Statoili sisekoolitaja 2014 eesmärki seadmas!

19. veebruaril kogunesid Statoil Fuel & Retail Eesti sisekoolitajad, et eesmärgistada enda tegevus sisekoolitajana aastaks 2014!


 
Statoilis sisekoolitajate arengut toetav Ulvi Salundo planeeris sisekoolitajatele suurepärase arengupäeva, mille raames ESAL-i esindaja Annika Allikas jagas teadmisi ja kogemusi sisekoolitusest ja sisekoolitaja rolli tähtsuse teadvustamisest ja aitas sisekoolitajatel 2014. aastaks eesmärki seada.
 
Kokku olid kogunenud igati entusiastlikud ja tahet täis sisekoolitajad, kellest pooled olid juba  kogenud koolitajad ja teine pool uued sisekoolitajad. Üheskoos püstitati Statoil Fuel & Retail Eesti sisekoolitaja 2014 eesmärk. Lisaks tegi iga sisekoolitaja metafoorkaartide abil oma isikliku SWOT analüüsi ja kaardistas ära enda kui sisekoolitaja tugevused, nõrkused,ohud ja võimalused. Seejärel said uued sisekoolitajad valida endale vanemate sisekoolitajate seast mentorid, kellega analüüsi tulemusi jagada.
 
Kogu koolituspäeva jooksul oli tunda ääretult mõnusat atmosfääri ja sisekoolitust väärtustavat hingamist!

Täname Statoil Fuel & Retail Eesti sisekoolitajate arengu toetajat Ulvi Salundot ja särtsakaid sisekoolitajaid!

ESAL meeskond
Siiri Sõmer, Annika Allikas, Anu Ahven, Kaire Takjas, Liisi Männistu, Annli Heinsalu

Scroll to Top