Tulevased sündmused:
Jätkukoolitus edasijõudnud sisekoolitajatele: Lihvitud teemant II (13.09-08.11.2019)
Sisekoolitaja raamaturiiul: raamatud, mis innustavad, toetavad, arendavad (30.10.2019)
Sisekoolituse konverents 2019: Milline on tuleviku õppija ja koolitaja? (14.11.2019)

Lihvitud teemant II: jätkukoolitus edasijõudnud sisekoolitajatele
13.09.-08.11.2019

 
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit on koostanud edasijõudnud sisekoolitajatele jätkukoolituse, kus kolme praktikumi jooksul lihvime süvendatult kolme sisekoolitaja jaoks olulist kompetentsi – koolitusprogrammi koostamisoskust, esitlustarkvarade kasutamisoskust ning esinemisoskust.

Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.

Koolitusprogrammi ajakava:
13.09.2019 – Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
11.10.2019 – Lihvitud teemant II: Esitlustarkvarade kasutamisoskuse lihvimine
08.11.2019 – Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine

Osalemistingimused:
Osalemistasu koolitusprogrammis  400€ + km
Osalemistasu  ühel koolituspäeval  150€ + km
ESAL´i  liikmetele hind 20% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
13.09.2019


Koolitaja:

Helina Kibar omab magistrikraadi andragoogikas. On  töötanud 10 aastat avalikus sektoris, 6 aastat keskastmejuhina,  diplomaadina ning sisekoolitajana. Samuti on Helina juba 10 aastat õpetanud Tallinna Ülikoolis aines koolitusprotsessi juhtimine andragoogika magistriõppe raames. Viimastel aastatel tegutseb Helina koolitajana-õpetajana, viib läbi koolitusi, seminare, töötubasid ning konsulteerib organisatsioone õppimise, õpetamise, juhtimise, planeerimise ja liikumisõpetuse valdkonnas. Helina omab koolitaja kutset tasemel 7.


Koolituse ajakava ja teemad:

 9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitusvajaduse analüüs koolitusprogrammi koostamise eeldusena
Millised on võimalused koolitusvajaduse analüüsiks enne koolitust?
Mida teha siis, kui koolitusvajadust enne koolitust ei ole võimalik analüüsida?
Kuidas läbi viia koolitusvajaduse analüüs koolituse käigus?

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15 Koolituse eesmärgi  ja õpiväljundite sõnastamine arvestades sihtgruppi ja ajaraami
Kuidas sõnastada koolituse eesmärki ja õpiväljundeid vastavalt  koolitusvajaduse analüüsile?
Koolituse eesmärkide ja väljundite sõnastamine koolituse ajaraami arvestades
Koolitusteemade ja meetodite valimine
Koolitusteemade sõnastamine
Koolitusmeetodite valimine vastavalt sihtgrupile, ajaraamile ja väljunditele

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Koolituse tagasiside  kogumine koolitusprotsessi vältel ja lõpus
Millal koguda koolituse tagasisidet?
Millised on tagasiside kogumise meetodid?
Kuidas koolituse tagasisidet analüüsida?

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
NB! Koolitusel osalejal palume kaasa võtta „oma teema“, millele soovitakse koolitusprogramm luua või seda oluliselt edasi arendada.
Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused koolitusprogrammi kavandamiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab koostada koolituse programmi arvestades koolituse eesmärki ja  sihtgrupi vajadusi
•    oskab analüüsida sihtgrupi  koolitusvajadust ning püstitada koolituse eesmärke ja õpiväljundeid
•    oskab valida  sobivad koolitusmeetodid vastavalt sihtgrupi eripärale, koolituse teemale  ja ajaraamile
•    mõistab koolituse tagasiside kogumise ning  analüüsi vajalikkust ja võimalusi
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ +km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine I moodulisse
________________________________________

Lihvitud teemant II: Esitlustarkvarade kasutamisoskuse lihvimine
11.10.2019


Koolitaja:

Jaan Vaabel, Nordic Koolitus koolitaja/konsultant  
Jaani koolitajakarjäär sai alguse 2003. aastal. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on Microsoft Office programmid, aga samuti vabavaralised kontoritarkvara lahendused ning peamiste operatsioonisüsteemide kasutajakursused. Lisaks on Jaan pikaajalise kogemusega esineja ja erinevate esinemistarkvarade koolitaja. Jaan on kokku koolitanud üle 10 000 inimese.

Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Suurepärase PowerPointi loomise V etappi
Üldised soovitused esitluse koostamisel
Peamised töövõtted ja nende õigeaegne rakendamine
Esitluse animatsioonidega rikastamine
Presentatsiooni ettevalmistamine esitlemiseks

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Prezi – jutusta oma lugu!
Prezi.com konto loomine, privaatsus ja seadistamine
Peamised töövõtted ja kasutusvõimalused
Jutustuse loomine ja animeerimine
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30  Microsoft Sway – interaktiivne esitlus!
Programmi tutvustus ja peamised töövõtted
Lõuendite kujundamine ja üleminekud
Esitluse interaktiivsemaks muutmine – Youtube, Twitter jne
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloengud ja praktilised harjutused
NB! Koolituspäevale palume kaasa võtta sülearvuti.
Eesmärk: Tutvuda erinevate esitlustarkvarade võimalustega ning omandada teadmised ja oskused nende programmide kasutamiseks oma sõnumi mõjusamaks edastamiseks. Eraldi käsitlemist leiavad peamised esitlustarkvarad – PowerPoint 2016, veebipõhine Prezi.com ja Microsoft Sway.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab paremini ära kasutada erinevate esitlustarkvarade põhifunktsioone ja võimalusi.
•    teab, millised on esitluse koostamise head tavad
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway programmidega esitlemise võimalusi
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway põhifunktsioone ja töövõtted
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ + km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine II moodulisse

________________________________________

Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine
08.11.2019 

Koolitaja:


Jaana S. Liigand-Juhkam on õppinud Rotary stipendiumiga militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis 2012. aastal. 2013-2014. aastal täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis.
Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, Estonian Business School’is ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine nii eesti kui ka inglise keeles.
Jaanale omistati 2008. aastal täiskasvanute koolitaja  Andragoog IV (alates 2013 EKR täiskasvanute koolitaja, tase 7) kutsekvalifikatsioon. Jaana on valitud Tallinna Ülikooli Täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks 2008.


Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30   Hea esinemise alused
Psühholoogilised tegurid esinemise juures
Hea esineja põhikompetentsid ja nende arendamine

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs

13.15-14.00    Lõuna

14.00-15.30 Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs
Koolituse kokkuvõtted osalejate ja läbiviija poolt

Koolituspäeva maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloeng, videoharjutused ja nende analüüs
Eesmärk: Omandada teadmised ja oskused ning psühholoogiline valmisolek avalikuks esinemiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab teadlikult end esinemiseks ette valmistada;
•    oskab esinejana enda käitumist teadvustada ja analüüsida;
•    oskab toime tulla esinemisärevusega;
•    oskab omi mõtteid selgelt ja arusaadavalt edastada.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150€ +km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine III moodulisse
 


Sisekoolitaja raamaturiiul: raamatud, mis innustavad, toetavad, arendavad
30. oktoober 2019
Kohvik Wabadus
(Vabaduse väljak 10, Tallinn)


Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit alustab sisekoolitajatele suunatud lugemisklubiga, mille eesmärk on ühiselt arutleda sisekoolitajat toetava, arendava ja inspireeriva raamatu üle, jagada oma arusaama käsitletud teemade kohta ning täiendada loetut enda kogemuste ja mõtetega.

Esimene kohtumine toimub 30. oktoobril 2019 kell 16.30-18.30, kus vestleme koos Alar Ojastuga tema raamatust “Ratsionaalne emotsionaalsus. Tugevad tulemused pehmetest tegudest”.

Alar Ojastu on suurte kogemustega koolitaja, kes on nõustanud sadu organisatsioone nii Eestis, mujal Euroopas kui ka Aasias ja Venemaal. Alar ise ütleb raamatu kohta nii: „Olin veendunud, et inimliku hoolivuse kaudu on võimalik organisatsioonidel rohkem saavutada, kui kitsalt raha nimel tegutsedes, aga mul puudus tõestus sellele. Otsustasin siis kahtluse alla seada kõik oma intuitiivsed teesid seni, kuni olen neile leidnud kinnituse. Tahtsin fakte, näiteid, protsente ja täpseid summasid.“

Sisekoolitaja raamaturiiuli lugemisklubi näol on tegemist ühise vestlusringiga ehk kohtumise ajaks on vajalik raamat läbi lugeda ning olla valmis oma mõtteid kohapeal ka teistega jagama.

