Lähenevad sündmused:
 

SISEKOOLITUSE KONVERENTS 2017:
Miks ühed süsteemid toimivad?

AASTA SISEKOOLITAJA 2017 väljakuulutamine
24. november 2017
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)


Konverentsi eesmärk on teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab tulemuslikkuse saavutamiseks ja tasakaalu hoidmiseks süsteemset lähenemist ning järjepidevat arendamist.

10.00-10.15 Päevajuhi avasõnad
Tauri Tallermaa

10.15-10.45 Milline mõtlemine annab süsteemsuse?
Tauri Tallermaa koolitaja ja mälutreener

Me kõik oleme erinevad lähtuvalt sellest, kuidas me aju on õppinud koos meiega elama. Varajases lapsepõlves loodud mustreid kasutame alateadlikult täiskasvanunagi. Miks ühtedele sobib ratsionaalsus ja teistele loomingulisus, on tingitud väga erinevatest põhjustest. Oma ettekandes valgustab Tauri veidi aju arengut ja mälu kasutamiseks ning süsteemsuse loomiseks vajalikke tehnikaid, mis toimivad.

Tauri on hariduselt raamatupidaja, aga töökogemusi nii finants- kui turundusmaailmast. 2001. aastast liitus Kiirlugemiskooli meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast kohtumist kaheksakordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, hakkas mälutreeninguid tegema. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja keskendumisvõimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas nende omaduste treenimisele. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine.


10.45-11.15 Milline on frantsiisiettevõtte R-Kiosk Eesti väljakutse süsteemse personali arengu toetamisel?
Tiia Ilves AS R-Kiosk Eesti tegevjuht

R-Kiosk on viimaste aastate jooksul läbi viinud suuri muudatusi. Pelgalt „lehekioskiks“ ei saa nimetada enam ühtegi R-Kioskit. Ka kõige väiksemast poest on juba paari viimase aasta jooksul võimalik osta kohvi ja sooja toitu. Tiia Ilves räägib, kuidas saavad sisekoolitused toetada ärieesmärkide saavutamist ning muudatuste elluviimist.  Lisaks tutvustab Tiia, mida kujutab endast frantsiisipidajatele suunatud arenguprogramm R-Akadeemia, mis pälvis PARE konkursil Parim Personaliprojekt 2017 koha 3 finalisti hulgas.

Tiia on R-Kioski tegevjuht, kirglik toiduarmastaja, kes lähtub iga päev oma töös tõdemusest, et ka kiire toit peab olema täisväärtuslik toit, mis on sinu kehale ja vaimule hea ning mille najal kestad kaua. Tiia usub, et elu on liiga lühike, et end lihtsalt „tankida“ ja süüa toitu, mis ei paku naudingut.
11.15-11.30 Arutelu

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.15 DHL Certified koolitusprogramm - ühe eduka koolitusprogrammi lugu
Anneli Tõnissoo DHL Freight personalijuht

Elina Roosi DHL Freight kommunikatsiooni- ja kvaliteedijuht ning sisekoolitaja

Certified koolitusprogrammi olemus
Miks on koolitusprogramm olnud edukas?
Miks oleme sisekoolitajatena kasutanud erinevaid töötajaid ja milliste kriteeriumite alusel oleme neid valinud?
Värsked muljed äsja läbitud Certified koolitusprogrammi uue mooduli koolituselt

Anneli on DHL Freight Estonia personalijuht. Logistikasektoris on ta personalijuhina töötanud 10 aastat, DHL Freight’is on ta tööl alates 2013. aasta jaanuarist. Maanteetranspordi äriüksuses on töötajaid 114 ning kõik personaliküsimusi puudutavad teemad on Anneli vastutusala, lisaks ka ettevõtte koolitusvaldkond.Elina on DHL Estonia maanteetranspordi äriüksuse kommunikatsiooni- ja kvaliteedijuht, kelle tööalaseks lisaülesandeks on ka ettevõtte töötajate koolitamine ning juhendamine erinevatel teemadel. Elina koolituspisik sai alguse kuus aastat tagasi ülikooli ajal tudengiorganisatsioonis. Sellest ajast saati on erinevatel teemadel koolitamisega tegelenud põhitööga paralleelselt. Hetkel viib Elina läbi Certified Freight Specialist programmi koolitusi, sisekoolitusi uutele töötajatele ning lisaks ettevõtte spetsiifilisi protsesside efektiivsusele suunatud töötubasid.

