Sisekoolitaja koolitus: Tagasiside ja refleksioon

3.11.2023

Arendame oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandame teadmisi ning oskusi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.

Koolitaja: Cynne Põldäär

Cynne on andragoog,  täiskasvanute koolitaja ja ettevõtja ning töötab projektipõhiselt erinevate sihtrühmadega kutse- ja kõrgkoolides ning kohaliku omavalitsuse tasandil. Ta osaleb Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuris (HAKA) täienduskoolituste õppekavade hindamiskomisjonis, panustab Eesti Andragoogide Liidu ning Läänemaa täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolitajate võrgustiku tegemistesse. Tema koolitusvaldkonnad on seotud ettevõtlusega, praktika juhendamise, täiskasvanute õppimise  ja õpetamise oskustega, enesearengu, grupiprotsesside, hindamise ja refleksiooniga. Cynnel on täiskasvanute koolitaja tähtajatu kutse, tase 7.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30  Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
Kuidas anda arengut toetavat tagasisidet?
Milliseid tagasiside-/hindamismeetodeid kasutada, nii et kõik “jääks ellu” ja sooviks jätkata?
Kuidas tagasisidet vastu võtta ja mida sellega peale hakata? 

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Koolituse tulemuslikkuse hindamine
Kuidas mul läks ja kas koolitus oli tulemuslik?
Mida me hindame? Ehk – saan seda, mida küsin.
Kuidas küsida õigeid küsimusi?

13.15-14.30  Lõuna

14.30-16.15 Koolitaja professionaalne areng ja refleksioon
Millised on ootused koolitaja rollile?
Milliseid võimalusi saab koolitaja kasutada enda professionaalseks arenguks?
Kuidas reflekteerida oma põhimõtteid ja tegevust koolitajana?
Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Arendada oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandada teadmisi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    teadvustab refleksiooni ja  enesejuhtimise tähtsust sisekoolitaja professionaalses arengus;
•    analüüsib ja hindab koolitusprogrammi tulemuslikkust;
•    tunneb erinevaid tagasisiside andmise võimalusi ning annab õppimist ja professionaalset arengut toetavat tagasisidet
kogu õppeprotsessi jooksul.
•    analüüsib ennast koolitajana ning toetab kolleegi eneseanalüüsi;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 19. oktoobrini 185€ + km, alates 20. oktoobrist  225€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 31. oktoobriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreeru

    Scroll to Top