Lugemisklubis osalemiseks:
•    Registreeru lugemisklubi kohtumisele
•    Loe raamat kohtumise ajaks läbi
•    Tule kohale ja jaga enda mõtteid loetust

Raamatut on võimalik endale osta SIIT või SIIT.

Omaltpoolt kostitame tee ja väikeste suupistedega. Kui keha ja vaim vajavad aga rohkem turgutust, siis suuremaid ampse on võimalik endale soetada Wabaduse kohvikust.


Registreerumine lugemisklubi kohtumisele

 


Sisekoolituse konverents 2019:
Milline on tuleviku õppija ja koolitaja?
AASTA SISEKOOLITAJA 2019 väljakuulutamine

14. november 2019
TalTech Mektory
(Raja 15, Tallinn)


Konverentsi eesmärk on teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab parimate tulemuste saavutamiseks järjepidevat arendamist ja kaasajastamist. Konverentsilt saab kaasa ka „praktilise tööriistakasti“ teadmisi kinnistavatest tegevustest ja harjutustest, mida sisekoolitustel rakendada.

10.00-10.15 Päevajuhi avasõnad
Katrin Tamsar

Katrini kirg on töötada kliendirahulolu tõstmisega - saada aru, mis viimase kasvu organisatsioonis enim mõjutab ja juhtida siis selle kasvu läbi teenindusprotsesside kujundamise, töötajate motiveerimise ja koolitamise. Ta on juhtinud teenindus- ja müügiprotsesse erinevates organisatsioonides (If Kindlustus, Eesti Energia ja Omniva) ning olnud mitmete vabaühenduste käivitamise ja protsesside loomise nõustaja (SINA, Heateo SA).
Katrini juhtimiskogemus tugineb peamiselt  suurettevõtete teenindusprotsessi, kliendi tagasiside juhtimise süsteemi ja motivatsioonisüsteemide arendamisele ja juurutamisele. Katrin on tegelenud kliendiootuste kaardistamise ning sellest lähtuva teenindusprotsessi juurutamise ja esmatasandi töötajate koolitamisega mitmes eripalgelises teenindusorganisatsioonis sh haiglad ja riigiettevõtted ning koolitanud kliendikesksust ja kliendirahulolu tõstmist Invicta klintide avalikel koolitustel. Lisaks esmatasandile mõistab Katrin hästi keskastmejuhtide motiveerimisega seonduvaid kitsaskohti ning oskab neid diplomaatiliselt koos omapoolsete lahendusettepanekutega välja tuua ning neist lähtuvat nõustamist pakkuda.


10.15-10.45 Milline on tuleviku õppija ja koolitaja Eesti täiskasvanuhariduses 2020-2035?
Halliki Põlda (PhD) Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi elukestva õppe lektor ja täiskasvanute koolitaja

Halliki koolitusvaldkonnad on seotud täiskasvanu õppimise ja arenguga, elukestva õppe teooriate ja praktikatega ning kaasava hariduse võimaluste ja väljakutsetega nii üld- kui ka kõrghariduse ja täiskasvanukoolituse kontekstis. Oma uurimishuvi on sidunud andekuse temaatikaga.
Halliki keskendub täiskasvanud õppija võimetele, annetele ja vajadustele ning nende märkamise võimalustele nii tänases päevas kui ka tulevikus. Käsitleme täiskasvanud õppija eripärasid, täiskasvanu õpetamise ja koolitamisega seotud aktuaalseid teemasid ja praktikaid ning vaatame, kuidas need suhestuvad nii tänase hariduskontekstiga kui ka uue, kavandatava haridusstrateegiaga.
 
10.45-11.15 Kuidas teadmiste jagamine organisatsioonis järgmisele tasandile viia?
Marju Meejärv ABB AS koolitus- ja arendustegevuste juht

Marju on koolitusvaldkonnaga kokku puutunud juba mitmeid aastaid, vastutades ABB-s nii äriteenuste keskuse kui ABB Balti organisatsiooni koolitus- ja arendustegevuste eest. Ta on suurepärane koolitaja, hea mõttekaaslane uute koolituste väljamõtlemisel või olemasolevate parendamisel. Ta pidevalt kaasajastab inimeste koolituskogemust alates koolitusele registreerimisest kuni tagasisideni välja. Ta on inspiratsiooniks paljudele oma kolleegidele.