12.15-12.45 Kuidas toetatakse juhtide ja spetsialistide arengut Hotell Olümpias?
Airi Neemre Radisson Blu Hotell Olümpia personalijuht


Milline on rahvusvahelisse hotelliketti kuuluva Radisson Blu Hotel Olümpia sisekoolituste süsteemi ülesehitus?
Kuidas toetame uue töötaja sisenemist ettevõttesse?
Millist tuge koolituste näol pakume esmatasandi juhtidele, kes sageli on töötajate hulgast edutatud?
Mida teeme oma juhtide ja spetsialistide kasvamiseks töökohal ning nende arengu toetamiseks?

Airi töötab personalijuhina alates aastast 1995 ning Carlson Rezidor Hotel Group hotellidega on seotud alates 2001, mil Eestis avati praegune Radisson Blu Sky Hotel. Alates 2010 tegeleb  Radisson Blu Hotel Olümpia ja vahelduvalt ka Park Inn by Radisson Central personalitöö korraldamisega ning sisekoolituste läbiviimisega. Tegutsenud ka ettevõtjana, pakkudes personalitöö ja värbamisteenuseid. Haridus Tallinna Ülikoolist ja varasemast Audentese Ülikoolist.


12.45-13.15 Kuidas motiveeriva intervjueerimisega sisekoolitajaid toetada? (ingliskeelne ettekanne)
Mary Spirio (USA)

Oma ettekandes tutvustab Mary motiveeriva intervjueerimise tehnikat ja selle rakendamise võimalusi töökohal. Motiveeriv intervjueerimine on eesmärgile suunatud kommunikatsioonimeetod, mis pöörab erilist tähelepanu muudatustele suunatud keelekasutusele. Selle eesmärk on suurendada inimese motivatsiooni ja liikumist konkreetse eesmärgi suunas, selgitades ja kaardistades inimese argumente muudatusteks.
Motiveeriv intervjueerimine on empaatiline ja reflekteeriv tööriist, mis toetab tulemuslikke vestlusi, aidates toime tulla nii muudatustega kui eesmärkide seadmise ja saavutamisega.

Mary õpib hetkel Tallinna Ülikooli rahvusvahelisel õppekaval „Adult Education for Social Change“.
Pärit on USA-st, Coloradost, kus ta on loonud ja 10 aastat juhtinud mittetulundusühingut, mis tegeleb vähekindlustatud laste toetamisega. Tema järgmine tööalane seiklus ei ole veel selgunud, kuid tema sooviks on panustada marginaliseeritud kogukondadesse.
Tal on kaks poega ning borderkolli Nike. Mary on aktiivse eluviisi ja värskes õhus liikumise entusiast, kes naudib nii rattasõittu, mägedes matkamist, ujumist, joogat kui sisesõudmist.
Mary lemmiktsitaat pärineb Maya Angelou’lt: „Ma olen õppinud, et inimesed unustavad, mida sa ütlesid, inimesed unustavad, mida sa tegid, aga inimesed ei unusta kunagi, kuidas sa neid tundma panida.“13.15-13.30 Arutelu

13.30-14.15 Lõuna

14.15-14.45 Süsteemne sisekoolitus Politsei- ja Piirivalveametis
Ruth Orgusaar Politsei- ja Piirivalveamet koolitus- ja arendustalituse juhataja


Süsteemne sisekoolitus on pidevas muutumises ning parimate lahenduste otsinguil. Täna toimiv süsteem ei saa olla igavene ning muutub ja areneb koos inimeste ja meid ümbritseva keskkonnaga. Politsei- ja Piirivalveameti roll on tagada meie kõigi turvalisus ja kui me mõtleme sellele, mis turvalisus meie jaoks on, siis me mõistame, et see koosneb väga paljudest erinevatest aspektidest. Selle tõttu on ka sisekoolitused Politsei- ja Piirivalveametis väga mitmetahulised ja laia spektrit hõlmavad – alates seadusandluse tundmisest kuni väga praktiliste õppusteni. Et sellises keskkonnas saavutada parimaid õpitulemusi, eeldab koolitussüsteem põhjalikku läbimõeldust ja samas paindlikkust. Kuna politseivaldkond on ühest küljest väga lai, kuid samas äärmiselt spetsiifiline, siis tuleb meil alati nö õmmelda rätsepaülikondi.

