Aasta Sisekoolitaja 2015 on Tõnis Tajur Elektrilevi OÜst

19. novembril 2015  kuulutati Sisekoolituse konverentsil: Kuidas saavutada uus tase Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu poolt välja Aasta Sisekoolitaja 2015, mis toimus viiendat aastat.

Aasta Sisekoolitaja konkursi eesmärk on tunnustada organisatsioonide sisekoolitajaid kui täiskasvanute arengu toetajaid, kes jagavad teadmisi organisatsioonisiseselt, juhendavad kolleege spetsiifiliste oskuste arendamisel, suunavad nende kui täiskasvanud õppijate arusaamade ja hoiakute kujunemist.

Aasta Sisekoolitaja 2015 konkurss kuulutati Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu (ESAL) poolt välja 1. oktoobril ja kandidaatide ülesseadmise tähtaeg oli 1. november 2015.

Käesoleval aastal osalesid konkursil 14 tublit organisatsiooni, kust esitati 14 suurepärast kandidaati:

Andre Lüüde, Eesti Energia Kaevandused AS
Anne Melder, Coca-Cola HBC Eesti AS
Anu Kullamaa, AS Eesti Telekom
Kaja Pukk, PZU Kindlustus
Karin Andressoo, Enics Eesti AS
Kirsti Virak, AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus
Liina Viies, Välisministeerium
Mihkel Ital,  Päästeamet
Rainer Erman, Saku Õlletehas AS
Sigrid Arumäe,  Eesti Energia AS
Sirli Tšernovitski, Ericsson Eesti AS
Tauno Nugis, AS G4S Eesti
Tõnis Tajur, Elektrilevi OÜ
Vladislav Ivanov, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS

Aasta Sisekoolitaja 2015 nominendid (vasakult: Rainer Erman, Tõnis Tajur, Sirli Tšernovitski)

Komisjoni poolt tänuavaldus kõigile loetletud kandidaatidele ja kandidaatide ülesseadjatele arendusmeelsete koolitusjuhtide, personalijuhtide ja juhtide näol!

Aasta Sisekoolitaja 2015 nominendid:

Rainer Erman, Saku Õlletehase AS tarneahela arendusjuht
Sirli Tšernovitski,  Ericsson Eesti AS, tarneahela protsesside ja arenduse juht
Tõnis Tajur, Elektrilevi OÜ  võrgutehnoloogia osakonna juhtivspetsialist

Aasta Sisekoolitaja 2015 tiitli võitis Tõnis Tajur, Elektrilevi OÜ  võrgutehnoloogia osakonna juhtivspetsialist

Tõnise üheks suurimaks saavutuseks klienditeenindajatele energeetika baaskoolituste väljatöötamine ja läbiviimine. Klienditeenindajate tagasiside koolitustele on olnud väga hea. Energeetikakaugetele inimestele oli vaja selgitada lihtsalt ja arusaadavalt mis on pinge, kuidas elekter tekib ja mis põhjustab võrgus rikkeid. Selleks kasutas Tõnis koolitusel võrgumaketti, mis väga lihtsalt demonstreeris erinevaid koolitusel käsitletavaid teemasid.  Tõnis kannab Elektrilevi OÜ väärtust „Keeruline lihtsaks“ eeskujulikult edasi.

Koolitajana iseloomustab Tõnist kõige enam entusiasm, avatus proovida alati uut ning huvi koolitamise ja koolituste vastu. Planeerib oma koolitused pikalt ette, kaasab koolituse metoodilise ülesehituse planeerimisprotsessi arendusspetsialisti ning tagasiside põhjal teeb järgmistes koolitustes ka muudatusi. On väga hea meeskonnamängija, oskab väga hästi vastutust jagada, kaasates vajadusel enda kõrvale koolitama ka teisi kolleege, kes ühel või teisel teemal temast rohkem teavad. Seejuures hoiab väga hästi fookust koolituse eesmärgil ning seisab selle eest, et koolituse erinevad osad moodustaksid terviku ja ei oleks lihtsalt eraldi inimeste poolt läbi viidud päevaosad.

Tõnis nagu paljud teised sisekoolitajad alustas oma koolitajateed iseõppijana.
Nüüdseks on osalenud sisekoolitajate arenguprogrammis ning Tõnise arengut sisekoolitajana  on mõjutanud ka aktiivne kaasa löömine Elektrilevi sisekoolitajate kompetentsimudeli ja sisekoolitajate täiendõppe programmi väljatöötamise protsessides.

Hindamisel võeti aluseks järgmised aspektid:

Kandidaadi saavutused ja väärtus organisatsioonile
Kandidaadi ettevalmistus, enesetäiendus ja organisatsiooni toetus
Kandidaadi enese- ja koolitusprotsessi analüüs

Aasta Sisekoolitaja 2015 konkursi hindamiskomisjoni liikmed:

Anne Neroda, Danske Bank AS Eesti filiaal,  teenindusjuht ja Aasta Sisekoolitaja 2015
Heigo-Aulemb Ensling, Eesti Telekom tehnikajuht-sisekoolitaja/ ESAL ekspertgrupi liige
Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, personalikonsultant/ ESAL ekspertgrupi liige
Siiri Sõmer, If P & C Insurance koolituskonsultant/ ESAL juhatuse liige
Kaire Takjas, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse koolitusjuht/ ESAL juhatuse liige
Anu Ahven, Baltika AS kaupluste juhataja/ ESAL juhatuse liige
Liisi Männistu, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse koolitusjuht/ ESAL juhatuse liige
Annika Allikas, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse arendusjuht/ ESAL juhatuse liige

Aasta Sisekoolitaja konkursist on kujunenud  iga-aastane traditsioon, kuna Eesti organisatsioonides on väga palju pühendunud sisekoolitajaid, kes väärivad kindlasti rohkem tunnustust!

Aasta Sisekoolitaja 2016  konkursini!

Annika Allikas, Anu Ahven, Liisi Männistu,  Kaire Takjas, Siiri Sõmer
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit (meeskond)

Scroll to Top