Marju jagab ettekandes kogemusi:
Kuidas avastada töötajates koolituspotentsiaali ja leida sisekoolitajaid?
Kuidas toetada ja julgustada sisekoolitajaid?
Milliseid väljakutseid ja võimalusi loob Teadmiste Jagamise Kuu kontseptsioon?

11.15-11.30 Teadmisi kinnistav harjutus

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.15 Millised on ajusõbralikud sisekoolitused?
Kristel Jalak (PhD) kaubamärgi DevelopDesign® koolitaja, konsultant, suhtlemistreener

Kristel on kaubamärgi DevelopDesign® konsultant, suhtlemistreener ja koolitaja. Tal on 30-aastane juhtimiskogemus, millest 14 aastat on ta olnud personalijuht nii avalikus teenistuses kui ka rahvusvahelistes suurfirmades. Koolitamise ja arendamisega tegelenud alates aastast 1997. Omab andragoogi/täiskasvanute koolitaja kõrgeimat riiklikku kutsetaset ning on täiskasvanute koolitaja kutsekomisjoni hindamisgrupi liige. Kristel on olnud ka sisekoolitaja, ta on korraldanud sisekoolitussüsteemide loomist organisatsioonides ning koolitab koolitajaid alates aastast 2003.

Kristel räägib, kuidas inimese aju õpib ning mida on vaja selleks, et äratada ja hoida täiskasvanud õppija tähelepanu ning tõhustada meelde jätmist. Millised on põhireeglid õppemeetodite valikul ning kuidas koostada koolitusprogramme, mis tõesti võimaldavad õppimist.

12.15-12.45 Millised on väljakutsed rahvusvahelise meeskonna koolitamisel?
Henri Lempu TransferWise meeskonna kogemusspetsialist

Henri on koolitusvaldkonnaga seotud olnud aastast 2010. Algusaastatel moodustasid tema sihtgrupi noored üle maailma, kes tegid vabatahtlikku tööd rahvusvahelises organisatsioonis. Tänaseks on koolitamine kui hobi saanud Henri igapäevatööks TransferWise's, kus tema vastutusalasse kuulub TransferWise globaalne sisseelamisprogramm. Lisaks uutele tulijatele on Henrile südamelähedased ka teemad nagu enesereflektsioon, tagasisidestamine ning suures pildis õppe- ja arenguvõimaluste loomine kõigile, olenemata nende rollist või asukohast.

"Valguskiirusel" kasvavas organisatsioonis on tihtipeale ainukene konstant muutus ise. Pidevalt arenev meeskond, kus on nii asukohast, kultuurist, kui rollist sõltuv erinev koolitusvajadus, esitab parasjagu suure väljakutse. Kas globaalselt kõigile üks, igaühele erinev või on võimalik ka globaalne "rätseplahendus"? Henri jagab väljakutseid ja kogemusi TransferWise näol nende erinevatest koolitusprogrammidest olgu selle sihtgrupiks siis uued tulijad, uued juhid või meeskonnaliikmed, kes on TransferWise missiooni juba mõnda aega panustanud.

12.45-13.00 Teadmisi kinnistav harjutus

13.00-13.45 Lõuna

13.45-14.15 Millised on tehnoloogilised väljakutsed sisekoolitamisel?
Vaiko Mäe
Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog-projektijuht


Vaiko on Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog-projektijuht, kes on sisekoolitaja olnud juba üle 10 aasta. Koolitusvaldkondadeks on pedagoogika, haridustehnoloogia ja uudsed lahendused hariduses. Lisaks on Tartu Ülikooli Narva kolledž välislektor ning Euroopa Piirivalve agentuuri (Frontex) välisekspert erinevates haridusvaldkonna arendusprojektides. Omab rahvusvahelist kogemust välisnõustajana partnerriikide e-õppe ja koolitusvaldkondade arendamisel (Gruusia, Kosovo).

Vaiko arutleb tehnoloogiliste väljakutsete üle sisekoolitamisel:
Tehnoloogiline tugi koolitusel – kas kõik vajalik saab tehtud kontaktkohtumisel?
Kas koolitusel osalemist tuleks hinnata või piisab kohal käimisest?
Mis innustab õppijat  - mänguline progress või hirm põruda?
Kas koolitajat on vaja? Las arvuti õpetab!