Ruth alustas tööd politseis Põhja Politseiprefektuuri koolitusjuhina aastal 2006. Sellest ajast alates on tal olnud võimalus tegeleda politseiametnike väljaõppe süsteemi loomisega ja täiendusõppe arendamisega. Lühidalt võtab Ruth kokku enda tegemised Politsei- ja Piirivalveametis nii: „Lisaks igapäevastele põnevatele väljakutsele on andnud mulle politseis töötamine kõrge moraalitunnetuse ning kindlalt püsivad väärtused. Ma teadvustan endale igal sammul, et minu ja minu üksuse tegemistest sõltub otseselt iga Eesti inimese turvalisus, kuna iga koolitusega loome politseiametnikele võimalused oma töö veel paremaks tegemiseks.“

14.45-15.15 Kuidas hinnata sisekoolitusel õppimist toetaval viisil?
Kristel Jalak PhD, kaubamärgi DevelopDesign® koolitaja, konsultant, suhtlemistreener


Õpitulemuste hindamise kohta sisekoolitustel on vastakaid seisukohti ja erinevaid praktikaid.
Ettekandes vaatleme, kuidas suhestub täiskasvanute õppimise põhiprintsiipidesse õppija hindamine. Millised võiksid olla hindamise eesmärgid sisekoolitusel, mida üldse saab hinnata ja kuidas seda teha motiveerival ning õppimist toeteval viisil. Uurime ka hindamismeetodite tööriistakasti ning meetodi valiku põhimõtteid.

Kristel on kaubamärgi DevelopDesign konsultant, suhtlemistreener ja koolitaja. Tal on 30-aastane juhtimiskogemus, millest 14 aastat on ta olnud personalijuht nii avalikus teenistuses kui rahvusvahelistes suurfirmades. Koolitamise ja arendamisega tegelenud alates aastast 1997. Omab andragoogi/täiskasvanute koolitaja kõrgeimat riiklikku kutseastet ning on täiskasvanute koolitaja kutsekomisjoni hindamisgrupi liige. Kristel on olnud ka sisekoolitaja, korraldanud sisekoolitussüsteemide loomist organisatsioonides ning koolitab koolitajaid.

15.15-15.30 Arutelu

15.30-15.45 ESAL meeskond
Annika Allikas, Liisi Männistu, Kaire Takjas15.45-16.00 Aasta Sisekoolitaja 2016 tervitus
Liina Hindremäe SEB Pank AS  koolitus- ja arenduskonsultant, Aasta Sisekoolitaja 2016 esindaja

Liina
on SEB-s erinevatel ametikohtadel töötanud alates 2007. aastast ja 2012. aastast tegelenud töötajate arendamisega. Tema vastutusvaldkondadeks on kogu SEB Eesti koolituste planeerimine, ettevalmistuse ja läbiviimise koordineerimine, samuti baltiüleste arenguprojektide toetamine. Ühtlasi tegeleb ta sisekoolitajate arenguprogrammiga. 2017. aasta suuremad väljakutsed on koolituste administreerimissüsteemi muutumine grupiüleseks ja uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtt koolitustes.


16.00-17.00 AASTA SISEKOOLITAJA 2017 pidulik väljakuulutamine
Konkursi info SIINKonverentsi sihtrühm:
oodatud kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed - sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Konverentsi osalemistasu: Kuni 9. novembrini registreerudes 165€ + km osaleja kohta, hilisemal registreerumisel kõikidele hind 185€ + km osaleja kohta.

ESALi liikmetele hind 30% soodsam registreerudes kuni 9.11.2017
ESALi Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele hinnasoodustus 5%
Koolitusjuhtide kogu liikmetele hinnasoodustus 10%


Loobumine:
Konverentsist loobumise korral palume sellest kirjalikult teatada hiljemalt 21. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Registreerimine konverentsile

Kohtumiseni konverentsil, sisekoolitusvaldkonna aasta tippsündmusel!


Konverentsi projektimeeskond
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit
E-post: info@sisekoolitus.eu
Telefon: +372 58 417 448
Koduleht: www.sisekoolitus.eu

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!