

Arendame oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandame teadmisi ning oskusi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.

Koolitaja: Kaire Povilaitis

Kaire on andragoog,  Eesti Andragoogide liidu asutaja ja eestvedaja. Koolitusettevõtjana on ta koolitusvaldkonnas tegutsenud juba alates 2008. aastast ning tal on täiskasvanute koolitaja tähtajatu kutse, tase 7. Hetkel tegutseb koolitajana nii avalikus kui erasektoris ning on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud. Tema koolitusvaldkonnad on seotud õppimise individuaalsete erinevustega, õppimise ja õpetamise oskustega, õppemetoodikatega ja õppekavade arendamisega, grupiprotsessidega, hindamise ja refleksiooniga.


Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30  Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
Kuidas anda arengut toetavat tagasisidet?
Milliseid tagasiside-/hindamismeetodeid kasutada, nii et kõik “jääks ellu” ja sooviks jätkata?
Kuidas tagasisidet vastu võtta ja mida sellega peale hakata? 

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  TKoolituse tulemuslikkuse hindamine
Kuidas mul läks ja kas koolitus oli tulemuslik?
Mida me hindame? Ehk – saan seda, mida küsin.
Kuidas küsida õigeid küsimusi?

13.15-14.30  Lõuna

14.30-16.15 Koolitaja professionaalne areng ja refleksioon
Millised on ootused koolitaja rollile?
Milliseid võimalusi saab koolitaja kasutada enda professionaalseks arenguks?
Kuidas reflekteerida oma põhimõtteid ja tegevust koolitajana?
Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Arendada oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandada teadmisi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    teadvustab refleksiooni ja  enesejuhtimise tähtsust sisekoolitaja professionaalses arengus;
•    analüüsib ja hindab koolitusprogrammi tulemuslikkust;
•    tunneb erinevaid tagasisiside andmise võimalusi ning annab õppimist ja professionaalset arengut toetavat tagasisidet
kogu õppeprotsessi jooksul.
•    analüüsib ennast koolitajana ning toetab kolleegi eneseanalüüsi;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 16. maini 185€ + km, alates 17. maist  225€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 30. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreeru

    Scroll to Top