14.15-14.45 Kuidas arendada töötajate digipädevust SEB Digiakameedia näitel?
Kristiina Lõhmus SEB Pank AS personalikonsultant

Kristiina on 10-aastase panganduskogemusega ning tegelenud nii kliendisuhete juhtimise kui ka erinevate personali teemadega. Tema tänane töö on olla strateegiliseks HR partneriks SEB Panga Baltikumi äriarenduse valdkonna juhtidele ning koordineerida ja arendada erinevaid personaliarenguprogramme. On lõpetanud Tartu Ülikoolis magistriõpingud rahanduse suunal ning täna viib ise õpetajana läbi rahatarkuse tunde üldhariduskoolides. Enda suurimateks saavutuseks peab SEB parima kliendihalduri tiitlit, Digiakadeemia võitu Eesti Parima Personaliprojekti konkursil aastal 2019 ning võimalust olla kolleegidele mentoriks. Teda inspireerib töötamine inimestega, armastab väljakutseid ning hindab kõrgelt innovatsiooni ja elukestvat õpet.

Tehnoloogia on arenemas üha kiiremas tempos ning selleks, et organisatsioonina digitaalselt areneda, peavad ettevõtted panustama töötajate digiteadmiste parendamisse. Kuna suurtes organisatsioonides ja nii ka SEB Pangas on väga erinevad positsioonid ja ka väga erinevad digiteadmiste tasemed, tuleb töötajate digiteadlikkuse tõstmiseks kasutada mitmeid lähenemisviise ning pakkuda erinevaid arendustegevusi. Digiakadeemia on projekt, mis koondab kõik digiteadlikkuse tõstmiseks mõeldud arendustegevused ühte programmi, et pakkuda terviklikku, mitmekesist ning innovaatilist lähenemist, et mitte ainult digimaailma muutustega toime tulla, vaid ka uutest pakutavatest võimalustest maksimaalselt kasu leida.

Kristiina ettekandes kuulemegi lähemalt Digiakadeemia sünniloost ja olemusest:
Miks, kellele ja kuidas?
Digiakadeemia moodulid
Teemade ja koolitajatel leidmine, kommunikatsioon ning kaasamine
Väljakutsed ja tulemused

14.45-15.00 Teadmisi kinnistav harjutus

15.00-15.15 Aasta Sisekoolitaja 2018 tervitus
Elina Roosi DHL Estonia AS kommunikatsiooni- ja kvaliteedijuht,  Aasta Sisekoolitaja 2018 I kategoorias
Agnes Ojarand Rimi Eesti Food AS LEAN koolitaja, Aasta Sisekoolitaja 2018 II kategoorias

15.15-16.00 AASTA SISEKOOLITAJA 2019 pidulik väljakuulutamine

Kandideerimise tähtaeg 1. november 2019
Palume täidetud ankeedid edastada e-posti aadressil: info@sisekoolitus.eu

Konkursi info SIIN


16.00-16.30 Miks on tunnustamine oluline?
Rain Tunger  restoranide Rataskaevu 16 ja Pegasuse teenindujuht ning juhatuse liige

Rain on enesearengule pühendunud ettevõtja, muusik ning motivatsiooni ja külalislahkuse eest kõneleja, kelle jaoks teenindamine kui selline on igapäevane elementaarne elu osa. Rain juhib Tallinna restoranide Rataskaevu 16, Väike Rataskaevu, Pegasus ja ÜLO teenindusmeeskondi. Ühtlasi toimetab ta juba 12 aastat Raadio 2 saadet “Progressioon”, õpib omal käel kitarri, loob laule ning tegutseb ekstaatilise tantsu DJ-na. Rain on öelnud, et ainus tõeline kingitus, mida iseendale ja teistele teha saan, on tegeleda enda sisemaailma teadvustamise ja korrastamisega.


Konverentsi sihtrühm: Oodatud kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed - sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Toimumiskoht: TalTech Mektory (Raja 15, Tallinn)

Konverentsi osalemistasu: Kuni 30. oktoobrini registreerudes 175€ + km osaleja kohta, hilisemal registreerumisel hind 195€ + km osaleja kohta.

ESALi liikmetele hind 30% soodsam registreerudes kuni 30.10.2019
ESALi Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele hinnasoodustus 5%
Koolitusjuhtide kogu liikmetele hinnasoodustus 10%


Loobumine: Konverentsist loobumise korral palume sellest kirjalikult teatada hiljemalt 11. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Registreerimine sisekoolituse konverentsile

Kohtumiseni konverentsil, sisekoolitusvaldkonna aasta tippsündmusel!

Sisekoolituse konverents 2019 projektimeeskond

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koostööpartnerid: