Sisekoolitus kui personali arendamise võimalus organisatsioonis

Sisekoolitus on koolitusvorm, mille kaudu saab tulemuslikult edastada organisatsiooni- ja erialaspetsiifilist infot. Samal ajal on sisekoolitus  personali arengut toetav võimalus töökeskkonnas, mis tagab sisemise kompetentsi, personali parema informeerituse ja motivatsiooni, töötajate isikliku arengu ning ressursi kokkuhoiu. Oluline roll on seejuures sisekoolitajal kui andragoogil, kes vahendab täiskasvanud inimestele teadmisi ja oskusi, suunab nende arusaamade ja hoiakute …

Sisekoolitus kui personali arendamise võimalus organisatsioonis Read More »