Enics Eesti  ja Hanza Mechanics Tartu sisekoolitajatele külla! 24.10.2014

Sel sügisel on meil esmakordselt suurepärane võimalus võtta ette ühine reis Lõuna-Eestisse ning külastada ühel päeval kahe põneva organisatsiooni tublisid sisekoolitajaid!

24. oktoobril 2014 ootavad meid Elvasse külla Enics Eesti AS-i ning Tartusse HANZA Mechanics Tartu AS-i sisekoolitajad, et rääkida meile oma ettevõtete sisekoolitus- ja personaliarendusalastest tegemistest ning mõtetest.

Enics Eesti AS-is võtavad meid vastu personalijuht Eveli Punnison, personalispetsialist Gaile Vijar ning erialakoolitajad Maire Mürk ja Karin Räst.


Eveli olulisemaks eesmärgiks on kogu personalijuhtimise valdkonna ning personaliosakonna efektiivse toimivuse tagamine ja arendamine. Valdkonnajuhina ning juhtkonna liikmena anda panus Elva tehase ajakohaste strateegiate väljatöötamisse.


Gaile vastutusvaldkonda jääb nii töötajate koolitus- ja arendustegevuste väljatöötamine, juurutamine, parendamine kui ka ettevõttes kahe siselehe toimetamine. Sinna vahele mahub veel erinevates projektides kaasalöömine, vahel algataja ja vedajana, vahel meeskonnaliikmena.


Maire on pikaajalise praktilise töökogemusega sisekoolitaja, kes on läbinud rahvusvahelise sertifitseeritud treeneri koolituse, mis annab talle õiguse koolitada rahvusvaheliselt tunnustatud IPC (Institute of Printed Circuits ) standardi koolitusi. Tema initsiatiivil ja pühendumisel on loodud organisatsiooni õppimist soosivad õpperuumid ja kaasaegsed vahendid. Lisaks koolitamisele osaleb ta aktiivselt tootmistöötajate kvalifikatsioonisüsteemi arendamises. 


Karin on tootmistöötajast välja kasvanud sisekoolitaja, kes viib läbi praktilisi jootmiskoolitusi ning elektroonika baaskoolitusi meie uutele töötajatele. Karin omab samamoodi IPC- treeneri sertifikaati. Kui vähegi aega, teeb ta praktilist tööd tootmises. See aitab tal kaardistada koolitusvajadusi otse töökohtadel ja neist lähtuvalt välja töötada täiendkoolitusprogramme. Osaleb aktiivselt uute töötajate sisseelamisprogrammide parendamisel.

HANZA Mechanics Tartu AS-is võõrustavad meid (pildilt vasakult)  HANZA Mechanics Tartu AS peapersonalispetsialist Marge Noorem, HANZA Mechanics Tartu AS personalijuht Karin Ruus ja HANZA Grupi personalijuht Anu Ulp,.


Marge valdkonnad on töölepingutega seotud dokumentatsioon ning töötajate värbamine ja valik.

Karin tegeleb töötajate värbamise ja valikuga, koolituste ning praktikantidega seotud koostööga koolidega.

Anu on vastutav kogu HANZA Grupi personalitöö korralduse eest ning  HANZA Mechanics Tartu AS personali-ja teenindusosakonna juhataja.

Orienteeruv ajakava:

  8.00-10.30  sõit Tallinnast
10.30-13.00  Enics Eesti külastus
13.00-13.45  lõuna Enics Eestis
13.45-14.15  sõit Enics Eesti juurest HANZA Mechanics Tartu juurde
14.15-16.45  HANZA Mechanics Tartu külastus
16.45-19.15  sõit Tartust Tallinna

Külastus Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu liikmetele TASUTA ja mitteliikmetele 15 eurot!

NB! registreerimine lõpeb 20.10.2014

Kohtumiseni Enics Eesti ja HANZA Mechanics Tartu sisekoolitajate juures!

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit meeskond
Liisi Männistu, Annika Allikas, Anu Ahven, Siiri Sõmer, Kaire Takjas

Scroll to Top