Koolitushooaja avaseminar: Loovad probleemlahendusmeetodid sisekoolitusel

23. augustil 2019
Von Stackelberg Hotel Tallinn
(Toompuiestee 23, Tallinn)

Ka sel aastal koguneme traditsiooniliselt augustikuu teisel poolel, et üheskoos midagi põnevat õppida ja torti süües algavat koolitushooaega tervitada.

Sel korral tutvume praktilisel seminaril loovate probleemlahendusmeetoditega, mida saab kasutada nii koolituste korraldamisel ja läbiviimisel kui ka organisatsioonis toimuva informaalse ja mitteformaalse õppimise ergutamisel.

Loovate probleemilahendusmeetodite olemus ja kasutamine põhinevad tõsiasjal, et parimate tulemuste saavutamiseks probleemide lahendamisel on oluline nii koonduv (konvergentne) kui hargnev (divergentne) mõtlemine. Probleemina võib sealjuures mõista ükskõik missugust ebakõla soovitava ja tegeliku olukorra vahel kas tööl või eraelus, aga ka toppama jäämise või rutiini langemise tunnet.

Loovad probleemilahendusmeetodid toovad vaheldust tavapärasele täiskasvanulikule ratsionaalsele ja analüütilisele mõtlemisele ning võimaldavad märgata ja kasutusele võtta selliseid ressursse, millest tavapäraselt ei pruugita teadlikud olla. Loovate probleemilahendusmeetodite kasutamine võimaldab ühelt poolt välja mõelda mõjusaimaid lahendusi ebakõladele ning teiselt poolt vähendada takistustega tavapäraselt kaasnevat stressi. Loovate probleemilahendusmeetodite kasutamine arendustöös muudab nähtavaks erinevate inimeste erinevad tugevused ja avab seeläbi ukse suuremale kaasatusele ja kõrgemale töömotivatsioonile.

09.30-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-11.45 Loovuse määratlemine ja ergutamine
Lahendamist vajavate näidisprobleemide kaardistamine
Loovate probleemilahendusmeetodite tutvustamine ja valimine
Töö rühmades (1-2 meetodit)

11.45-12.15 Tordipaus

12.15-12.30 ESAL-i hooaja avamine
Annika Allikas, Liisi Männistu, Marju Meejärv

12.30-14.00 Loovate lahenduste tulemuste esitlemine
Töö rühmades (1-2 meetodit)
Loovate probleemilahendusmeetodite kasutamise plaani sõnastamine
Kokkuvõte õpitust ja kasutusvõimalustest

Eesmärk: Omandada valmisolek viia koolitusi ja arenduskoosolekuid läbi kaasaval ja looval viisil ning saavutada seeläbi osalejate suurem sisuline pühendumine.

Õpiväljundid: Õppetöö tulemusena:
•  on õppijal reflekteeritud kogemus loovate probleemilahendusmeetodite kasutamisest väikegrupis;
•  mõistab õppija divergentse ja konvergentse mõtlemise kombineerimise eeliseid probleemide lahendamisel;
•  sõnastab õppija plaani, mis aitab tal õpitut edaspidi rakendada.

Meetodid: Õppetöö sisuks on loovad probleemilahendusmeetodid koolitaja poolt pakutud valikust õppijate otsuse alusel. Õppetöö vormiks on töö väikerühmades, miniloeng, esitlus, refleksioon.

Koolitaja Riina Kütt on pikaajalise täiskasvanute koolitamise kogemusega praktik, kellele on enam kui tuttav ka juhtimise ja organisatsioonide arendamise töö. Riinal on magistrikraad andragoogikas ja täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse. Riina töötas aastaid Kaitseministeeriumi valitsemisalas, koordineerides, korraldades ja ellu viies seal paljusid personalitöö ning haridus- ja koolitusvaldkonna projekte. Pärast pikaajalist välislähetust Moskvas valis ta elukohaks Setomaa ning viimased kolm aastat on ta tegutsenud ettevõtja, arendaja ja koolitajana.
Riina tööandjaks on Koolituskeskus Tungal.

Osalemistingimused:

Seminaripäeval osalemine ESAL liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule kuni 8. augustini registreerudes TASUTA.
Teistele liikmesorganisatsioonidest registreerujatele kehtib soodustus -30%

Mitteliikmetele osalemine registreerudes kuni 8. augustini 65€+km

ESAL’i uutele liitujatele registreerumisel kuni 8. augustini soodustus -25%
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele registreerumisel -5% hinnasoodustus

Alates 9. augustist kõikidele osalejatele hind 89€+km

DSC_0004

Registreeru

    Scroll to Top